Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummers.

fa

i-> Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 to genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 gepo noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van !>■ den verkoop in kolom 8 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoem ^^a

Schade ten gevolge van het at kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden kwijnend ziek (niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in *°° kolom 7 bedoeld

(in guldens).

Van het in kolom 2 ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van £ het sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

Schade door verlies aan ï"1 vleesch en vet (in guldens).

m Totale schade

(in guldens).

181. Soerendonk ca 18 11 — — 7 480.— — 480—

132. Son ca 85 29 — — *_ — — — 7 890.— — 890—

133. Sprang 82 66 — — — — — — 14 760.— — 760—

184. Standdaarbuiten .... 15 1 — — — — 1- 60.— — 60—

185. Steenbergen ca 840 195 1 200.— 1 80.— 1 80.— 27 2800— 955.— 4016—

136. Strijp 3 8— — — — — — — — —

187. Terheijden 852 252 — — — — — — 98 8087.— 200.— 8287—

188. Teteringen 111 81 — — — ' — — — 11 595.— — 696—

189. Tilburg 13 9 — • — — — — — 5 816.— — 815—

140. Tongelre 6 8 — — — — — . — 1 86.— — 35—

141. Uden 72 45 4 40.— — — — — 8 785.— — 776—

142. Udenhout. 27 20 — — — — — — 5 800.— — 800—

143. Valkenswaard 5 1 — — — — — — 1 25— — 26—

144. Veen 10 4 — — — — — — — — — —

146. Veghel 69 27— — — 21 1860.— — 1860—

146. Veldhoven ca 4 4 — — — — — — — — — —

147. Velp 12 5 — — — — — «— 1 100.— 100—

148. Vessem c.a 8 8 — — — — — — 2 800.— — 800—

149. Vierlingsbeek 120 61 — — — — — 1 40.— 675— 715—

160. Vlierden 14 14 3 165.— 165—

161. Vlijmen 7 2 — — — — — — — — _ —

152. Vrijhoeve-Capelle ... 18 12 — — — — — — 4 190.— — 190—

153. Vught 4.8 — — — — — — — — — —

164. Waalre 13 10 1 60.— — — 5 815.— — 866—

165. Waalwijk 27 18 — — — — — — 2 140.— — 140—

166. Wanroij 160 87 — ''' — — — — 29 2617.— 210.— 2827—

167. Waspik 67 21 — — — — — — 2 100.— — 100—

168. de Werken ca 194 85 — — — — — 14 1110.— — 1110—

159. Werkendam 26 28 — — — — — 6 680.— — 680—

160. Westerhoven 28 17 — — — — — — 1 180.— — 180—

161. Willemstad 107 64 — 1 80.— — — 12 810.— — 890—

162. Woensdrecht 11 6 — — — — — — 2 140.— — 1411.—

168. Woensel 77 45 1 20.— — — — — 10 482.— — 502—

164. Woudrichem 69 - 80 — — . — — — — 5 335.— — 886—

165. Wouw 342 211 2 150.— — — 1 15.— 26 1890— — 2056—

166. Wijk ca "12 8 — — — — — — l 40.— — 40—

167. Zeeland 108 72 — — — — — — 26 2140.— — 2140—

168. Zesgehuchten 5 4 — 8 100— — 100—

169. Zevenbergen 441) 256 2 100— 1 100— — — 6* 6420— — 5620—

170. Zundert 80 63 1 25.— — 2 100— 19 1095— 80— 1800—

Totaal uit de 180 gemeenten

-der provincie ..Noord-Brabant''

waar het onderzoek plaats had. || 12692') 7620 67 3565— 15 965— 37 2140— 1814 187586— 5820— 160066—

• *) Dit cijfer wordt 12694, omdat in elk der gemeenten Heeze en Ravenstein, behoorende tot de 180 gemeenten der provincie Noord-Brabant, alwaar het onderzoek plaats had, 1 kalf voorkwam, hetwelk geen mond- en klauwzeer had.

Provincie Gelderland.

1. Aalten II 72 38 — — — — — — 12 940— — 940—

2. Ammerzoden 58 28 — — — — 5 860— 860—

3. Angerlo 336 261 7 870— — — — — 36 8110— 3480—

4. Apeldoorn 861 199 — — — — 7 406— 405—

6. Appeltern 11 9 — 1 67— 67—

6. Arnhem 24 14 — — — — — • — 1 100— 100—

7. Balgojj 82 12 — — — — — — 8 135— . — 185—

8. Barneveld 272 180 2 100— — — 1 40— 10 890— 480— 1510—

9. Batenburg 54 83 — — — — — — 6 840— 840—

10. Bemmel 218 86 1. 80— — — 2 100— 12 875— 246— 1800—

11. Bergh 792 659 5 270— 1 160— 1 100— 67 5085— 180— 5786—

12. Bergharen 100 50 — — — — — — 6 840— 840—

18. Beuningen ,90 79 — — — — — — 7 498.— 498—

14. Beusichem 9 7 — — — — — — 2 80— — 80—

15. Borculo 164 88 4 120— — — — — 19 1445— 1565—

16. Brakel 85 84 — — — — — — 1 40— 40—

17. Brammen 246 145 — . — — — — — 8 650— 650—

18. Buren 87 8 — — — — — — 1 146— 146—

19. Buurmalsen 47 88 — — — 1— — — 2 120— 120—

■20. Culemborg ...... || 19 19 — — — — — 8 160— 90— 260—

1

Sluiten