Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

as

*-* Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 genoemde aantal ■ hadden mond- en klauwzeer.

M Van het in kolom 2 genoemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van den verkoop " in kolom 3 bedoeld (in guldens).

CT Van het in kolom 2 genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het kreupel 5» worden in kolom 5 bedoeld

• (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden kwijnend ziek (niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend f» ziek worden in kolom 7 bedoeld (in guldens).

9 Van het in. kolom 2 genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

i—t Schade ten gevolge van het sterven in •° kolom 9 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal £ kregen een uierziekte of werden voor de melkproductie geheel ongeschikt.

Schade als gevolg der verkregen £_ ongeschiktheid in kolom 11 bedoeld (in guldens).

5 Verlies aan melk in liters.

Schade bij uitbetaling naar liters van £ het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij uitbetaling naar vetgehalte S van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij eigen bereiding van boter en kaas, van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

i_t Schade door verlies aan vleesch en vet r» (in gulden.).

S Overige schade (in gulden.),

g Totale schade (in guldens).

56. Megen c.a 80 10 — — — — ____ _

57. Michielsgestel (St). ... 5 1— — — — ____ 1 Ofi — — _ —

58. Mill ca 335 10 - - — _ _ _ _ _ _ _— — - _ _ 25—

59. Moergestel 75 — — _ — — — —

80. NUtelrode 340 56 — - 26 750— 4 140— Z 6B0"_ _ 1440 —

61. Nuenenc.a 108 64 — — — — _ _ i or

62. Oedenrode (St.) .... 115 53 - - _ _ _ _ 9 7* ---- - - 85—

63. Oeffeit 9 i_ _ _ _ _ _ _f _~" ~" " — 75—

64. Oijen ca 8 6 — — — _ _ _ _ _ , 0K To ' ~n~ ~~ ' ~ ~ .

65. Oirachot 6 4 - — _ _ _ _ _ _ _~ _ _- — — — 32—

66. Oostelbeers ca 1 1

67. Oosterhout 8 1— — _ _

68. Oploo ca 70 26 - — - _ _ _ i oh~ ------ - 60—

69. Oss : . . . 16 6 - - _ _ _ _ _ _— _ - - • — - - 20—

70. Princenhage 16 10 — — — — _ — __ _ ZZZ

71., Reek g 5— _ _ _ _

72. Reusel 166 4 — — — _ _ _ _ — — — — — — —

73. Roosendaal c. a 7 3 -- — — — — —

74. Rosmalen 9 8 — — — — _ _ — — — — — — —

75. Rucphen ca. 6 1— — — _ —'■.— __ _ Z Z Z Z —

76. Rijswijk 28 8 — — — — _ _ _

77. Sambeek 243 88 — — _ _ _ — — ~ _ — — —

78. Schayk 6 6 — — 1 25— ___ ~ ~ — — — ■

■ 9. Schijndel 89 27 — — _ _ _ _ at»n — — _ — — — 25—

80. Soerendonk ca 123 123 - - - _ > _ _ _ *_~ Z Z Z 330—

81. Son c. a 86 82 — — _ _ _ _ o co

82. Sprang 307 145 - - _ _ _ _ _ _~ ------ 200— - 252—

83. Steenbergen ca 22 9 — — — _ _ __ — — — ' — —

84. Strijp 61— — ___ — ___ —

85. Tilburg 1 1____ _ ZZZ Z ZZZ Z Z Z

86. Tongelre 85 85 8 7— — _ _ 17 ojk

«• T^en &3 77 1 L 1 26- - = 17 845- - - - 862.-

88. Udenhout 2 1— — ___ — — — — — — — 25—

89. Veen 14 2 — — — _ _ _ _ — . ~ — ~ — T — —

fl0. Veghel Uil 35 — — — _ _ _ o -me — — — — — — — —

— 3 106— — — — — — __ _ 105—

91. Veldhoven ca 2 2 _ — _ _ _ _ 1 i/t

92. Velp 2 1— — _ _ _ _ _ 40— _ ______ — 40—

93. Vierlingsbeek 367 64 — — — — — — — —

94. Vlierden 8 8 — — — _ Z Z Z Z — ~ — ~ ~ ' — 265— — 265—

95. Vrijhoeve—Capelle ...170 146 — — _— _ 9 m — — — __ —

— — 2 60— — — — —___ _ 60—

96. Waalwjk 14 1 — — — —

97. Wanroy 142 18 — — — "_ — — — _ _ — —

98. de Werken ca 23 4--__ Z ~ ~ - -- - - ._

99. Willemstad 40 30 - - _ _ _ ~ ' - - - - - - -

100. Woensel 114 10— — _ _ _ Z ~ — — — , — — — — —

101. Woudrichem 87 * 10 —

102. Zeeland 11 1— —— — — — — — — — __._ _

103. Zeelst 1 —•— — — — _ — __

104. Zesgehuchten 5 5 " — — — — — — — —

Totaal uit de 180 gemeenten

der provincie „Noord-Brabant"

wamr het onderzoek plaatshad. | 5468') 2132 5 | 42.- 27 800-1 4 140- 61 1682-1 2 50- | 118 24- | - - 1810- 62- 4550-

1) Geheel droog geworden en verworpen. *) Geheel droog geworden.

*) Bovendien kwamen in de navolgende gemeenten uit de 180 gemeenten der provincie Noord-Brabant, alwaar het onderzoek plaats had, schapen voor. die geen mond- en klauwzeer hadden te dhTHaht I rT' C'V f""' "th°yr' ,MadE C-a- NieUWkUïk C-a- 0udMb0Kh - Z»-»»«» * l. As*», U&, m«l0 en Valkenswaard elk 2, Fijnaart ca.. Nuland, Oerle, Waalre en Wouw I^tar^ en^1™0» ToZ '"J^™ * ?' Etten ^ « °^ « Nieuw^asul elk 7, Empel c... en Herp, elk 8, Huisseling ca. 9, Besoijen en Waspik elk 10, Oudheusden 19,

zevenbergen 37 en Woensdrecht 230, zoodat het totaal-cijfer van kolom 1 wordt 5865.

Sluiten