Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummers.

w

Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 to genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 geco noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van *■ den verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 w genoemde aantal bleven

Schade ten gevolge van het <r> kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden kwijnend ziek (uietkreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in kolom 7 bedoeld, (in guldens).

Van het in kolom 2 to genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van 5 het sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal kregen een _ uierziekte, werden twee!"* of driespeens, of voor de melkproductie geheel ongeschikt.

Schade als gevolg der ver^ kregen ongeschiktheid in * kolom 11 bedoeld

(in guldens.)

S Verlies aan melk in liters.

Schade bij uitbetaling naar liters van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij uitbetaling naar M vetgehalte van het verlies -w aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij eigen bereiding van boter en kaas, van 5* het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade door minder kwa^ liteit van boter en kaas (in guldens).

w Schade door verlies aan f vleesch en vet (in guldens).

^ Overige schade

(in guldens).

Totale schade £ (in guldens).

Volgnummers.

! __J I I I I | | | | | i ~- j *~ •">• j [ 15. [ 16. 17. ■ 18. 19. 20.

ll p£S^\ : : : J 2ü iit £ 9^:= ë Ut= 2H 5: 4* * «gg ~ - - - ~ •> bso.- | mm.- u

13. Bleskensgraaf c. a. . . . 1220 1153 5 2000.- ffl lm.- 61 6540 - 23 135^'" £ 899408 1026S- «"57- 947- - 2550- 142462- 12

14. Bommel (den) UI 87 5 2420- 5 1.550- 3 700— 3 fmZ ? oöo" Tbio" SnH_ m~ 859°- «** ^ Um~ «914- 13

* BrandWUk1149 1106 ,37°- 10 800-— 62 7165- 18 985°,- £ 3Z.- X loËZ 1929- 8386.„ Z Si ]4

| CapeOeo^d/lJssei ! ! ! llH jïg J ^Z = 7=0- 73' S= 43 üC'" 68 2 4278- ~ - ~ s> 300- 9228- 16

}«• Dirk,sla"d 53 41 1 300- 3 750- 1 150- - - 1 ^n" ^ 945- 200- - » 1450- 67010- 17

90 n°bdt.rMhtï£ï 100 ' 6 225°- 4 800- 2 775- - - 5 1£~ 844- - - «tf 100- 2694- 18

* °Ubbe'dam697 578 2 39°- 14 1 805- 19 3955- 8 4760- 22 J&Z gjgg |lï- Z Z Z Z Z ^lZ 20

I' ISCm' • ' ' ,1 jl 41 10*j£- 10 19«- 80 13980- 21 l38t= 43 'jfc S • iSEfcl 8^ 8241- 802- " ' = 23280- 21

23. Gessendam. . ... 1594 1559 13 4850— 4 275— 87 11285 - 28 h07-, 2 SE' ?;°A-a ««ll— 132— - - - 11) 800— 63118— 22

24. Giessen-Nieuwkerk ... 633 626 3 1050 - 4 300 « f? ?185.-- U79o° 6687— 4220— 11027— - _ _ 69454- 23

25. Goedereede • 33 30 . 2 1000- 1 mZ 1 "fftZ - '°Z°- »g Mg- 74850 7«7- 6057- 3466- - - ' 33020- 1

u *ou- wSH b78.— — — 2628 25

I: oouSu :::::: $ 41 1 Sfc 1 £ fj2 St" 8 fi5999- 9° *».- sesoo «912- - _ _ 27b22_ 26

1: -sGraTendetl . . . . Iff Jg J . ^ 4 «fc » S= 1 1 gfcl »£ ^ ^ = = - _ gg-

30- -ravenzande .... 597 574 33 8360- 2! 4o1oE= £ 543-9.- ! s= j ^Z «fc = = = = J ^ ^ |

| ggS*"8: : : : : ^ 3 4ïo- n 'Sr 1 ^z 's9 ffifc 5? 4830- i0n233 7437- "w^ e««.- - »)37710- j M

33. Hardinxveld 182 132 4 li 76- - - 5 Ui- 4 2450 ~ 2 900^ ?u-n S?2- - 3786- - 2000- - 13418- 32

p «ten.v,,«008 590 26 7945- 11 2650- 29 6305- 14 6790.'- 33 8220= 103440 1?So~ ~ ™4- 33

35. Heerjansdam 249 242 3 975- 4800- 190Ó- St- 47321 "gfcl Z Z Z 3) ^ tltmZ I |

36. Hei- en Boeicop .... 625 584 2 950 — 7 965— 1* 1SJO <t I9nn ou ,„,.

37. Heinenoord 293 274 5 1600- 2 450- $ ImZ 6 S= 1 ^Z S 6916- 255- - 3) 800.— 16452- 36

1: HetSuis: : : : : 38£ 1 L° 39!;5-' -2 J40- 24 4450- * 4- 2 230°- S Sz z z S ii°óz S: 1

