Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummers.

Cl I

fa

f* Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 genoemde o aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 genoemde co aan tal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van den rit. verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde !" aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge-van het co kreupel worden in kolom 6 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde -t aantal werden kwijnend ziek (niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in -00 kolom 7 bedoeld

(in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde jo aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van bet g sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde f aantal kregen een uierziekte.

Schade ten gevolge van het J£ krijgen der ziekte in kolom 11 ^ bedoeld (in guldens).

Schade door verlies aan •M vleesch en vet (in guldens).

Overige schade (in guldens).

_ Totale schade

(in guldens).

Provincie Overijssel.

(Onderzoek had plaats In 9 van de 60 gemeenten).

1. Blankenham II 16 13 — — | — — _ — 50—

2. Blokzijl 41 89 .— — 1 OW— — _ _ 260.— — 250—

8. Genemuiden 286 215 - -■ ~ Z _' - - - - 50.-

i L=er: :::::: m & 1 1 m- l ™:z : i ,30- - **>-

I iïïé: ^ ^ l m- ""9 3 »- 3 : ] ï°- lc^z z ijSfc

8. Steenwijkerwold .... 221 158 — _ _ —

9. Wanner perveen .... 26 18 m

Totaal uit de 9 gemeenten der 1 :

rdttk'&rxTwaarhe: 2084 i» 5 m- u m.~ » 32B.- 8 430- 1 50-] »- - «n*-

Provincie Groningen.

(Onderzoek had plaats In 23 van de 57 gemeenienj.

1. Adorp II 495 244 1 200.- 1 I 150- 8 360- - - = - 8J-_ Z II g^Z

2. Aduard . 708 367 — * 1 '&— ' *lu' _ _ _ _ —

8. Bierum 88 25 - - - -» — _ _ _ _ _ (565— - I 665—

4. Delfzijl 7ii 47 — r- •• — _ _ _ , _ 2145— — 2170—

5. Ezinge 365 178 - 1 25— - -

o -r, - - - - 1460— - 2010—

6. Grijpskerk 348 215 - — 2 56a- _ _ 4545_ _ 8620—

1. Groningen 409 321 8 1100- - - - - \ _ _ 5180._ _ 6860-

8 Grootelast 1016 744 3 ,600.-2 100- * f^Z | gOO- - - 900- 8350-

£ Szand-: :: SS £ 8 SË ! 5S= 5 «- 8 SSfc- ^- 38i5--

11. Hoogkerk 818 280 4 925- 1 200- 3 400- 1 150- - = l^f- - ||«;_

f SS tË i ïïfc ï ï£z . f- 1 i32- - - ™- z 3fri°-

14. Middelstum 33 22 — — — _ _ _ _ _ 435— — 486—

16. Noordbroek 60 29 — — —

16. Noorddijk 467 363 10 1925- 15 2800- _2 250- _8 886- - - _ 8655- - 14515-

S &:::::: «S i« ♦ «o- - . i 15- j 0™- - - ^3- - 7193-

ï SiST. : v: : : : ll 11 -i - "2 050- 1 400- - - 2200-

, ,nft 1 440— — — 185— — 725—

21. Zuidbroek 18 10 - - 1 100— - _ _ _ - 710— - 1410—

22. Zuidhorn 185 80 1 260— 5 460— - -

Totaal uit de 23 gemeenten der

%^"$X-?.r". 7825 5145 49 9400- 87 5160- 34 | 3685- | 28 9226.- 2 176- 48728- - 76363-

Gemeenten uit de 23gemeenten der provincie „Groningen", waar het onderzoek plaats had en bij het droogvee geen mond- en klauwzeer voorkwam.

1. Oldekerk 7

Provincie Drenthe.

I. Anloo | 98 77 - - - \ 200- 3 250- _6 . 76. - 367- - 892-

2 Assen 164 95 8 240- - - 1 40- 1 450. ^ _ _ i2i0-

8. Beilen 248 163 1 76— 1 60— - - vt «»• _ 16— 115—

4. Borger 149 91 1 59— _ - 2 60— _ _ _ i970._ _ 197a-

5. Dalen 135 106 — — - — ~ —

_ _ — 200—

6. Diever 84 47 1 200— - - — - ~ vm_ _ _ • _ - 600—

7. Dwingeloo 848 266 1 100— 1 50— 1 50— 1 300. _ 385._ _ 2045—

8. Eelde 384 254 1 120— 2 100— 4 190— 4 1250— _ _ om* _ 50—

9. Emmen 6 4 - 1 50.- _ _ 125— - 486—

10. Gasselte 85 25 - 1 40— - - 8

II. Gieten 40 23 ' - - — — ~ ~ Z Z Z 550— - 1000—

12. Havelte 817 234 1 290— 1 60— 1 100— - 2720— - 8420—

18. Hoogeveen 260 197 1 200— 10 600— - - _ _ _ 250—

14. Meppel 86 84 - - - - - ~ 1 _ _ _ _ — . 60—

16. Nijeveen 297 207 - | — 1 60—

e

Sluiten