Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummers.

ra

H M

m Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 to genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 ge_w noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van *. den verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 _cn genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van liet o kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2

kwijnend ziek (nietkreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in kolom 7 bedoeld, (in guldens).

Van het in kolom 2 to genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van g het sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal kregen een ,_, uierziekte, werden tweer* of driespeens, of voor de melkproductie geheel ongeschikt.

Schade als gevolg der verkregen ongeschiktheid in ï* kolom 11 bedoeld

(in guldens.)

£ Verlies aan melk in liters.

Schade bij uitbetaling naar M Hters van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij uitbetaling naar M vetgehalte van het verlies •w aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij eigen bereiding van boter en kaas, van £ het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade door minder kwa£ liteit van boter en kaas (in guldens).

^ Schade door verlies aan -00 vleesch en vet (in guldens).

^ Overige schade

•*° (in guldens).

^ Totale schade

(in guldens).

Volgnummers.

2G. Geertruid (St.) I 226 21T 7 2070.— 10 1010— 2 „,„ „ ' - " !

27. Geleen. | 3 3 - - - _ - - - 920— 3 220.- 21583 2403.- - 769.- - 275.- - • I 7667.- 26

28. Gennep 24 11 1 300.— — - 1 75— — ~~ — ~ 2600 500.— — — — _ 1) 160.— I 650 — 27

29. Geulle 26 22 — — — _ _ _' — — ~~ — 260n 392.— — — — 370.— — 1137.— 28

30. Grathem 8 8 — — — _ _ _ — "~ ~ ~ 870 139.— — — — — — 139.— 29

- — — 800 120.— — — — — — 120.— 30

SS g -2 ™- 5 im- \ !f°- \ «g^- • «h *m 3286.- - _ - - 7786- *

33. Grubbenvorst 37 36 1 200— — _ — — 20°— 3 300— 'o53 .1372— — — _ 550— i) 300— 2722— 82

34. Gulpen 491 477 9 2810— 15 ' 9060— — — 3 o„-\ o! 200é~ 5575 396— 528— — — 2075— 1) 250— 3649— 33

35. Haelen 2 2 — — — "_ _ ■— 2300— 23 2235— 78785 4495— 922— 8085— — 4650— «) 4120— 31667— 34

- •— — 400 60— — — _ — — 60— 35

36. Heel en Panheel .... 38 37 — — — _ _ _ —

37. Heer 122 120 2 900— 3 560 — — — 1 ,T T, ~ 8860 ™-~ 525— — — 1345— i) 240— 2885— 36

38. Heerlen 198 198 5 2000— 3 970- 1 200— 1 Br- 1 ,lf0— 12555 2075— _ 4130— 37

39. Helden 15 15 - - _ _ _ _ _ 500— 14 1760— 15600 2715— - - _ _ l) 100— 8245— 38

40. Herten 290 285 — — 99 1090 — 7 1150 — 2 ZZ ± 350 52— — — — — 52— 39

°' 900— 20 300— 82150 6757— 7044— - - 14805— 1) 750— 32796— 40

41. Hoensbroek 89 88 1 200 — 9 300— — — —

42. Hom 141 140 4 2500— _ _' _ _ - ~ 4 400— 5910 1176— ----- 2076— 41

43. Horst 92 76 2 2q5 — — — — — — *~ 1 400— 35050 5119— — — — — — 8019— 42

44. Houthein 205 208 j 2800— 11 93,9- 2 800— 8 ,ZZZ ,? „212É_ 13400 1248— 789— 3000— i) 45— 5517— 43

45. Hulsberg 46 41 — — 2 099 — _ — 1700— lo 255o._ 52070 4712— 36— 2524— — 600— 1) 160.— 18092— 44

- 3 330— 3280 538— - - - - 1068— 45

46. Hunsel . . 32' 32 — — _ _ _ _ —

47. Itteren 59 57 — — 3 300— — • — 2 Zt, } 150-~ 6700 — 970— — — 895— ') 125— 2140— 46

48. Jabeek 32 27 1 320— 1 750 — — — — 900'~ l B0'~ 6190 O69-— — — — — — 2219— 47

49. Kerkrade 92 89 1 80— 2 350— - - 1 ~ 2 720-- 1590 299— - - - - 2089— 48

•50. Kessel 18 18 - - - _ _ - m-- 3 400— 7420 1484— - - - - - 2814— 49

- - - 1425 220— - - _ 150— - 370— 50

51. Klimmen 74 73 — — _ _ i 200— 1

52. Limbricht 51 50 - - _ _ _ _' _ 380— 1 80— 7500 1232— - - _ _ - 1892— 51

53. Linne ........ 7 4 — — _ _ ■_ — — — 2 250— 3365 556— — — — 300— — 1106— 52

54. Maasbracht 194 190 — — — . _ 1 150 — 1 ZZZ ~ — 950 16— 112— — — 345— — 473— 53

55. Maasbree. 33 33 — — — — — —' — 4 300— 40265 292— 5046— 203— — 7835— 1) 425— 15401— 54

- 3 30— 9550 1795— — — — 900— — 2725— 55

56. Maasniel 213 210 — — 3 800— — — 1

57. Maastricht 139 139 8 4410— ]4 3800 - 4 1470— 2 ,,2°— t§ I700— 34210 5127— - - 100—. - 8277— 56

58. Margraten 143 133 - - 3 310- - - 1 1 S'- 12 14o°-- 23050 4235— ■ - - - 5000— - 21550— 57

59. Meerlo 3 3 - - _ _' _ _ — 46°— ~ - 7990 1291— - - _ 40— 3) 30— 2121— 58

80- Meerssen 368 361 4 1200— 20 8o6o.- 5 960— 3 1600 1 ,.?22 ~ 144— - - 150— - 294— 59

