Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummer».

Cl

9

p

m Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 genoemde to aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 genoemde c» aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van den js* verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

m Van het in kolom 2 genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het cft kreupel worden in kolom 6 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde ra aantal werden kwijnend ziek (niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het ^ kwijnend ziek worden in. kolom 7 bedoeld

(in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde co aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van het o »<erven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

hi Van het in kolom 2 genoemde aantal kregen een uïerziekte.

Schade ten gevolge van het 5 krijgen der ziekte in kolom 11 bedoeld (in guldens).

^ Schade door verlies aan •*° vleesch en vet (in guldens).

M Overige schade

•* (in guldens).

x Totale schade

(in guldens).

__! I " I '• - I I »• '• | | »• | ~ | 11. | 1». | 18. | 14. || 16.

| fS-ST?:: : : I- S■ 13 I' i I ^_ i • H>:z l\ Z- z I J&z\ z SF

st. ienevSisMl Is 1 ™- 2 ' i 5- • e m.- - - \Z- - S.ï

40. Helvoet (Nieuw-). . ■ ] 162 146 - 1 80.- Z Z Z Z ^.Z Z

41. Hendrik-Ido-Ambacht . . 182 109 1 400— _ _

42. Herkingen 81 10 - - 1 100 Z lZt 40°-

48. Heukelum 223 223 1 400- - -~ 1 l0°- ~0 ,Tn 260.-

44. Hillegersberg . . . . 123 -122 2 - _ _ Z Z l mi~ ~ ?»-

46. Hoogblokland 226 194 1 176— - _ _ _ _ ~ Z Z 400— Z

46. Hoogvliet. 104 66 _ — _ _ _ _ i -ook ook

47. Hoornaar 186 140 1 260— - ■ - _ _ 2 _ ~ Z Z Z Ë°Z

|^i::: ï 1 i i 1 -: I: -: ,st i

64. Langerak 196 143 _ — _ _ _ _ 2 Q7n 1860—

66. Leerbroek 252 162 _ 2 100- Z Z 2 Z Z |™-

56. Leerdam 9Q£S o „

57. Lekkerkerk . . 540 448 Z ~ 3 i0°— § ™g- - - 800- - 1995-

58. Lekkerland (Nieuw-) . ! 161 149 Z Z Z 2 830- 260— - 1090-

59. Leanond 424 290 _ - _ Z _ ? ~ ~ 670—

m- d£ Li"226 173 . 5 600- 1 150- Z Z } ^Z 1 27o.Z 4303- 2 5o0? =

1E5:.;::::- 3? ö 3 *- - f ^ i st ^Z

ft SSS: : : : : : : . S &° l mz z E ] ^z ] IE E 7=_ E Sz

69- Naaldwijk' «6 874 1 800- ï gfc Z Z f ?$Z Z Z gOo'" ~

70. Nteuwenhoorn 884 287 3 400- - - 4 660- 6 1550- - | 1I5.Z Z g£z

71. Nieuwland 271 184 _ _ _ _ i nan

72. Nieuwpoort 49 38 * 1}S5— ~ ~ -■ 1160—

Z3- ^ordeloos s! 238 Z ^ 150- Z Z \ *gZ Z Z ■ Z 5

« Numansdorp ..... 596 485 7 1650— - 1 150— 4 1025- - 1000

75. Ooltgensplaat . .... 352 265 4 1000- 1 200- 8 600- - - Z 66I0Z Z ff^Z

7?: Staand11: i ' ■ " • • f3* . 800 . i 175- A 126- . 1 ' 860- 1 400- - - - 1060-

81dnnpooVn: : : ■ ■ • jjg gg. * ™- 3 250- * m- 1 ^z .z . 40Ï0- z ggz

80. Overschie. ' " 285 282 . 4 500- § 1970- - I 2610-

~ 3 600— - - 2076— - 2676—

81. Papendrecht ..... 1KO 111 .

82. Pernis . .... 72 53 1 WO— - - - . - 140—

83. Peursum ... I 90fi iqo _ - _ — - — - — — 300— — 800—

84. piershiï . : : : fgf ^ * 1330- - - ismes. Poortugaal ...... g? H Z Zj- Z Z Z Z 1 80°- 260- - 1050.--

86. Puttershoek 7JI fift 1 icn i ,

87. Rhoon ;,: ifiq S? ~ 1 150'- 1 140-- ~ ~ - 780.- - 1070—

II: : : : : : : 35 fff » ^- - 1 . 2^.- z z jfc z ^z

90. Rotterdam . . . \ \ \ g ^ { S8&ZT "ï 2^0- j Z Z \ ZZ Z ^~ »§Z

92 sJSSSS. : : • • • 3| 1 1 ' 50- 1 270- 3 260- - - 570-

93. Schiebroek . «9 S 1 200— - - - 200—

94. Schiedam. ... 21 15 _ 160— ~ 150—

95. Schoonhoven 26 g Z 1 2O0- Z Z Z Z ™- g«Z

H: lhe~0:rd: ■ • • • IÏ9 200 1 120- 5 56°- ? 1?f- - 785- »> ssm-

S Ss. : : : • : is1 I i = = = ] ffi- Ir = ^z 8)4^- 8^z

100. Stellendam ^ 8. ' i ^ i ^ g f^Z ^ l^Z Z Z ^Z Z f^Z

|tr«fkerk 805 267 - 1 40- - - 6 1280- - - iqao

lot iSToven gj \t 2 ™- 2 2°- 2 i lltóB- •> 320- mlz

104. Tonge (Nieuwe-).... 92 71 o onn — —

105. Tonge (Oude-) .... 334 298 .1 300- 8 360- 2 looZ ~9 290^)- Z Z j^Z Z | o576.Z

Sluiten