Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-* Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 o genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 gea noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van * den verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 >. genoemde aantal bleven

Schade ten gevolge van het i> kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden kwijnend ziek(niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in kolom 7 bedoeld (in guldens).

• Van het in kolom 2 3 genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van g het sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens'.

Van het in kolom 2 genoemde aantal kregen een uierziekte, werden tweeP of driespeens, of voor de melkproductie geheel ongeschikt.

Schade als gevolg der verM kregen ongeschiktheid in P kolom 11 bedoeld

(in guldens).

Schade bij uitbetaling naar M liters van het verlies aan P melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij uitbetaling naar vetgehalte van het verlies P aan melk in kolom 13 bedcfeld (in guldens).

Schade bij eigen bereiding van boter en kaas, van JjJ het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade door minder kwa5 liteit van boter en kaas (in guldens).

H Schade door verlies aan P vleesch en vet (in guldens).

^ Overige schade

(in guldens).

Totale schade - (in guldens).

26. Ooststellingwerf .... 899 873 9 2250— 17 2950— 8 1245 - 11 5050— 30 2575— 58411 4517— 2304— — — — 20891— 26

27. Ops.er.and8 6724 5226 61 2H45- 171 2U60- 63 6247- 42 220 12630- 538208 17008- 40655- 311- 10- 1135- 3) 9390- 14864,.- | 27

28. Rauwerderhem 2533 2468 20 10275— 88 13810— 30 5175— 15 iSSt- £ 7°85— 307725 ~ 37844— - - <1<0— 12»'"— 101^4.~ P|

29. Schoterland 4572 4229 35 11310— 120 13520— 53 6030- 36 lo220— 93 ,355— 386468 10927— 31417— o0— 204o— l) 900—- 98,, 4— 29

30. Sloten 216 212 4 1365— 1 400— — —' _ 6 425— 33600 96— 3540— — — 930— — 6,56— . 30

31. Smallingerland 3762 3414 47 18860— 118 17850— 25 4650— 24 94 8655— 866673 10767— 28066— - - 2060— 3) 3600— 105178.- j 31

32. Sneek 928 869 24 6950— 17 3175— 28 5840 - 13 68oo— 27 2860— 161450 12208— 8910— - - '9 1490— 18288— , 32

33. Stavoren 91 81 - — — — — — 1 400— — — 10360 — 875— — — — — 12,5— | 33

34. Tietjerksteradeel . . . . 7672 6985 101 35220— 249 29599— 110 14140- 54 24220— 340 20825— 665481 33105— 37463.- 270— 3465— 3) 15790— 214097— 34

35. Utingeradeel 3619 3412 54 19425— 130 17085— 28 4875— 19 9770— 73 6500— 268518 251— 18795— 27— 595— 1280— 3) 4170— 82,,3— ; 35

30. Westdongeradeel .... 1422 1294 15 4960 — 31 3975 — 7 860 — 5 2250— 41 4090— 111616 4174— 7194— — — 350— 1) 1400— 29253— I 36

37. Weststellingwerf .... 5215 4811 45 13313— 140 15995— 94 6260— 31 12105— 152 8435— 485251 4085— 42968— 415— 60— 2915— 6) 1320— 107871— I 37

38. Wijmbritseradeel .... 11500 11158 142 54345— 255 39213— 69 13575- 91 «0920.- 281 26395— 1203776 70267— 6530Ö— 230— 6040— 3) 31998— 358283— ! 38

39. Wonseradeel 8963 8767 120 41780— 239 36685— 66 9995— 62 32095— 311 24715— 1138860 96158— 24127— 425— 40— 5435— 7) 20850— 292305.— 39

40. Workum 2063 1988 25 10425— 12 2590— 11 1650— 13 5450— 34 3390— 235289 25460— 1362— - — , . : l) 2880— 53207— | 40

Totaal uit de 40 gemeenten der j ! 1 !

provincie „Friesland" waar het : .

onderzoek plaats had ... . j 122354 115995 1463 524300— 3326 442191— 1145 163319— 891 ___j43050ö— 3986 318507— 12523970 482171— 808138— 3363— 1771— 66965— 158043— 3399273— ||

1) Verwerpen, niet drachtig worden.

2) Verwerpen.

3) Verwerpen, niet drachtig worden, ontijdig kalven.

4) Niet drachtig worden.

Provincie

(Onderzoek had plaats in

1. Blankenham 147 46 — — — — — — _

2. Blokzijl i 127 121 - 6 600— 1 200— 1

3. Genemuiden j 627 529 5 1470— 11 1750— 1 150— 3

4. Kuinre 31 30 — — — — — — _

5. Lonneker ! 1074 991 10 4580— 15 1595,— 11 1495— 11

6. Oldemarkt 292 290 1 275— 4 800— — — 4

7. Staphorst ! 2575 2343 14 3758— 54 5615— 32 4180— 19

8. Steenwijkerwold ...... 580 530 5 1460— 6 880— 6 700— —

9. Wanneperveen 85 76 — — 3 400— — — —

Totaal uit de 9 gemeenten der :

provincie „Overijssel" waar het

onderzoek plaats had | 5438 4956 41 11538— 99 11640— 51 6725— 38

1) Niet drachtig geworden; vasthouden van het vee te Zwolle; tijdens de ziekte gekalfd.

