Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummers.

Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 to genoemde aantal hadden

Van het in kolom 2 *gew noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van tft den verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 en genoemde aantal bleven

Schade ten gevolge van het a> kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden kwijnend ziekfniet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in kolom 7 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 to genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van i _; het sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aanial kregen een j uierziekte, werden tweeJ of driespeens, of voor de melkproductie geheel ongeschikt.

Schade als gevolg der ver_ kregen ongeschiktheid in ' kolom 11 bedoeld

(in guldens).

; Verlies aan melk in liters.

Schade bij uitbetaling naar , liters van het verlies aan ' melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij uitbetaling naar , vetgehalte van het verlies 1 aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij eigen bereiding van boter cn kaas, van ; het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade door minder kwa! liteit van boter en kaas (in guldens).

( Schade door verlies aan ' vleesch en vet (in guldens).

Overige schade (in guldens).

Totale schade (in guldens). *

Volgnummers.

31. Loenersloot 26 26 3 50 — 2 I

32. Loosdrecht 215 212 1 200.— 20 615.— 8 2225.— 12 AaZ- ^ ZT, 2700 378.— — — — — — 428.— 31

33. Lopik 1883 1864 13 5305.— 2 1 3205.— 112 15325.— 11 18,0.— 23546 1430.— 376.— 1512.— 40.— 100.— 13562.— 32

34. Maarn 278 267 ft 1200.- 7 630.- 2 ïn-'~ 9510.- 144770 3183.- 240.- 17295— 632— 59920— 33

35. Maarssen 79 79 1 200— 3 600— 5 750— 2 i25"~ 11 10,0— 28550 1325— 1160— 1682— 55— — 1) 145— 8072— 34

1250— - 8100 312_ 877*- - - 4) 600— 4589— 35

36. Maarsseveen 71 71 - _ _ 14 1700— 4 1Qnn

37. Maartensdijk 1100 1052 28 11140— 70 6110— 75 9450— 21 S" ~ .~ 5400 510— 252— 30— 4) 2000— 6392— 36

38. Mijdrecht 1255 1233 15 3790— 28 2620— 93 13420— 20 > gr ?8 123366 17189— - 1) 75— 58724— 37

39. Montfoort 267 260 - i8 1885— 9 600— 3 ï?60— 29 *5Ë°— "3380 9263— - 11684— 280— - - 54257— 38

40. Nigtevecht 232 224 35 2900— 16 3300— 6 o-??'- 26 o\lh.-~ 37430 3235— - 2016— - - 12161— 39

*>"'■— 8 6,0— 25485 3562— - - 97— 54— - 1.3303— 40

41. Odijk 23 23 — — 2 100— — — —

42. Oudenrijn 66 56 2 700— 7 475— 2 300— 2 t&n *« tZ 2300 — — 868.— — — — 468— I 41

43. Polsbroek 274 234 - 6 325— 40 5705— 16 ,i .Ï9?.- 4624 650.— - - 2875— 42

44. Rhenen . • 525 493 1 550— 19 3000— 12 2600— 9 JïïS'- 12 1150— 35296 1253— - 3747— - - 20075— 43

45. Rijsenburg 126 126 - 24 1210— 2 300— - 402a~ 26 292o— 76250 10899— - 985— 15— - si 700— 25674— 44

