Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I I

t-> Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 genoemde to aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 genoemde co aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van den * verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde P1 aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het es kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde -i aantal werden kwijnend ziek (niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in " kolom 7 bedoeld

(in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde <e aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van het g sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

i_. Van het in kolom 2 genoemde f aantal kregen een uierziekte.

Schade ten gevolge van het £ krijgen der ziekte in kolom 11 bedoeld (in guldens).

Schade door verlies aan f vleesch en vet (in guldens).

Overige schade * (in guldens).

M Totale schade

(in guldens).

>

6.

CO M

6.

II „„ _ I _ 60.— 60—

61. Limbricht 34 30 — — — — _ I _ _ _ 60.— — 60—

62. Linne 6 * ~ 9 ifiO- — - - — 2600— - 2760—

53. Maasbracht 114 92 - - _?___ — - - -

54. Maasbree 18 " 18 — , 200— — — 848— — 1048—

55. Maasniel 115 96 — —

66. Maastricht 290 290 7 2140- = ' = Z 2 400- 82000- - 84540-

£ m= :::::: f . f l * w- - - 1 no- = = «£_ z St

59. Melick en Herkenbosch . 80 66 1 200— — o 290 — — — 60— 2) 80— 480—

60. Merkelbeek ....... | 48 48 —

61. Mesch, i6 9 — — — Z 300— — — — 't 200— 1110.—

62. Mheer 116 107 5 610— - - Z 250- 1 100— - - 1360— i) 125— 1886—

63. Montfort 107 77 - - ._ Z _ - 2 675- - 4270- 1) 850- 6406-

64. Mook ca 169 181 8 nu— —■ ___,_— —

65. Munstergeleen 1 1 —

_ _ _ _ — 295— 1) 125— 420—

66. Nederweert 19 14 — _ _ — —

67. Neer 11 10 - - Z _ - - - - -

68. Nieuwenhagen ...«'. 11 10— _ _ _ _ _ _ _ —

69. Nieuwstadt 6 4 - _ _ _ x . 100— 2 650— - - 40—' - I 790—

70. Noorbeek I of *v —

71. Obbicht en Papenh.... 7 2 — — — ~ • Z 45 — Z — 7010— — 7580—

72. Odiliënberg (St).... 168 159 5 260— 2 225— - _1 «• 320— - 320—

78. Ohé en Laak 23 . 16 - — - — , B0_ _ - 60—

74. Qirsbeek 41 38 - — — — _ _ _' _ _ 3040- 1) 200— 3240—

76. Ottersum 128 89 —

_ _ _ _ — 1140— 1)1000— 2140—

76. Oud-Valkenburg .... 91 71 — — — ~~7 " _ _ _ _ — 730— 2) 24— 779—

77. Oud-Vroenhoven 21 18 — — 1 f>-~ _ _ _ _ _ 455.— — 455—

78. Posterholt ....... 18 14— — — —

79. Rijckholt 4 4— — _ ____ 1180— — 1180—

80. Roermond 86 62 - 1 60— -

_ _ _ _ - 40— - 40—

II: SL: :::::: Ǥ Ǥ = = r0 465- j 675- - - ^- z w-~

83. Schaesberg 14 12 — — ~ ____ 25— — 25—

84. Schimmen 6439- _____ 190— - 190—

85. Schinnen 19 19 -

, - 45— 2) 25— 70—

86. Schin op Geulle .... 68|56 - - 1 - -2480- — - — 2) 60— 600—

87. Schinveld 47 44 1 • 70— — • _ _' — — 45— — 45—

88 Sevenum 2 2 — — — ^ Z _ _ _ _ — — —

89. Simpeiveld 63 62 - - 3 - _ _ 1 gOQ— - - 105— - 705—

90. Sittard 70 56 1 400— —

_ _ _ _ - 60— - 60—

91. Slenaken 44 18— _ - 100— — 100—

92. Spaubeek 19 19 - — — — _ _ _ _ _ _ 2205— — 2255—

93. Stevensweert 104 60— lou. _ _ _ — —

94. Susteren . 60 27 - ~Z_---

95 Swalmen 62 62 - — — - ~

_j _ 140- - 190-

96 Thorn 18 10 1 50— — — — . 100._ _ _ 950—

97. Ubach over Worms ... 69 56 6 850— - - - _ _ _ 690— - 890—

98 Ulestraten 77 68 - ~ 1 ^ Z 07(1- - - 3140— - 3865—

W. Vaals 818 306 1 205- 1 150- - }_ 3™- Z _ 60- - 60—

100. Valkenberg 4 2 —

101. Venlo 5 5- " ' - 1870— - 1870—

102. VenrnS 70 46 — — — ~ , ir,_ _ _ 65— — I 105—

108. Vlodrop 4 8 — o 260'- - - 587— 1) 90— 987—

104. Voerendaal 293 190 - - - ~ . _ _ - 406- — 665—

105. Wanssum 35 21 8 250— - - - ~

o 3oo _ — — 2485— — 2735—

106. Weert 100 88 - - - ~ ± _ _ _ 4706— 1) 600— 5550—

107. Wessem 207 197 1 46- 2 200— - _ _ _ 2500— - 3400—

108. Wijlre 178 148 5 " 900— - - - _ _ _ _ 40— - 40—

109. Wijnandsrade 44 44 — — — ~ ____ 63- — 63—

110. Wittem 130 90 — — " —

Totaal uit de 112. gemeenten : ■ "

n:^PnrznotpilTsbnal'\W": 7845.) 5982 66 8900- 52 3190- 18 2835- 39 8610- 4 700- 114514- 4269- || 142618-

1) Kalf verworpen. '>__f■■"■■■tA

2) Os kon door riekte niet trekken, paard gehuurd.

^ Di^öL'^dfSif omdat in Meerio. behoorende to, de 112 gemeenten der provincie Limburg, alwaar he, onderzoek plaats had, 2 stuks droogve, voorkwamen, die geen mond- en klauwzeer hadden.

Sluiten