Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g Volgnummers.

I

j f* Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 genoemde J to aantal hadden mond- en

klauwzeer.'

Van het in kolom 2 genoemde co aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van den f» verkoop in kolom 3 bedoeld fin guldens).

m Van het in kolom 2 genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het co kreupel worden in kolom 6 bedoeld (in guldens).

Van bet ia kolom 2 genoemde r» aantal werden kwijnend ziek (niet kreupel, wel dampig)..

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in , kolom 7 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde co aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van het S ««erven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

m Van het in kolom 2 genoemde f aantal kregen een uierziekte.

Schade ten gevolge van het E krijgen der ziekte in kolom 11" bedoeld (in guldens).

„ Schade door verlies aan vleesch en vet (in guldens).

M *" Overige schade * (in guldens).

m Totale schade

(in guldens).

16. Brakel lf.7 100 a .r_

.17. Brommen 488 330 1 i- - - " 1 1M ? HST h 1265- - 2105-

18- Buren 184 126 - _ 11 1150- i ~ I 240— - 740.-

19. Buurmalsen 141 84 - 1 ~ 1 200— ~ i 1850-

20. Culemborg 78 64 - - _ • _ ~ ~ - - - 176— - 400.-

— — 3 400— — — 1177— — 1577-

21. Deil 94 82 — _ _

22. Didam 383 356 — o „,„ ~ — — — — — 600— — 600-

23. Dinxperlo. 84 57 - Z 1 2°'~ Z i 686- ~ ~ 1500- - 2425-

24. Dodewaard 445 sss q von o 1EA ~~_ — — — — —

25. Doesburg lï 15 1 60- - ~ ~ } Ï7J- - - 500- - 1845-

' 50— - _ _ _ i 600— 6 800— 1200— - 2150-

26. Doetinchem (Ambt). . . 354 07c 3 .qk ■ 9 co - ~ „

27. Doetinchem (Stad) . . . Ï7 JS - _ 2 Z° ~ 1 6 1B35- ~ - 3864- - 5899-

28. Doornspijk 227 156 — — _ - ,„ ~ ~ ~ — 360— — 360-

29. Doorwerth 126 124 1 40- - Z 1 1B0- \ ^00- - - 335- - 985-

8°- DreUmel678 498 6 650- 84 4900- Z Z 19 4925- z Z ^'I o]g^

81. Driel 72 i6 _ _ 7 ~nn^ ,

32. Druten 25 gO - - 1 ^Z 1 895- £ ~ 350— - 1845-

35- Ed 606 1 850- -6 ^ i. i-0._ f i i7>._ z llt:

36. Eibergen 242 142 1 50— — _ _ i ™

3;. Elburg 24 22 — — _ 1 70— — — 1202.— — 1322.-

1: Ept::::::: : % gf j -l2 Bi°- 10 ^- "B ™- = ?■ »: = *ïï8z

40. Ermelo. 53 21— — liojt S 500— — 600.-

~ _ - - - 200— - 825-

| Iwiik"0^. .g r'l 2 g£ -8 3°°- 1 ^ rhfc '1 w- 129°- -

|' geirmal-sen : : : : : 1? i li.0- 11 750- j|z 2 lS- z z igfc z ï2£=

46 G"d™«e°966 848 7 7 St - -~ "7 1626- = Z 2B5-0- Z o6fZ

| 83* ::::::: £ II _4 8i°- i 325- | ^- i «o- 6629- -

if Groenlo ^ 14 14 2 100- Z _! ^ ~ 630- - 780-

49. Groesbeek , 30 17 3 tó0— 1 60- ----- 100—

60- en 441 223 8 426- 5 620- Z ™ 60- - 650—

ozu- — — 8 505— — — 6245— — 7695—

51. Harderwijk 8 8 - _ _ _

52. Hattem ftnitn . — — — — — —

to jj j 1 ou oü — — 1 40

54i Keerde- [ [ [ \ [ \ ] 1 "% 1855- 1 300- 4 1000- 1 100- 8490- Z 6745.Z

55-H—2" » -1 * ! 3SSZZ 1 ¥0- 1 489- Z Z :27I°;Z Z aftz

56. Hemmen iqk 101 1 1on

67. Hengelo 124 'gg i Z ~ Z ÓZ, 2 300— 1 10O- - - 530—

58. Herwen en Aerdt. . . \ 506 523 2 R00~ fi o?5'_ ï ^ Z 2595- - 3935-

69. Herwijnen ïèö Ü2 - - 5 1 40- * 1100— - - 3583- - 5473-

60- Heteren 271 288 - _ 5 aoZ Z 860 H ~ ~ 1660— ~ 2280-

Jia— 4 860— 8 660— — — 1050— — 2670—

61. Heumen 1 .... . 33 25

62. Hoevelaken .' 83 56 1 RO—Z ~ ~ 1 270— - — 192— — 462—

: H=,o-c...- • • ■ • g? SS J :- l ™- "i 1^0- 1 K= = = '3)~ SS8z

65. Hunnen ; g « 3 ^Z ll i^Z f '£Z • ^ «OO- 3525- _

6?: ::•::: 127 i2* i _? m- - 2 eoo- _ - i6i0- »_ 3255-

60 wne.n::::::: UT g » agj- «8 , «o- r0 24i,._ z z 19^z z 30^z

70. Lichtenvoorde *g] Z5 - 1 300- - - 1050- - 1650-

~ — — — — — — 230— — 230—

7o Loctm::::::: 10ü U I ™- « 3335- 4 550- 5 » 86o- 12130- _ 19755-

73. Millingen 45 40 _ lf°— Z ------ 400- - 600—

74. Neede 120 97 1 oqn_ „ ~ 1 300— — — — _ 847— S) 100— 1247—

7& NSkerk , 827 « i S8U I 45?:z 1 200- ! iH8:z -. ^z z ; ggtz

76. Nijmegen 127 119 2 RRn —

77. Oldebroek 435 398 f oAn'- ~ ~ — — 1 190— — — 725— 1565—

78. Overasselt ... ?|| i 200- - 2 150- 2 330- 2 100- 985- - , 1768.-

79. Pannerden 123 ü 1 ' 5 5TO- 3 880- - - 913- _ 2638-

80. Poederoijen 494 ^ } i^Z ,1 ~ - - - - - 500— - 750—

M1 1 i6°- I5 i625—' ~ - 7 2880- - - 4775— 2) 610- 10250—

82.' Renïum .' ! J .' ! | jgg ^ ? "gg- | «g- lg 1010- 8 295- 4 176- 2936- - 6881-

83. Rheden ^6 465 7 l l ÏS'~ *1 V .H ~ ~ 3430- - 3955-

84. Rossum 317 258 - _ _ ir 5 5B0- * «0O- - - 3515- 2) 100— 6365-

85. Rpsendaal 20 20 - Z 19B0- ~ Z ™ ~ ~ 7B7°- ~ 0620-

1 — — 1 | 600— — | — — | _ 500.—

Sluiten