Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummers. H

w

Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van bet ia kolom 2 genoemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van den verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het i kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden 1 kwijnend ziek (niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in * kolom 7 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 o genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van g het sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

Schade door verlies aan j f vleesch en vet (in guldens).

^ Totale schade

(in guldens).

& STIL- • : : : : : : I ai m 1 m- - z z 162 5£z _

28 bnxpe'rlo. . . 61 36 - ~ _ _ 3 180- - 180—

i::::: T2 S 1 - = = - - 5 ~" H Z~

26. Doetinchem (Ambt). . . 254 1» 2 X 100- _ ^ ^ ■ ^ = f_

l^r'::.: 29 22 - - _ - = z j§.z = j|-

29. Doorwerth « \\ M Z _ 1 60— - 18 1Bo5-~ 280"- ^

80. Dreumel 238 loa ^ _

. 22 3 3 60.—

I gSn : : : : : : : iel m - - = = = i_ _ üz SC i8S=

cc ttj. 272 204 — — —

35- Ede- • • • _ 5 440— - 640—

36. Eibergen 231 117 X 100- - _ = - -

|- l^urg- £ # •? - > z = 1 *£= - «U

39'. Epe! 130 _ - Z

40. Ermelo 18 * _

^Katenop.n.n..... | | = Z Z Z_ = = 1 "0- =_ ^

48. Gameren 122 42 _ _ _ - - - ooao _

_ J = — . - - - - »: ;_ _.

J_::-:;-:;-' :S | = 1_, - E J ™:= - ? T

SS_S_ :::. >•: S | - = »_ - = S «- = -=

60. Haaften 218 74 x B0- - 50-

IlS^den:::::1 ^ ^ - - "» I5— z z * «£= F "St

ÏHeir.".: i« « * ™- ? st ». s=

57. Herwen en A«rdt. ...300 258 -, - Z,_ 2 - 6 365- 50- 495-

68: Herwijnen 71 47 - 2 80. 530- 6,5-

69. Heteren 81 61 - _ _f _ 2 185— !»•

60. Heumen 21 15 - -

61. Hoevelaken 38 26 - - _ _ Z 11 580- 580-

1: lummelo-ca.: \ ! . 3 | 1 aio.- 2 80- _ 300- 10 |= • = g

64. Hurwenen 9365- _ - 9 1250— 1260-

65. IJzendoorn 67 33 1445 —

_ . 843 143 - - 3 • 150- 1 50- 14 1215- 30- 1445;_

ft Sr.n: : : : : : % | .6 m- - - - - g |:_ 615-

.11: _fnr°.orde: : : : : \W ™ - E ] z z 1 ^Z ™~ zZ\-

70. Lochem 36 25

lt SST::::::: - » "ï ««>.- z z z z i 2foZ m- »g=

?t kI^u: :::::: ^ | = = = =_ = z l l8oZ z ^:z

75- °"1 ■ *" 1 i 80-H 830- «IC-

76. Overasselt 182 65- _ 2 - 4 280- - 280-

77. Pannerden 44 86 _ _ _ 15 800— - 800—

78. Poederoijen 169 119 _ x 26- 12 1220-

79. Putten. 140 86 - - £ 125— 1 150— — a7°'

80- Renkum 64 50 - U55_ _ 1355-

81. Rheden ....... 268 209 5 200— ~ - Z - 10 800— - 800—

82. Rossum 93 54 - - ' _ _ 1 60— - "O—

£ :::::: ^ £ |:= = = z z 1 . ToZ z tüz

86. Sonderen 902 672 9 77U_ ^ 840.- ^ = | 175- 600- 775-

88. Ubbergen 192 144 77 Tn_ _ _ 7 620— — 660--

89. Valburg 222 133 1 »- . - _ 2 200— 140— II 840—

90. Varik | 106 | 87 - - -

Sluiten