15 925— 15225 2267— - - 48— - - 4750— 45

46. Ruwiel 222 213 4 800— 4 200— 22 2350— 2

47. Snelrewaard 1163 1154 12 2830— 47 3815— 107 11620.- 11 mSt- eg ,3"9.'~ 24200 3633— 510— 106— 60— - 9279— 46

48. Soest 48 48 _ - - ™ 1 ö"?— BS 48,0— 125180 4303— - 13000— 248— 346— ■) 320— 46477— 47

49. Stoutenburg 578 554 23 2250— . 12 1075— 4 lSS-- ™ , ,T- 2600 135-T 208— — — 568— 48

50. Tienhoven 74 74 _ 7 1050— 2 Ij60— * 56530 391— 4106— .3267— 100— 220— ») 1100— 154.34— 49

, 4d00-~ 0 fi50— 8440 18— - 1326— 120— - 1) 200— 4664— 50

51. lull en 'tWaal .... 96 94 - - 19 H30— 6 425— 1 ,00

52. Utrecht 46 45 1 200— 3 400— 1 300— - i 0 ^g— 12700 1711— - _ H5._ 200— - 4676— 51

53. Veldhuizen 646 577 10 3690— 59 5605— 79 7365— 9 ! rtT. 2 „22°~ 6750 887— - - - • - - 2037— 52

54. Vinkeveenc.a 137 134 2 900— 12 820— 9 750— 3 lom 2875— 69175 6066— - 3892— 417— - - 33625— 53

55- Vleuten 170 169 - 16 1060— 5 550— 2 j™0,'" ~ CTC 18275 2454— - _ 505.- - 6679— 54

. „ , A 1005- 5 875- 16635 2513- - 6003- 55

56. Vreeland 146 143 1 285— 7 800— 18 1540— 2 -m

57. Vreeswijk, 303 292 4 1360— 12 1320— 16 1250— 3 linn «! 80°— m'm 1993— - 156— - - - 6274— 56

58. Westbróek 924 888 17 6022— 119 7180— 32 3120— 11 24 j»»o.- 39500 2807.- 813— 1944— 290.-. 700— 1) 200— 14799— 57

59. Willeskop. ....... 1245 1213 7 1285— 21 2500— 76 7995— 11 tl^~ f' 384°— -13194 15276— - 396.- 78— 1835— I - 42512— 58

60. Willege-Langerak . . . 1148 1113 5 2400— 30 2825— 50 5780— 14 roqi S ?—135000 1768— - 17451— 150— _ 2) 1430— | 41719— 59

^31— 2o 1465— 95150 4308— - 9436— 123— - - 32568— 60

01- w'l""s 303 300 4 950— 10 550— 12 2450— 16 -o=n ,„

62. Woudenberg 1296 1249 2 800— 54 7010— 67 9750— 13 loï, 1?. i°f°— 36600 1008— 4.332— 90— - - 18355— 61

63. Zegveld 208 206 2 450— 14 1150— 5 SST- 86 'i80— 146390 1604— 11570— 7496— 222— - 9) 1190— ! 51704— 62

64- Zeist 83 83 1 175— 12 1040— 10 1295— 1 4 '0°— 23600 - _ 3.540._ _ _ 8785— 63

65. Zuilen 394 354 7 23.30— 41 2505— 50 4525— 8 oq 63,5 841— ----- 4049— 64

Totaal uit de 65 gemeenten _J363o- 23 1685- 45880 685»,- 367- 60- 21346- 65

der provincie Utrecht" waar het

onderzoek plaats had 38022. 36616 292 89918— 1798 163145— 2463 308840— 595 270650 isqk tsr-aQa „uk»,.

^-^boO— 189o 166833— 4062311 272292— | 57016— 251736— 8475— 8390— 20306— J 1619601—

1. Achtkarspelen 3291 2900 21 7500— 101 13485— 52 6220— 32 1507- ,

2. Aengwirden j 1595 1470 11 1610— 48 4405— 8 1195— 16 aftST- 13110— 30009o 2114— 31268— — — 1370— 1) 2295— 93237— II 1

3. Baarderadeel j 4608 4342 65 24480— 96 14483— 28 5302— 24 VKW-~ n- 428°— 125*27 1225— 10401— - _ 1830— - 33121— I 2

4. Barradeel 401 394 3 700— 4 700— 1 100— 8 ?££~ 4'i 525545 2204 — 40726— 950— - ' 1050— 1) 2305— 118530— 3

5. 'tBildt 507 493 2 720— 6 1150— - - 5 lf%— 6 1500— 28760 .490— 2478— _ _ _ 2) 100— 7318— 4