40. Helvoet (Nieuw-). .. . 354 321 7 . 2500- 1 120- 23 4225- 3 1250- 1 5m= S J^Z Z Z . Z Z «Z ^|Z ^

la H:ukei,umdo:Ambacht: : S p| l 149°- z ^ 30 529°- (4 ?099- 10 15o°- 57870 ^ - issie

48. Hillegersberg l?61 1^ 54 2081oZ 26 2! 9= 69 105=5- 19 ^Z & £™ 4820- " 75- - 4U»- = 3u89- I

44. Hoogblokland 608 554 1 325 — 3 150— 7 ÏOOO 7 innn !? ,7-o~ l9'385 29497— 1300— — — 24) 2500— I 83007— 43

45- Hoo-,iet 239 387 i'2 3III- 1 Sfc 15 2^:= 3 S= 'S }üo°:= S S= 2046- 3387- z z z §£ 44

lt UsseWnde: ! ! ! ! ! S S 1 ^Z 10 ,|gZ 1 l^Z j S~ '1 ™~ 42850 2943- 1673- 1758- - - «) 300- li 14204- 46

f8- Kedichem 401 382 4 400- I 325- I 2ffi0 = 25 16200^ r S" l0553,- - 1400- »j 300- 24788- 47

40- Kethelca 2212 2190 117 27890- 41 6160- 187 24825= 20 9Ïffi= 130 uqo" «if?g2 2182- 1770- - 250- - 320:0- 48

50. Klaaswaal ....... 302 288 5 1800- 5 850- - 9 «gt- 132 'o^Z «W5 6o1I= = ^ 8°9°- ^ ;fo= W= !0

| ^M^.: : : g==. ig I SS= J & § ' S= f? «= g 47r S 6817- - - - 2895°- , «

| ^ : : : : - 1 S ? S= 'i ^- S üt= I i= I 1 := pl ||= = 1-= ^" = », m- S= II

5B' Le"dam892 770 8 227°- 3 640- 15 17^- 20 idot- 1 X= gS Ht= = B1il= = = .2)3=0- 28?^= i

|g£S(Nieuw-):: 3 2| 1 3= | -z | ^z § ' 'g; | ||z -Ifl4 -= = ^ 1250- ,150- «

SfiS.: ::=::: S 'I ^= V i= I 71= ïl Sz I E= = €= z ^ -~ z 33= Ê I

62 MaassTüiZ [ \ ] ] \ \ i ^ 248? 97 «^Z i '^ 9? ' ^ 3g 104 10825- 357060 46847- 450- 3315- - - *, 1600- 128082- 61

S : : : : : : | ^ % il £= = 1370 - 4 l != 18 « 442°- S SSt =7- 93=3- 190- = . ££: . 1

65- Middelharnisi 132 108 2 ™- 3 ■ 9 Sfc: 1 15=0- 6 S= S S= = z i,_ 1] S= S:= H

67 iSÜESSS : : : : 5257| ^ 1 i70°o°= ll Jg= 1 5|^- - 96 48™- »• ^ ^i» em>.- _ . _ g 250- ee

68. Naaldwijk 1874 1347 81 4u70 - 40 6450= 122 2OT15'= 36 1918°;" «H o43267 999- 350- 5285- 90- - $ 240- 16524- 67

69. Nieuwenhoorn 645 628 9 4150 - 9 2tó0= 61 TpSrS ?o 107 8275— 226507 28890— 300— 2925— 280— 1320— 27 U00— 116510— 68

7a Nieuw,and 548 443 2 25°:- - S \1o?= 6 Ê&z 1 8950z 2S 2?Slz ^ z z s>116?- «9

| NÖordeToos: ! ! ! ! 1^ ^ 2 ^Z j ]4^Z | " l5 "«^ 14386 1776- - 392.- r - » 600- 5483- 7,

73. Numansdorp ! 802 759 16 5025- 10 1?0= 16 2750= O 49^'" 53 2^- 89880 ««J- 7123- i- - « 560- 28059- 72

74. Ooltgensplaat | m 105 6 2355- - - 3 1 30- 1W0= 12 99m'~ 17|ïg- ls) 170*- 40545- I 73

75. Oostvoorne 640 613 13 5175- - - 59 14975 - 9 5075 - 56 S~ ,™ n??g7- ~ 29> 75°- 10852— 74

'° a ou,o— öb 8370— 122810 17421— — — — — 39) 2340— 53356— | 75

| ;;;=; I 1 j JE s «= a IE l s:e # IS s= «= = »»^ at I ?;

Sluiten