Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\f %£2L! 2J 22 13 4100- J SOO- l 1635.- . 6 3275.- 32 3225.- 99205 4392.- 5091.- 2966.- - 800- - 25884.- 16

& b=!\ :::::: ! Z g l isTo- « 2045:= 4? JS= \ il&z z S 8»= 7 1305- " 60- !g*- g

19. Bloemendaal j 380 363 3 1300.- 13 2525.- 13 1680.- 4 2560.- 31 2655 - 73060 10908 Z z- „ iw, }„

20- B,okk"! 658 685 8 25'°- W 2335- 6 800.- 7 2810.- § 3Jt- 1W 60=3- 3=..- ? ÜÜ- f^Z 20

21- Bovenkarspel 15 15 — — — — — Qrtflfi arq

sSÏ&SSt;: "SS "S ï 3i ^z ™l ™&z 1 ™- ■ 8'S «g= = 11S0- — 11= l!= 1

ft SSST: : : : « :: - 8 I 88= 1 3$: S gfc l 8tt= 3 1= IS g= E E z =„ ' =" S= | 1

S/gST*:::::: tiï ü 86 ■ ïSSr ü Sz 1 «gjz 1 1460- 1 i2r »gg «*- .m- ^ «gJ 2«

81. Egmond-binnen .... 598 575 10 2360.— 16 1370.— 16 2120.— 8 2860.- 28 1735 — 976"0 10408 ivn «9- oon-u o,

32. Enkhuizen 239 238 4 1540.- 3 550.- 4 650- 2 850- 9 1350 - 42690 5914= ^ 62°" -o »»- 8Q

1 ~ : : : : : i 1 I 1 11= ? iSt £ ' S= I X= g Iz i=_ |- - |= 1

35. Grootebroek | 62 56 4 9,5— 3 400— - - - - 1 75.- 7700 lo29— - ~T «09- 35

SJ fa^erienSpaarn,: jg |f 9 fil g |^Z Jg 2S= g ifc | Si $g «'E " * 5gS~ g

40' H—k»k! 430 422 8 2<*0- 8 lil- 20 sgÊ- 4 IX- | |?|Z 772Éo° ÜSZ gfc f?T «_ 3, ! K= g

! IS—;;■; ■ 1 I 4 iz i £= i i= i 1 ê- J £= 3 lt * &= - st „ <sz %

- — € ^ 1 ll= 1 i= ^ 1= ! ÜE I i= = ÜE -ÜE 1lE z' 1=--= ÜE !

t : : : : : ^ ^ 10, i^z 23 1,B- 23 » 2? ™% ™- - m.- - 200- _ sioos- 46

lt :::::: S € 1 iz 3 iz 1 | z i ÏE | = S 11= 8"= ^ -= — ?> 2-" — «

50- 353 «88 3 560- ll lfl:= ll 1I2L . 2i?Z J9 1I5SZ 1^2 Isl- 1=4- *~ j ?^Z ^fZ g

| ^nda"- :::::: 1 ^ g 5: 1 gfc: ^ S:=. ^ ^z § |gz — ^z ^- 291- ^- 2?^- -a ^- «JgSPr8

53. Katwoude 502 480 7 3150— 19 1490 o, n7on 1 4m 07 rö-n oS.-! S ?„' ,198— — — uOO— 2) 82o— 41380— 52

54. Koedijk 41 37 1 Z 12 142U'~ *} 1«J2/- 1 2' Ko0.~ 83652 7153— 1564— 2013— 286— 121 980— 20626— 53

55. Koog aan de Zaan . . . £ S. I iSfc 1 200- 10 ^- 1 «X,.- ~7 5=0- S l^Z Z f^Z m_ ? 2^ g

56. Kortenhoef 233 212 6 1203— 5 500— 19 4170— 8 3935— 11 1175— 50791 6242- RêA SM) 1Mn =,

g Irdiï^: 34^ SI i ^- 8 jag- 22 227r H ^- ^ = ^ 4020- ^ 2Ö0- S:e , ^

| 1-andsLer l| ,g J ^Z 33 ^ 77 ,2^- ^Z ^ Z ™™ ™%Z ^Z ~ " 3150 "2 f^" g^" lo

W- Lare"400 482 24 .6850- 64 8225- 41 5800- 2300- 31 3100- 138 «St- I 200- '^oZ »! 1*- ^Z