2140— 21 2399— 53280 3435— 3992— - - 600— 4 2150— 16586— j 5

6. Bolsward 700 658 6 2075— 14 1650— 5 700— 4 1000 ,n aMi. „„,„

7. Dantumadeel 4105 3659 50 15725— 185 22640— 38 5050— 22 n^n 4* .fË5— 94148 11914— 75— - - - 1) 400— 22119— 6

8. Dockum 64 62 3 700— 1 300— - - 1 4?^ 240 I3?90— 337934 11767— 25454— 104— 400— 3550— ») 4225— 111735— 7

9. Doniawerstal 5283 5179 60 18295— 158 13310— 51 7050— 52 25nSn~" i4 mSo" r9260 986— - - - - 4) 100— 2761— | 8

10. Ferwerderadeel 2138 2041 22 8810— 55 6450— 30 4625— 7 -o 480573 34898— 18238— - 477— "830— ») 3455— 135023— I 9

-Mo°— '9 8I80— 254912 1127— 24505— - - 5080— i) 2890— 64622— 10

11. Franeker 525 491 3 1150— 18 3200— 2 200— 1 4nn qa oq.-o

12. Franekeradeel 2542 2482 46 17215— 47 7840— 17 3310— 14 fig$°-~ 30 28b0— 31o20 1699— 1894— - - 300— - 11703— 11

18. Gaasterland 4588 4397 62 22560— 121 17510— 30 4710— 36 15oq?~ i°i 454140 5718— 10620— - - 650— V 1725— 59608— 12

14. Haskerland 3121 2988 49 15020— 76 8320— 37 5300— 56 27165 go 234o~ T0414 8562— 53911— 500— - 450— 4) 450— 134033— 13

15. HemelumerOldephaertc.a. 4469 4328 39 10855— 57 7812— 19 2470— 31 19(,e- 2® 8660— 3:i(),37 16842. - 21626— 131— 119- 1450— 1) 3555— 108188— 14

t/Jbo— ,9 6195.- 405977 24465— 15724— - - 760- l) 2000— 83246— 15

16. Hennaarderadeel .... 3432 3320 35 14260— 79 9300— 33 6230— 19 lflqnn

17. Hindeloopen 325 320 2 272— 4 886— 3 1175— 2 vmn~ '6 6838— 358228 16313— 19347— - - 4530.- ') 6075— 93793— 16

18. Idaarderadeel 4468 4324 70 28255— 98 18320— 15 2400— 31 1788* o° ,„o2B,— 48070 3721— 675— — — _ 4) 640— 9094— 17

19- Ijlst 589 569 9 4325— 14 1685— 3 400— 7 fef ?! 10195— 509680 1388— 43720— - - 1325— 3) 1320— 124808— 18

20. Kollumerland c. a. . . . 3184 3008 41 13940— 103 14548— 46 4655— 26 llnn „,o47° 5688— 2351— - - _ 1) 1250— 19924— 19

U0-^ 176 10935— 314300 13751— 18434— - - 1040— 1) 2495— 90908— 20

21. Leeuwarden 616 610 20 10400— 20 2600— 2 450— 1 gfln ,„ „„..„

22. Leeuwarderadeel .... 5120 4996 76 30810— 163 20010— 34 5375— 37 18405 im -,'oorn™ " ,o]t,t°. ~ 2512— - - - 21787— 21

23. Lemsterland. . . . ■ . 3150 3059 11 3455— 131 11340— 39 7970— 14 03-0 }°l 18M'~ ^84289 12177— 32820— - _ 1950— 1) 1370— I 141807— 22

24. Menaldumadeel .... 2305 2237 40 13680— 53 9200— 14 2740— 25 131,05 "* 360999 2124— 34850— - - 1200— ») 5460— 82024— 23

25. Oostdongeradeel .... 2149 1886 15 5565— 86 13040— 56 5150— 8 8650" i-~ Sloo~ V- 'i ms— 31425— - 20— 2600— 5) 2350— 81633.- 24

I 1°' 8620— | 1,3979 9627— 10772— - _ 1575— 1) 4770— 62769— 25

1) Kalveren verworpen.

2) Kalveren verworpen en niet drachtig geworden.

3) Kalveren verworpen, niet drachtig geworden en kalveren doodgeboren.

4) Niet drachtig geworden.

5) Niet en laat drachtig geworden.

*) Niet drachtig geworden en kalveren doodgeboren.

') Kalveren doodgeboren.

s) Te vroeg gekalfd.

Provincie Friesland.

Sluiten