Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummers.

w Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 to genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 gew noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van ►f* den verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 « genoemde aantal bleven

Schade ten gevolge van het _o> kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden kwijnend ziek(niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in 530 kolom 7 bedoeld

(in guldens).

Van het in kolom 2 to genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

r

Schade ten gevolge van £ het sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal kregen een ,_, uierziekte, werden tweef™* of driespeens, of voor de melkproductie geheel ongeschikt.

Schade als gevolg der verM kregen ongeschiktheid in kolom 11 bedoeld (in guldens).

£ Verlies aan melk in liters.

Schade bij uitbetaling naar M liters van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

■ Schade bij uitbetaling naar M vetgehalte van het verlies ^ aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij eigen bereiding van boter en kaas, van 5 het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (ïn guldens).

Schade door minder kwa^ liteit van boter en kaas (in guldens).

^ Schade door verlies aan •°° vleesch en vet (in guldens).

Overige schade (in guldens).

^ Totale schade

(in guldens).

Volgnummers.

81. Rilland-Bath 40 39 1 500 — 2 IfiO -.

82. Ritthem 162 151 1 700 - 3 350 7 i™ 7 fiZn 1 - 5700 °70.- ~ 350.- - 1770.- i 81

83. Sas van Gent 14 10 - - 2 _ 8 100°- 4 SZf 3 50.- 24320 2923.- _ 422.- - - - 6145- i 82

84. Scherpenisse 88 62 - - 2 50 7 7n l o°°/~ 2400 20°— ~ "0— ~ 2) 260— I 1200— , 83

* s«< 25 I «88- i Zz z 2 _*= gg u_- 5- ^z z l> ^- Sz : %

f?! Seroo'skerke (Schouwen) ! 47 44 1 2800 = 2 590- 2 000.— 7 1400/~~ 6690 1151— — — 1) 340— 5391— 86

88. Serooskerke (Walcheren) . 216 212 5 2050- \ lo- z z 1 .550- 7 S~ gggg Jt~ ,7 H^" 1 7B- 4372- 87

89. Sluis 109 85 - _ 4 650 - - o ^fSS 3748— m'— 375— - 2) 250— ! 8433— 88

90. Stavenisse 101 63 - - t 1200- } \ 2?o~ 14950 974— ~ 830— A «00— 4104— 89

5 420°- ~ 1 m— 2 350— 10080 638— - 790— - 250— 1) 350— 4378— 90

91. Stoppeldijk 17 17 _ _ _ _ _ ,

92. Tholen 143 111 6 1950— 9 400 _ 1 ™ 4 1B0— 3060 248— - 240— - 638— 91

93. Veere 101 78 1 200 - 2 450- '~ 7 • 150 l 2J&- 9920 567- 803- - 1) 125- 6695- 92

94. Vlissingen 77 77 3 900- - - 2 226~ 1]900 1378— - 240— - 1) 110— 2753— 93

95. Vrouwepolder 314 ■ 314 4. 1160.- 1 100- 1 300= 1 1800- iZ 1450- 1664» i??z 524- 270- z z z &%Z ! £

96. Waarde i 30 19 1 50 1 7nn

97. Waterlandkerkje .... i 37 20 - _ 9 500 - 4 <Zl 7 <To 2680 m-~ ~ 143— - - 1134.- 96

98. Wemeldinge. • .... j 50 38 1 600- - - 2 8°°'~ 2 200- 3800 - - 435- - - 1935- i 97

99. Westdorpe 42 40 20o'- 6 1100 - 9 m i goO.— o200 510— 205— - 1565— i 98

100. Westkapelle 47 44 1 200- 1 200- ? 699— 810U 255— - 710— - 1) 200— 3765— i 99

1 zuu. - _ _ - 1 69— 6160 269— - 617— - - - 1336— [ 100

m woTpïaansdük: : : : : j 16i 'll l ,Zz 2 m- 7 £» 2 ^ 170°- 4 «S- 24390 »&- - 37^ - - >) «».- 7732- I 404

lo!: :::::: S 1? = z J ffi- - = = 8£ ^ ^z _- z z z ^ _- Sfc , lol

| 248 237 4 434°- 8 1 su 1 at ii «- £3 5ir z at z z ,700- atr: .a

ut is*: w jgg J 9B0- I «g- 3 f00-- - __ - ,-_ 20950 3199- _ - _ « 700- «__w we

108. Zuiddorpe 85 35 - - o t'oo" ? Mn~ 4? V^ 31400 2216- ~ 1978- - i) 300- 7294- 107

109. Zuidzande 33 27 - - 1 ^z z 1 800- 1 100- 6700 ■ - 765- - 1 50- 2015- ! 108

-,,.,,.„ '6- ~ 1 10°— 4100 177— - 305— - - - 657— I 109

Totaal uit de 109 gemeenten der -—.

provincie „Zeeland" waar het I 1

onderzoek plaats had [j 11559 10493 206 72160- 270 49550- 72 18500- 116 74590- 563 80705- 1766880 !470fi_ «««-. -o«„ ouo o,o, ^

1) Kalf verworpen.