61. Limraen 492 482 6 2450— 9 1110— 6 1100— 5 2200— 29 3915— 82730 1 0143 7H ROK or wa 911111 R1

S ÏÊST (SM329 'l? - -°- _!! 6!°- i _6 " 26°°- «90.- 585o30 107t- 6wt= -~ 550= H, To.- 62

g; S'ik44f lg 8 1120- 2 275- 2 250- 1 . 500.- 1 gZ 254M ^0= 14=3- = = = 4 uf>Z HtbZ g

to- Mllldelie'08 651 4 1120— 7 950— 44 3505— 7 33.,u— 19 1220- 103530 10918— 2319— - - _ 700— 23037— 65

67 MoSendatnuil 1156 85 Iffll'" 30 SS* jS ! »~ 35 g»" 2110.30 24748- - 846- - 300- .) 8200- 49794- 66

«88 Mufden ' 995 872 U 3735^ 22 fin'n" to ?fen~ ,? 22'~ «* f410— 240858 20580- 6659- 3851.- - 600- ») 685.- 61773- 67

to. muiuen yzo s/j n 3,35— 42 60,0— 19 4330— 15 623j— 74 6950— 111540 14244— — 1400 — 180 — 2) 850— 44081— 68

«• 2a?rlen ' 1 ' t>' «S 622 6 1325- 29 3725- 21 3600- 6 3090- 34 3850- 97930 13063 - - - 60 - 1 200 - ! *8913 - 60

,0. Nederhorst den Berg . . 483 466 6 1645- 10 810- 43 6495- 9 4250- 31 3210- 88732 9139= 3641- 5=0- - - 29700- 70

71. Nibbixwoud 716 701 6 2300— 23 3040— 12 129Ü— 3 1660— 29 22:0.— 157750 12999- 1301 534S 600- 0 900 - 31648 - 71

72. N.euwendam 759 723 13 3550- 20 2950- 69 9190- 10 4990- 48 6650- 103Ó50 2$8 - 500_ ~ 1870 - Bi' 1800 - 51823 - 72

» N.euwe-Niedorp .... 493 462 8 2095- 10 990- 9 1130- 2 960- 1 21 2070- 67465 776 - 6715 3=6 = 1600= « 420- ' 17069'- 73

75 SbdTm" ; 3I?? *Z 111 299 3288fV- 268 43072- 37 M»|fv- 2»5 20015- 51225? 62946= 6?- |o= 15- 6180= ? 1490= I 21674a- 74

'°' UMam ■441 44b 4 615'- 6 1100— - 9 3800— 9 690— 61450 4267 — 820— 2970— 130— 100— 20) 200— 1 14692— 75

77. oSSST1029 95! 56 SST 8^ EST" 8 JS&- g l?8^- 2« 243°- M 3446- H040- 1260- 2OO- 228O- § S00- 846U- 76

re Opmeer ' 289 973 66 142,5-. 83 9,, o- 96 15800- 12 4165 - 54 43o0- 169800 23226- - 75'L- >■) 1000- 73341.- 77

79. Opperdoes = \ g g Z Z | ,f^Z ? 4 1 0'" 2 f»~ |f^0 54.6- - 994- 795- - 11834- 78

80' °-'«k«4« «24' 8 2960- J Jot= 27 j£= = 1805- j ,^Z x» ^Z gfc Z 260- lt^= ^ i Si g

i osdorp: : : : : ^ II? \ ^z g 4g°0- ? 4399- -fi 2i=0 ,J s ssw- - _ 50o- 3 m- 13795- R

|gï::r- al 1 ' 1 €E ^ €E » fE f fE ~ f|E ™E gE '3 «ÜE I

* °udorp300 292 - - 10 2550- 7 850- 3 1100— 10 780- 47980 | 4537- I 350= 1500- | - 200= ? 925- | l|792- m

as

Aantal sluks vee.

Van het in kolom 1 to genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 geGo noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van rf* den verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 en genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het os kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in gulüens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden kwijnend ziek(niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in •°° kolom 7 bedoeld

(in guldens).

Van het in kolom 2 ten gevolge der ziekte.

| Schade ten gevolge van £ liet sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal kregen een ,_, uierziekte, werden tweet"1 of driespeens, of voor de melkproductie geheel ongeschikt.

Schade als gevolg der ver^ kregen ongeschiktheid in •*° kolom 11 bedoeld

(in guldens.)

E Verlies aan melk in liters.

Schade bij uitbetaling naar M liters van het verlies aan •* melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij uitbetaling naar M vetgehalte van het verlies f aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij eigen bereiding van boter en kaas, van £ het verlies aan melk in kolont 18 bedoeld (in guldens).

Schade door minder kwa^ liteit van boter en kaas (in guldens).

^ Schade door verlies aan ■°° vleesch en vet (in guldens).

^ Overige schade

(in guldens).

M Totale schade

(ln guldens).

PS9B

Sluiten