Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w

I 1-3

ba Aantal stuks vee

Van het in kolom 1 genoemde ca aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 genoemde w aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van den « verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het m kreupel worden in kolom 6 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde ?a aantal werden kwijnend ziek (niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in •™ kolom 7 bedoeld

(in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde <o aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van het £ sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

M Van het in kolom 2 genoemde f aantal kregen een uierziekte.

Schade ten gevolge van het £ krijgen der ziekte in kolom 11 bedoeld (in guldens).

Schade door verlies aan f vleesch en vet (in guldens).

Overige schade 1* (in guldens).

M Totale schade

(in guldens).

^.v-,de;,.::::: % 111 1 ™- 1 \ 10|= i Sfc l g£ =

108. Vlaardingen 109 96 - - • 1 f0- Z - - - 600- 1550.-

g£ we^larAmtach:: : Z m ? St = z 1 250- i ioo- - - w- 2100-

111. Wijngaarden 254 287 - - - - ~ ~ 2 f2?/Z - - Z Z 470.-

112. Zuidland 203 ' 175 2 350— - 1 120. _ _ _ 100.

113. Zwartewaal 69 87- 1 Z 160- - ' - - - 160.-

114. Zwijndrecht 182 122 ------ 1 H». I

Totaal uit de 116 gemeenten : .

van het veeartsenijkundig district

pfa^haT^^ 21644 131 28124- 82 9025- 146 20860- 254 67595- 7 760- 104720- 7290- 1238334.-

Gemeenten uit de 116 gemeen- , ten van het veeartsenijkundig district „Rotterdam", waar het onderzoek plaats had en bij het droogvee geen mond- en klauw-

L Stad aan 't Haringvliet . — : 26472

1) Door het vergooien van een kalf en het niet met kalf komen van het jonge vee.

») Door het niet drachtig kunnen krijgen van twee pinken.

») Door het vergooien van een kalf en tengevolge van slecht kalven, waardoor 4 kalveren stierven.

4) 4 vaarzen verwierpen.

8) 11 pinken slecht gegroeid.

8) Derving van huur eener naweide.

T, 2 pinken, na herhaald dekken, niet drachtig geworden. . „

8) 2 koeien verwierpen, 18 koeien, die reeds waren verkocht, konden, niet worden afgeleverd, voorts achteruttgang van het jonge vee.

9) 8 vaarzen verwierpen.

10) 6 idem.

Provincie Noord-Holland.

\ xSr/k- I W I iS I % i l l 2»- 1 K= 5 ^z z g_ -_ |§-

I: Akersloot: :::... 595. 549 & 1000- B 400- ? 350- 2 5&0- - slo- - 5920-

4. Alkmaar 347 801 4 650— - - 1 300— Z - - 500— - 650—

5. Amsterdam 26 26 1 100- - . - 1 60— -

106— - 105—

6. Andijk 46 38- ___ 190— - 190—

7 Ankeveen 4688 — — _•— — — — _ i) 760— 925—

8 Anna-Paulowna .... 49 84 — — — ? 175— — ~ . . .- _ 7365.- 1) 850— 15600— ft Assendelft 728 708 7 1900- 68 3940- 4 650- 4 460- _4 435. ^ _ j m _ 2m _

10. Avenhorn 265 208 - 6 700— -

k Min iQin — 6440.—

U Barsingerhorn 453 390 4 700— 2 250— 5 650— - - 5 ïï^ 1972o— ») 50— 82365—

12. Beemsfer .... 2730 2508 19 3600- 26 3180- 20 1805-^ 14 4000- 1 UO- t m_ m0__

13 Beet» ........ 205 191 5 800— 1 60— 7 750— 3 570— _ _ _ _ -

14. Bennebroek 2 2 — — — — ~ " _ _ — 90— — 9W>—

15. Bergen 262 198 4 650— 8 260— - - - -

16 Berkhout 387 291 - 10 1370- 2 120- 2 328- - - Z 185-

17. Beverwgk 77 51 — — — — — — Z qm_ — — 86— — .S™-

18 Blaricun, 160 110 1 300— 8 225— - - 1 300-- , 410_ 870.- - 1705—

ïft Bloemendaal 147 120 2 700- - ; - 2 225- - = \ «J_ 1000._ 1)1000- 3225-

20. Blokker 242 218 2 750— 1 100— 2 1.5— - -

21. Bovenkarspel 2 2 - - - - - - ~ oZ.- Z Z 910— x) 400— 3605—

22. Broek in Waterland. 870 346 4 630— 13 615— 8 250— j4 900— _ _

23. Broek op Langendijk ..8 8— — — — — i Mfl — — — — —

24. Buiksloot. ...... 62 60 - 1 60- - 1 ™-_ 1 100- - 8S0—

25. Bussum 45 41 - - 1 100— - - 1 7ÖU. i

_ _ — 675—

26. Callantsoog 220 200 2 600— 1 75— - - - _ _ 1100— - 1400—

1' gieten"1 ' \ \ \ \ \ Z - 1 J 2 ^Z 1 220- - = ^ ,)lf^_ l^Z

29 Edam . , . . . . 649 614 8 1660- 45 3550- 12 850- 6 1246- - - 85W. J _

30. Egmond aan Zee... . 2 2 — — — — — — —

_„ _ 90—1) 680— 1820—

.81. Egmond-binnen .... 245 281 6 300— - 2 ™— _ apO—

82. Enkhuizen 51 39 - - - - - ~ { 3?°_ _ - >) 120- 936-

33. Graft 178 161 - - - - 4 600— 1 216. _ _ 100._ - 600—

84. 's-Graveland 72 47 5 400— — — — — — _ _ _ — — | —

35. Grootebroek 7 6 — — — — — —

Sluiten