1600— o 600— 4ol03 7227.— — 266— — 2025— 3) 22— 16860— 60

61. Melick en Herkenbosch . 85 73 — — 1 100 — — — —

62. Merkelbeek 130 120 1 50— — —' — — — — i 10n— 11s50 1168— 706— — — 2750— — 4824— 61

63. Mesch | 32 32 1 500— 1 180— - - - ~ 10 1240— 15.395 1673— 1200— - - - 3) 98— 4261— 62

64. Mheer 268 268 5 1850— 7 410— - - 1 ZZ, J ,1°°— 4660 811— - - - - 1591— 63

65. Montfort 200 199 2 355— 2 200— 6 835— l00.'- 22 184o— 94820 4133— 38— - - 75— « 100— 9146— 64

450— 3 900— 33265 1560— 3266— . 22— - 4365— 4 755— 12708— 65

66. Mookc.a 243 226 - - 1 250- - - 4 ' m~

67. Munstergeleen 4 4 — — — — _ _ _ 2150— 9 1100— 55995 2550— 5672— 784— — 8900— — 21406— 66

68. Nederweert 18 17 — — — _ 1 150— — ~ ~ — 450 99— _ _ . _ _ _ 90— 67

69. Neer 24 24 — — _ _ _ _' — _ - — 6800 126— 1028— — _ 810— — 2114— 68

70. Nieuwenhagen 33 33 — — — — 1 925— — ~~ — ~ 6590 588— — — — — — 688— 69

- I 100— 2200 440— - - _ - 3) 60— 825— 70

71. Nieuwstadt 8 8 — • — — _ __ —

72. Noorbeek 213 196 1 500— 4 420— - - 2 oZo ~ " 200 40— - - .. - - 40— 71

73. Obbicht en Papenhoven .9 9_ — — _ _ _ OOO— 7 82o— 16095 1980— 510— 289— — — — 5424— 72

74. Odiliënberg (StJ ... 186 182 1 7U0. 7 1225— 5 650— 2 ifST' ~ ~ 950 141— - _ _ 8) 100— 641— 73

75. Ohé en Laak 23 92 _ _ _ _ _ _ J 1100— 3 4o0— 43100 2515— 4237— - - 8200 - - 19077— 74

- 1 . 200— 7850 - 1184— - - 650— - 1984— 75

76. Oirsbeek 72 67 — *| — _ _ ___ _

77. Ottersum 164 113 — — 1 500 — — — — — 4 75°— 4260 586— 96— — — — — 1432— 76

78. Oud-Valkenburg . . . . 197 180 4 1890— 4 260—- 1 300— 1 ZZ, S 5®-~ 18259 1242— 1335— 124— - 3680— 1) 50— 7456— 77

79. Oud-Vroenhoven .... 74 . 73 - - 7 800- 4 200- 1 SS0/- ! J*— 21870 3184- 54- 558- - 705- - 7961- , 78

80. Posterholt 43 39 - - 100- - - - m'~ 6 71"— H230 2138— - - - 900 - - 5548— 79

1 200- 6850 112- 908- - - 1065- - 2385- 80

81. Rijckholt 10 10 — — _ ____

82. Roermond ...... 98 94 - - 5 720- 1 400- - ~ ~, ~ 470 57— - • - _ _ 1) 35— 92— 81

83. Roggel 15 15 — — _ _ _ _ __ _ 6 960— 30900 4441— 264— — — 750—' — 7525— 82

84. Roosteren | 280 279 - - 32 • 3855- - - - ~ '5 m— 14"° 222— - - _ 150— - 972— 83

85. Schaesberg 62 58 — - 1 300— — - ' — ~ B 75°— 31663 5022— — — _ 1010— « 50— 10687— 84

- • 3 380— 3752 750— - - _ _ ») 40— 1470— 85

86. Schimmen 140 125 1 500— 2 160— - - 1 ono'

87. Schinnen 33 33 - - _ _ _ _ _ 200— 4 350— 9000 1523— 57— - - 150 - - 2940— 86

88. Schin op Geulle .... 192 182 2 1150— 5 400— — — — — 1 50— 2860 566— — _ _ 35O— — 966— 87

89. Schinveld 108 108 - - 3 850- - - 1 ZZ. 3 300— 19315 3248— - - _ 715— 1) 650— 6463— 88

90. Sevenum 2 2 - - _ _ _ _ 2 B36-- 6 840— 9180 1750— 3) 220— 4196— 89

- — — 400 60— — _ _ 70— — 130— 90

91. Simpelveld 126 117 . 1 450— 11 — — — —

92. Sittard 109 1 06 1 280— _____ — 8 560— 8840 1562— — — _ _ — 2572— 91

93. Slenaken 117 116 1 350— 4 200— — — 1 .T„ | 550— KH25 1170— _ — _ _ 1) 200— 2200— 92

94. Spaubeek 32 32 — — _ _ — _ _ 4o0— 2 150.— 66"0 880— — 220— — — 8J 60.-- 2310— 93

95. Stevensweert | 129 118 - - 3 475.- 1 lB0— 2 «S» ' ' 1 J-'_ 2240 385— - - _ 450— ' - 955— 94

700- I 2 175— 37000 307- 5059- I - _ 5830- 8) 50- 12716- 95

Sluiten