2) Niet drachtig geworden.

3) Kalf verworpen, 1 kalf doodgeboren.

t —":::::: * * ! «= 1 K 1 == I 1 8È 1 IlE S =E T €= i= ™' £. Hz \ ï

5: Èrt»: :::::: !!g « f "Bt S SS= ™ ^S" 1 'SET '? 1?- "SS «— - - "»'- ' »

8. Breukelen-Nijenrode . . 627 613 19 3495 S 1 ' l2 4^_ 0 SS„" n6 48o— löloO 2075— - - _ _ . . _ 9114— 7

9. Breukelen-St. Pieters . . 416 405 7 1550- f Sft"" m ^nn~ 2 ffi»0 » J»2?- 61910 4677- 4074- 36- - '2) 1250- 28867- I 8

10' B"-ik426 421 - ~ 2« 1058.- 1 5S- J2 S= 1 3SZ ï«060 3099z 493- 413S- i°- z t %Z ^Z &

12: co,nhec!;oten:::::: w& 2 BOz3- % ^z t 7370- ]8 ^g- 86 «m- ^ 919- xm^ 392- 9 1725- «ora- | u

1!: ^bergen::::: : £ gg 3 427fz £- J |- |f- 10 S lïllz z 17^_ 112z 21°- , bm- 1ÏS99- 1!

i6- ^ 807 789 s 4"°- 28 ssat a at j sa= s sst s ü,- ^z #- ^z ^ st ssst I »

% : : : : : 1 Jgg i 35S- 21 227°- g90 if*»- 9 f870- 44 3^- 45400 iós*- „4- 435*1 425- - - 33507- \ w

18. Hoenkoop 15O 150 2 275 - 9 53ÖZ ! ^m'~ - 8 f6 00 954- - 6029- 85- - - 18093- 17

19. Hoogland 1335 i2ifi R 9Aqo JS' Z Jrf?'- 77 41 nr, ÏS 1085— 12170 743— - 1133— - - - 4066— 18

20. Houfen lel I570 19 maZ 2| ,^z 'S gS" la «W- 1?Ó lf*«^— 139300 7^7- 7802- ÏOll- 15- 60- •) 1042- 42178- 19

zja lo8b0- M 4600— 12 *(«3— no 10310— 177680 23813— 829— 1030— 765— 1200— 4) 100— 66780— 20

1: ffarsve^. \ ] Z! ! Z ^ ^ "9 2935 _ g f^Z 3 'SSZ » BO^Z o? ™~ 134915 «898- 1.302- ' 5334- 263- 20- 7) 400- 44550- 21

__£5::::::: A £ j 1= ||- I 3 := j Jt2 1 ?7-= 87240 5-z -~ ^ ^ 4io- , S: 1

25- K—238 - ■ 1 41-- S ift: 1 32?oa= 1 4^z 93 -5z , 371700 S= z nfc ^- = z S: II

I LrngguroeUkWk0OP \ \ \ ■ l?| ^ z 44 430°z 1b 5 ^~ J 75- 22650 1125^ «70- 1468.— 14- - <) 850- 10292- 26

80. Linschoten 1950 1913 6 1970 - 34 3520- 18? ,Sl 35 15065 z 8? f.2^- 122300 266- 12045- 5081- 265- - 2) 850- 34307- 29

1 I ■50^u- 140.10— 3o | Joo— 87 0465— 203110 7277— - | 21697— 468.— 150— 8) 1088— 72625— i 30

S0705.

14706-,.

4) Kalf verworpen, 1 koe geheel droog gebleven.

5) Kalf verworpen, niet drachtig geworden.

6) Kalf verworpen, niet drachtig geworden, 1 kalf doodgeboren.

Provincie Utrecht.

8SS5.

72641 —

19.

W2.-

2695.-

265.463.-

554331.

Sluiten