Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummers.

m 51

m Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 fo genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 ge_co noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van *. den verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 o. genoemde aantal bleven

Schade ten gevolge van het o> kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden kwijnend ziek(niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in kolom 7 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 so genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

'

Schade ten gevolge van g het sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal kregen een ,_, uierziekte, werden tweer- of driespeens, of voor de melkproductie geheel ongeschikt.

Schade als gevolg der verM kregen ongeschiktheid in •** kolom 11 bedoeld

(in guldens.)

£ Verlies aan melk in liters.

Schade bij uitbetaling naar M liters van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij uitbetaling naar ^ vetgehalte van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij eigen bereiding van boter en kaas, van £ het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade door minder kwa^ liteit van boter en kaas (in guldens).

^ Schade door verlies aan vleesch en vet (in guldens).

__. Overige schade

(in guldens).

Totale schade (in guldens).

Volgnummers.

II.

1) Verworpen,

2) Ontijdig gekalfd.

3) ' Verworpen, ontijdig

Provincie Drenthe.

J t?: : g g i 1450_ J «fc 4 jj

5. Dalen • | 195 190 - _ _ _ ~7> T5__ I

7 nlTnJelooÉ ^ 1 250- 2 1

IET:::::: I H «i • *fc * 2^:= lz- i

10. Gasselte . 87 71 - _ J Z Z "J

11- Gieten 87 64

12. Havelte 599 559 ^() 3565— 01 18W1 o .en

13. Hoogeveen 499 470 10 ffi&- S9 2250- j! ^|Z 5

14. Meppel y2 7ü — — q Öah

15- Nijeveen,581 568 6 2680- 10 uKL 1 70.- 1

16- Norg 297 2S4 2 400 — 6 ra „™

17- Odoorn 57 57 - _ V 4B,°/Z 18 5

18. Oosterhesselen 438 406 1 400— 8 1025- - ~ 8

19. Petze . . ■ 284 264 6 1720— O ™, , °

2°- R°,de 224 199 2 475- 2 "w- 5 g£ ?

22 tülnerwold ' ' ' " ' lH lüffi .5 i46,0/" 17 1650- 4 550- 4

2.3 Sleen \ ffn ^ U 233°- 34 3065 - 12 795- 5

i S; ::::::: & is" 1 i&_ 1 JL J !

|- 5*« • v 533 466 3 1285- 7 375 - 6 730 - 3

I Swï : : : : : : 1 1 ] 2É- 23 3^- 6 ZZ i

30. ZweeToo ! ! ! ! .' ! 65 64 2 - ü l™- 8 775- ï

Totaal uit de 30 gemeenten

der provincie „Drenthe" waar het !

onderzoek plaats had. . . . . | 10567 9654 | 93 26405— 250 26495— 134 13140— 68

14.

500— 10 850—

3425— 1 100—

840— 11 765—

700— 10 240—

780— 6 825—

- \ 2 150— 375— 30 2390—

1050— 21 985—

400— 1 400—

1250— 21 1720—

750— 26 2300—

900— 13 670—

1245— 20 2000—

1320^ * m'~

1870— 6 125—

. 450— - -

1625— 12 1440—

1600— 19 806—

1750— 4 130—

1850— 2 200—

600— 2 80—

1200— 10 800—

1050— 20 1240—

100— 9 800—

- 1 150—

26210— | 268 19570—

gekall i

«) Verworpen, ontijdig gekalfd, niet drachtig geworden, kalf doodgeboren.

9933 651— 619— - - 165— «) 35— 3370— 1

25H9 75— 3718— - 10193— 2

14938 1266— 602— 770— 1) 450— 7143— 3

12014 ^ 1906— -*" - - 5040— i) ^O— 8186— 5

8840 894— 130— - - - - 1634— 6

96595 112— 9538— - 300— 2) i50— 18825— 7

48794 43— 5891— — 300— 1) 25— 10834— 8

96 17— 17._ 9

766o 11— 1233— - - - - 2104— 10

^900 144.- - _ _ - - 144— 11

66280 7824— 210— 325— 3) 550— j 19504!- I 13

3080 15— 265— - -1) 100— 680— 14

24,21 1377— 1073— — — — 7940— 15

12537 446— 767— - - _ 4) 385.„ 6863— 16

.ïïSi 647— • — - - 430— 1) 100— 1442— 17

4 402 1005— 5380— - - 1480— 3, 500— 11390— 18

»m 175— . 2450- - - 3805- - 12405- 19

14954 876— 942— - - 300— - 4293— I 20

51867 6213— — — — 600— 1) 750— i 14288 — 21

6019, 4339— 1399— 20— — 3005— 2) 655._ 18013— 22

7245 120- . 1229- - - 635- - 4039— I 23

9626 1037- _,. Z I 4-!-a~ 5> iwl- 25

40169 1238— 4427— - - 600— i) 100— 10755— I 26

50530 Z - ö47?'^ — — 3068— 27

20747 1621— "829— 25— - 10675— i) 550— 27740— 29

*90 — 325— — I — 25— — 500— 30

»• Amby 107 103 1 250— 3 250 - - o

2. Amstenrade 16 16 - _ _ _ J 1450— 9 950.- 18230 3159— - - imn 7759- I 1

4 ^cene"Veldl:n- • ■ ■ 21 21 Z Z - 850 ) 70- - - Z Z 170- 2

*■ !M ™ 7 7 - _ i 300 _ _ - 1 - 2450 341— —''—'_ 341- 3

5- B«gden 167 164 3 525- - _ 1 200- 1750 262- Z ?62- 4

6. Beek gs 87 _ _ ( 1 ,B0- Sia5ü 2773- 2355- - - 7875- i) 325- 140o1- 5

l leei^d8 39 - _ _ ?? „ 3 Z - 2 350- 10740 1640- - r - - 475- 2) 585- 3700- 6

10. Berg en Terblijt . . . . 212 207 . 6 JS- ll l7ïo.- 1 m_ . 7 27i, - 11 lolT ^ = = Z - 3> 22- 2820- 9

11- Bergen I 255 182 1 200 - 2 500 2 300 o ' 928'" '> ^ ™

12. Bing.lr.de 108 106 2 250- 2 ™~ | B>~ 2 «»- - _ 33315 3072- 1656- 179- - 7040 « 450- 14396- 11

1,3. Hochol.z 198 194 - _ 11 „ f Wr - 2 180- 23710 1 lbT _ ~ j249Z 5™'- 4318- 12

14. Borgharen • » 117 - - 3 715- 18 3295- ~ 4 W0— 14245 2532- - _ _ } _ 3069 - I3

15- BOr"! 96 95 - 3 -5, = Z " 1 S 149^ 2228- - ^ _ r-. X) 1100- S- 14

4?- r^rs 6^ 59 8 8«°- 2 4«o- 1 100- - 0 I366- - 15°- - 1616- 15

19. Buggenum 64 63 - - „ _ _ ~ 580— 3 400— 5855 1167— _ 920. _ 118i 7

Bunde I 89 89 - - 2 150— - - ~ _ ~ 13840 2076— _ _ _ _ O076- 10

21. CadierenKeer .... 67 62 - - ' ^ 105'° " " ^1- 20

22- ^.cht, • 35 35 - - i 100_ _ _ I - 1 100— 8035 1382- - _ 5) 56- 15<?S 01

o?' ^Jeelshoven 43 43 - - f 200:_ - 4 200- 4600 270- 467- - *" 4Z0 } 00

8 ° :: :.i ï * -2 ^ -! £ 5 — ï ' «= « »E £ »- = 1 - 4- | 'lË |

Provincie Limburg.

Sluiten