1- Adorp i 586 537 11 5425— 12 3550— 3 600 - 2 1200— 12 1675— 87030 360— 10623— - - - - 23433— 1

2. Aduard j 1040 904 5 1587— 13 3250— 33 1250- 11 o500— 30 i 3370— 148575 12290— 7352— 170— 1) 700— j 35469— 2

3. Uierum 36 29 1 450— ____'_ — 4460 561— — — — — ■ — 1011— 3

4- Delfzijl 124 93 1 500— 3 600— 2 500— - ~ 3 300— 17424 2687— - - - - ,«87— i

5. Ezinge | 527 493 7 2720— 9 995— 5 1200— 1 400— 14 1450— 55895 1474— 5721— — — 2750— 2) 400— | 17110— o

6. Grijpskerk ...... I 523 422 3 850 — ' 6 700 — '2 300 — 6 2980— 22 2925— 62930 7017— — — — 725— 3) 1300— I 16797— 6

7. Groningen | 1614 1534 38 15387- 73 16775- 27 5405— «43 • 2'?i|— 122 14100- 292375 41369- 675- 4 3090- | 118776.- 7

8. Grootegast 1632 14,32 25 8910— 20 2675— 11 1200 - 9 3485— 26 1960— 364083 9408— 10548— 3295— 5) 1205— 42636— 8

9. Haren 1191 1049 14 6020— 23 3565!- 11 1886— 21 10400— 34 4480— 159449 19692— 834— 480— 2200— 1) 300— 49796.- 9

10. Hoogezand 262 211 3 805— 7 ' 990— 13 1760— 6 2580-- 24 198°— 25993 3284— 547— - - 420— >j 400— 12766— 10

11. Hoogkerk 752 709 18 3825— 25 4126— 12 1550- 4 2300— 38 4200— 121151 15302— 320— 50— «) 5035— 36707— 11

12- Leek 1108 923 7 2500— 14 2680— 5 850- 10 29 1810— 112626 2777— 10789— 1070— Jj 2660— 29691— 12

13. Marum 1203 996 7 2350— 11 1675 - 3 .300 - 7 3025- 17 1085— 87789 400— 9992— 2350— °) 2105— 23282— 18

14. Middelstum 86 83 1 300— 1 50— ~ «_ - 1 350— 7995 1085— — - — - V85'- ii

15. Noordbroek 50 25 — — 1 100— — — 1 w0— 2084 213— 118— — — — ') 10-— 5,1— 15

16. Noorddijk 968 907 20 5417— 33 5210— 25 3100— 18 6444— 42 4060— 128763 9769— 6852— 134— 3480— «) 2835— 47251— 16

17. Oldekerk 16 16 - - 1 150— - - _ 2800 - 308— s) 450— 908— ■ 17

18. Sappemeer I 16 15 — — — — — _ _ — 8 265— 2132 369— — — — — — O34-— 18

19. Slochteren 266 198 — — 9 . 1475— 1 100 — 3 *80-— 1S 1100— 23758 2993— 379— — — |) 610— 'i4'-- 19

20. Ten Boer j 298 225 1 500— 3 . 600— 1 100— 2 850'- 2 150— 28200 2814— 745— 17— 1025— ») 640— 7441— 20

21. Winsum ■ 524 393 6 2170— 5 1100 - 9 675- 1 4ü0— I ' 9 1025— 63850 - 372— 7235— - - - 1 650— 13627— j 21

22. Zuidbroek 15 10 — — — _ — _' _ — 684 86— 13— — — — — "•— ! 22

23. Zuidhom I 256 2.33 3 1110— 7 ' 1100— 1 150— 6 3000— 5 450— 30581 2450— 1401— — — 10) 60— 9,11— j 23

Totaal uit de 23 gemeenten der \ . ' 1

provincie „Groningen", waar het I

onderzoek plaats had .... j 13083 11437 171 60826— 276 51365— 164 20865— 150 ^09474— 447 46895— 1680627 136772— 73777— 801— - 17990— 22470— 501235— || 1) Door verwerpen. ^ Door verwerpen en niet drachtig worden van koeien.

Provincie

(Onderzoek Had plaats in

1) Door verwerpen.

2) Door verwerpen van één kalf en door het niet drachtig kunnen worden van twee koeien. 8) Kalveren verworpen en één koe ontijdig gekalfd.

4) Kalveren vérworpen, twee koeien ontijdig gekalfd, één dood kalf, twee koeien te lang met vuil blijven staan en één koe niet drachtig kunnen worden.

5) Kalveren verworpen en niet drachtig kunnen worden van twee vaarzen.

11.

12.

16.

18.

6) Verwerpen, niet drachtig worden, gemis van onder- en karnemelk.

6) Verwerpen, niet drachtig worden, ontijdig kalven, droog blijven, gemis van ónder- en karnemelk.

7) Te laat en niet drachtig worden, verwerpen, ontijdig kalven.

Overijssel.

9 vnn rl<> #=»r» >>,'im,.,xiI,>•. \

— — — 1500 160— — — — — — 160— || 1

500— 3 150— 11400 1583— — — — — — 3033— | 2

14U0— 8 625— 47924 — 5552— — — — — 10947— 3

— — — 4010 485— _____ — 485— 4 6100— 22 2230— 70014 2733— 7011— 153— — 370— 25267—' j 5 1&50— 7 525— 28390 3282— _____ 6532— 1 6 6550— 51 3875— 168384 — 19184— — — — 1) 1750— 44907— i 7

— 15 1035— 51040 — 5817— 40— — — — 9932— 8

— 1 100— 6580 — 814— — — — — 1314— 9

15200— 107 8540— 3S9242 8243— 88878.— 193— — 370— 1750— | 102577— |

Groningen.

23 van de 57 gemeenten).

°) Door verwerpen en niet drachtig worden van koeien.

0 Door verwerpen, niet drachtig worden van koeien, te laat drachtig worden, ontijdig kalven en e'én dood kalf.

^1 Door het niet drachtig worden van koeien.

!l) Door verwerpen en ontijdig kalven.

10) Ee'n koe niet drachtig kunnen worden.

Sluiten