Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummer.. . Ir.

Cl

-i Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 genoemde » aantal hadden mond- en klauwseer.

Van het in kolom 2 genoemde co aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van den fM verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde " aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het o> kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde -j aantal werden kwijnend ziek (niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend »ek worden in " kolom 7 bedoeld

(in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde to aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van het S sterven in kolom 9 bedoeld .(in guldens).

„ Van het in kolom 2 genoemde f* aantal kregen een uierziekte.

Schade ten gevolge van het g krijgen der ziekte in kolom 11 bedoeld (in guldens).

Schade door verlies aan .** vleesch en vet (in guldens).

Overige schade * (in guldens).

M Totale schade

fin guldens).

4.

1 „ I U - i -- i - i 1 60- - - - - P0-

181. Soerendonk c. a 16 ïï _ _ _ — ■ — — — — — — «7„

li I;"anV .::::: £ «5 i ™.- i *»- s «o- ? «: 1 m- - :- i™;=

llênfcn-:::: % „ 1 = = i SS&- J ^- * ~ -20-

i ISEden::;!:': i £ S a- ] g= ï Ir ï 3il-= ï 2°°- 7lE 'nifoÉ '5=

ll! Tangen \ \ \ . . . 396 371 10 1550- 3 226- 8 400- 2 & m_ 322B._ ...... 5470-

041. Tilburg 209205 _ _ _ 610_ _ 610-

... — , . 04. 22 — — — — — ll 100— 600—

& u°dëBn£,re: : : : : : : SS I i. m- 2 m- - = = = = _ ,j V- ?o-

143. Udenhout 17 18 Z Z Z Z 1 160- - - _T"~

144. Valkenswaard 11». — — — — —

Veen28 10 O 800 9' 16.0- - - - 1) 200- 2660-

146. Veghel 202 156 _3 460- - - _2 800- _9 1610. I

147. Veldhoven ca A <U - _ __ - - - ~ ' Z

ÏS vSemca.: j ff ! 1 J - - " Z = Z Z Z Z t ! «888.- 3, 250- 5865-

150. Vierlingsbeek 304 . 179 3 450— -

Jitv!^::::::: I g 1 ü4 3 ^- 1 Ë£ 2 ^ = = ^ ' ^~™z

153. Vrijhoeve-Capelle - ■ 61 04 _ _ _ - - 190—1 120.-

154. Vught 4 3 _ _ _ _ _ _ _ - - - 120—

155. Waalre 18 H _ _ 425._

ittfl w..l„Sk 58 49 1 125— - - 2 800— — - — _ 2565— i) 280— 8485.-

157- Wanroy \ \ '. 277 124 1 100- - __ _ _2 600. _ _ m_ m_ 700.-

158. Waspik 172 118 — — . 10ft_ _ — 1 500— — — ~

159. de Werken ca 270 163 _1 260- 1 100._ j m_ x 300- 60- - - 460-

160- Westerhoven 45 37 _ _ 2210- - 2210.-

161. Willemstad 232 182 - - = = Z - - - . - 600- - 600-;

111: wouwri.ch?m: : : : : : iü aS ~8 ü- i «a- 2 m- 1 «oo- ;>m 6™

,OJ ,,r.. 00 24 — — 1 160-— — — ~ _ — . 1) 60— 225.-

IS?. zveeLcda\ : : : : : : m % - * ™- z z z z 1 m- - = IS:

_ pinten: : : : : si » ^ m- - - _ = z -7 1 100-10250- 375- «no-

170. Zevenbergen 898 649 10 4 ggO- _ •_ 1725- - 2085.-

171. Zundert 130 103 - _J ■ L_

Totaal uit de 180 gemeenten „„.„i iogon_ 412426

der provincie „Noord-Brabant" - Jnoc„ „,„ 9onlr:_ 218 26420— 389 90570— 35 3775— 209566— 18220. !;41242£>.

waar het onderzoek plaats had. | 28048") 21339 237 40860— 248 23015— 21» I ZD1-jU I

1) Kalf verworpen.

I) Niet drachtig geworden. onderzoek plaats had, droogvee voor, hetwelk geen mond-

•) Bovendien kwam in de navolgende gemeenten va» de 180 gemeenten der provincie ^f^'Z^Z^^^ en klauwzeer had, «e weten in: Liempde 1, Riethoven 8 en Werkendam 24 stults, zoodat het totaal cijfer van kolom 1 wordt. 4*176

Provincie Gelderland.

_ _ _ _ 66— — 165.-

1. Aalten II 89 50 11 WO- - - ~ _ W 8040- - f055" ~ <$g&Z

I SET:; ;4r: S I V S= ! 1= j & \ lE i .1- 'B= '' -'" *

5- ApPe,,CTn36 26 - i m_ _ 2960.-

|S,Z:;:;:: 1 § I E ] 1 », (1=1 =

II &Tn:::::. II 3SS 1 i>- 1 ^- - z J 3°°- z z ilf0- 21 ~- 1||:-

14. Beusichem 210 189 - Z - 1 300— - - ~ • - | 3U0-

15. Borculo ....... | 196 121 - — — — 1

Sluiten