Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ ■

fa Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 t» genoemde aantal hadden

Van het in kolom 2 gepa noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van ia> den verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 <* genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het t» kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden kwijnend ziek (niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het ^ kwijnend ziek worden in^ ™ kolom 7 bedoeld

(in guldens).

Van het in kolom 2 jo genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van g het sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

^ Schade door verlies aan l- vleesch en vet (in guldens).

_ Totale schade

(in guldens).

fa Noorddijk. 295 194 10 536.- 1 35.- 14 1210.- 1435- I 8215-

17. Oldekerk 12 12 1 60- -v- 60—

18. Sappemeer .5 2 — — — _ _ _

19. Slochteren j 108 56 - 2 60— 8 77— 170— 807—

20- Ten Boer 179 79 2 140— 1 100— 7 220— - 460—

21. Winsum 287 188 4 280- 2 60- 11 1185- - 1515-

22. Zuidbroek 8 6 — — — — g0 60

23- Zuidhotn 142 71 1 100— 2 90— _' I9fc_

Totaal uit de 23 gemeenten der : .

provincie „Groningen", waar het

onderzoek plaats had | 5260 2677 81 2186— 6 225— | 21 915— 121 9027— 5085— 17487—

1. Anloo II 83 I 0 — — — _ _ _ _ _ _ i _

2. Assen 48 30 — — — 1 100 — 7 460— _ Kfiil

J "g 1 60- 1 40- - - 4 125- l75- §70=

*• ^ ger5? 2? 1 25-- 4 190- 215-

5- Dalen V47 81 4 170— 120— 290—

6- Diever 61 31 — — _ _ 4 160— _ IKO-

7. Dwingeloo 277 154 - - _ 1 40— g 550 _ 590

I ESte::::::: ^ 1 2 j ?- 100- fi_

10. Gieten . 33 10 - — '' _ _ _ —

U. Havelte 235 153 2 60— 1 60— - - 4 300— - 410—

12. Hoogeveen 147 96 1 40— — — 2 170— 2 260— 60— 510 —

13. Meppel 88 81 — — _ _ . _ _ _ _ _

14. Nijeveen 246 161 - — _ _ _ 6 250- 250-

16- Norg 80 54 21 1400- 16- lïïö-

16. Odoorn 26 22 — • — _ _ _ _ i «_ .n

17. O-erhesselen. 150 • 78 4 195- = lt=

18. reize 76 18 — — — — — 5 325— k

19. Rolde 78 24 - - - _ _ _ o ogt M

20. Ruinen 281 151 2 76- _ _ _

21. Ruinerwold 1 804 470 5 140— 1 16— 39 1980— 335— 2470—

I: smf.de: :::::::, 6i ?! = z z z z z | xJgz 20- "j-

24. Vledder 61 18 - _ _ _ _ 7 28O- o«fi'_

«■ VriM 174 106 „ ula- 7a- im=

26. Westerbork 34 21 — •

i' SjSdl'I ?S % 1 86- 25- - 8 195- 728- 1033-

i: :::::: '25 xd 1 5- 2 ™- t*- 6?-

Totaal uit de 30 gemeenten

der provincie „Drenthe" waar het ,

onderzoek plaats had 3933 2263 12 485— 8 280— 4 810— 163 9760— 1726.- 12561—

Gemeenten uit de 30 gemeenten der provincie „Drenthe" waar het onderzoek plaats had en bij de

kalveren geen mond- en klauw- i

1. Emmen 1 3934

Provincie Drenthe.

Provincie Limburg.

1. Amby 11 8 — — — _ _ _ _ _ _,_

2. Amstenrade 10 10

3. Arcen en Velden .... 2 2 —

4- Beegden 68 42 — — — _ _ _ q 100— «8K— tok

5. Beek 36 25 — . - — 2 _ _ _~

f I^SSdil il 3 300- - 300-

ï Bemeten \ V /. \ \ ^ jg 1L-- | . _ _ _ = _ 240- 240-

9. Berg en Terblijt 86 46 — — - _ _ „ . _ 816 — «*IK —

10- B"«™ I 136 59 1 26- - - - - 16 I 1095- ÏÏ5- | lllZ

Sluiten