Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel I".

KALVEREN.

O M

§ >*____.

H

Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 m genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Vair het in kolom 2 gew noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van » den verkoop in kolom 8 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 p» genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het ei kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden kwijnend ziek(nietkreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in kolom 7 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 50 genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van bedoeld (in guldens).

_ Schade door verlies aan ^ vleesch en vet (in guldens).

m Totale schade

(in gulden.).

Provincie Noord-Brabant.

1. Aarle-Rixtel 9 5 - _ _ _ _ _ , qn . an

ISSiïr: :::::: _S £ -2 ™- 1 5- » l|:= hf:=

f fea31 g l 76.-4 50.- "? ^Z Z gfc

Q 1 ' ' 59 „ — — — — — 2 00.— — 60—

6. Asten 3 3 _ _ _

7. Baardwijk 40 22 — _ _ _ _ _ 1a 1nZ ~ —

8. Baarle-Nassau 33 25 - _ _ _ _ Z 9 }?^-

9- Bakelca 36 26 - _ _ _ 103a~ 1030—

10. Beek en Donk 81 17 l 15- _ 7 _&Z Z gToZ

11. Beers. '. 149 81 - _ _ .. _ _ fi S7H „_

12. Bergen op Zoom .... 60 28 2 200- - - - Z r ™~ 296 _ "j^—

13. Bergeijk 20 18 - _ _ _ _ ? 30°— g ™—

14. Berghem 64 21 - _ _ _ Z Z fi rjSt~ *0—

16 Berkel-Enschot. .... 16 15 1 50- - 2 100- 4 fsoZ Z ig;Z

16. Berlicum 14 10 1 10_ _ ._ . _ , _ „_

17. Besoyen 20 16 - _ _ _ Z Z J Jfr- J8r

18. Best 83 28 1 40— - - iS Wt~

19. Beugen ca. 153 66 - _ _ Z Z Z I }2 • „Zr, £$r

«■ BUddca20 13 - _ _ Z ll ™- ^Z

21. Boekei 41 24 — o

22. Bokhoven \% {% _ Z .2 Z Z ~ .2 ?&~ ȣr

23. Borkelca '6 8 - _ _ _ Z Z % Jg?—

24. Boxmeer 50 20— S 8?5— — 825—

25. Boxtel 30 26 _ Z Zn Z nZó l ™— 20— 740—

ou iD — 1 60— 1 160— 7 700— — 900—

26. Breda 1 1 _

■27. Budel o o _ — — — — —

28. Capelle 71 61 - ~ 2 200— - 200—

29. Chaam 28 21 - _ ~ ~ 13 755— - 765—

30 Cromvoirt Ta 90 % ~ - — — 2 200— — 200—

ao. Cromvoirt 44 33 1 100— - 5 800- 400-

31. Oiijk ca 196 100 — _ _ _ _ ,„ 1(Uft „,n ,„,„

32. Deurne c. a 3 _ / _ — le 1840— 370— 1710—

33. Deursen c. a.. . ! 70 oo — — — —

34. Dieden ca. .... 96 46 8 iZn Z Z~„ I 880— ~ 880—

35. Diessen. . B6 48 1 m~ 4 110— 7 675- 935-

00 48 1 70— — — - — 26 1860— — 1920—

36. Dinteloord c. a. . . . 100 Rfi

37. Dinther. 69 33 6 365- 865-

38. Dommelen! ...... 3 1 Z - 11 %60.- - 660—

39. Dongen Sfi 11 — — ~ — — —

40. Drongelen ca. . 52 46 2 130— - 130—

B w 4b — — - — — — 90 980— — 980—

t ButlVat '■ 4 - 5 275- - 275-

U. &cdaen) • • • : Jl » - • - - t lS= Z

45. Empelca. 80 39 T Zt U 93°— 930—

v 00 ** 1 50— — — — — 10 430— - 480—

47 I?pgelen:82 „ 3 800- - 800-

48. Escharen i ! ' ' ' 86 87 Z * 630— - 630—

49. Ettenc. 299 174 1 1Z1 1 40— 8 820- 260— 1120—.

50. Fijnaart ca Ï9S <n 160-~ ~ - - 66 5475.- • 220— 6845—

" . ias 91 — — — — — — 38 2490— — 2490—

51. Gassel ui 77 „„ _ „

62. Geertruidenberg 31 20 ~ 1 60— 7 565— 160— 775—

53. Geflfen . ? . fj „ Z ,7^, 12 825- 825-

64. Gemert. . . i§ _ 10°— Z tZt ,I 750— 850—

55. Genderen \\ ü 71 Z 2 _^ Z »t ^ Z ^Z

56. Giessen. . . . ... , _g g

es! Ginnekènca: ! ! ! ! .' 246 182 ~ Z 1 2B- » W75- _ 1100—

59. Goirle . . 20 20 " ~ ~ 42 2500— 460— 2960—

«0. Grave !'„ 5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100— 100—

18 6 - — — - -I- 2 150— - 160—

Sluiten