Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|£J volgnummers.

ro. r* Aantal stuks vee.

S H V,n *>et in kolom 1 genoemde aantal p- hadden mond- en klauwzeer.

I M Van het in kolom 2 genoemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

, ^ Schade ten gevolge van den verkoop 1 in kolom 3 bedoeld (in guldens).

I — Van het in kolom 2 genoemde aantal 1 .. bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het kreupel « worden in kolom 5 bedoeld

(in guldens).

Van het in kolom S genoemde aantal r* werden kwijnend riek (niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend po ziek worden in kolom 7 bedoeld (in guldens).

— Van het in kolom 2 genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

> i_i Schade ten gevolge van het sterven in P kolom 9 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal E kregen een uierziekte of werden voor de melkproductie geheel ongeschikt.

Schade als gevolg der verkregen S ongeschiktheid in kolom 11 bedoeld (in guldens).

5 Verlies aan melk in liters.

Schade bij uitbetaling naar liters van üt het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld ' (in guldens).

Schade bij uitbetaling naar vetgehalte S van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij eigen bereiding van boter p en kaas, van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade door verlies aan vleesch en vet f? (in guldens).

po Overige schade (in guldens).

£ Totale schade (in guldens).

1 . " I I | | ' | j | | | | »■ »■ 18. 17. 18. 1».

11. Barsingerhorn 2227 ' ged. _ _ _ ^ ; i ' . I ||

I teut: :::::: il £S Ba- z z z z z z" z E E = E E =

16- Beverwijk. ' 106 36 - 50.-

!'• Bloemendaal 76 15 — — __ — — — — — — — — _ _ _

ia blokker 915 ged. — __ —— — — — — — — 160.— _ ïfin

19. Broek in Waterland. . . 562 \m - _ Ti ,oZ ~ ~ ~ - - - _ 1Z7~

2a Buiksloot. ...... in 3? _ _ » Z ZZZ Z Z Z Z Z 875- - iok-

21. Callantsoog 1114 565 - . " ™"

22. Castneum 83 31 — _ — — — — — — — _

f£ kiemen 265 102 --__ZZ~ ----- - _ _

H Igmönd-binnen \ j X ^ "g - ^ ™Z~ 2 Z , \ Z 550 1_- 3 72^- ^- 35^,-

* f5nkhu!zen 82 65 - - _ _ _ _ ' ,

_: ?Grlv;,and: \ ;■::£ 11 u 3 14B- - .- 1 6 ™- = - = = z z - -

29. Haarlem _ ïo ~ ~ ~ — — - - - - _ _ _ _ _ 846.-

80. Haarl.mm«rl.enSp.arnw..|| 382 li _ Z J ^ Z \ Z ~ _ _ - - - - Z fc.

81. Haarlemmermeer. ... II 455 96 8 65- 14 70- _ _ _ " M"6""

32. Harenkarspel 556 103 _ 1 _ __ _ Z « ~ ~ ~ ~, - - 40— - 165.-

33. Heemskerk ..... 29 22 - _ _ 1 46— - - - _ - - 25— - 70o4. rleerhugowaard .... 968 614 — — — — — —

86. Heiloo 456 235 — — Z Z Z Z Z Z Z — 180 — — 37— _ — 37 _

36. Helder 911 266 - _ ~ '460'~ ~ 45°'~

87. Hensbroek 642 376 1 66— - _ Z Z 2 80— - - - - - _ _ _ 80-

38. Hilversum 21 7 - _ _ _ _ _ --- - - 260— - 316—

39. Hoogkarspel. 1001 454 - _ _ _ _ Z 1 « ~ 1 - - - • - -

40. Hoogwoud ....... 2344 ged. - __ _ _ % g8— - _ _ _ _ m_ _ i93._

„ - i 84— - - 400 - _ 100— 574— - 758—

«•Hoorn .98 26 - „ „

42. Jlpendam 1216 633 - 18 290- _ Z J 4rï"~ ~ - • 65-

| feoude : . : : : : S - 1 _ _ - S: : z z z z z 35,_ z .ggtz

45. Koog aan de Zaan ... 80 56 - _ _ _ _ Z_ 0_ ------ 630— _ 74o —

% Kortenhoef 48 13 - _ _ _ ~ ~ - - - - 200- - 200-

47. Krommenie . . 267 196 — — — — — —

S EndSleer \ \ ' " ^ ' \f0 _2 29 ™~ " 69- Z Z 1 _~ Z Z _ Z " " ~ \

60. Limmen .....:: _? ^ Z Z * 30_- | _ 26.- 1 20- - _ _ Z Z Z Z Z |||;Z

51. Maarten (St.) ... SQR „j

52. Medemblik . . . \ m *U Z ~ ~ ~ T ~ 2 110- _ „„ St ^!ddeHe, •1040 ge" Z Z Z Z - - ~ - " - - - - - - 5. • "

64. Midwoud.. ....... 764 ged— ~ — — — — — — — _ _ _ _ I _

55. Monnickendam , 1241 70Ó - _ „ 240- 1 2 ^Z Z Z Z Z " - 220-

«■ Ruiden 820 26 - _ - 355-

5i. «aarden 1_ gg — — — — — — —

58. Nederhorst den Berg 114 66 — _ _ ——-- — -- —___ _

fin' Sïbblxwo.ud 901 ged. _ _ _ _ Z _; •■ Z ~ - - _ _ _ 265._ _ 265—

60. Nieuwendam ..... 356 213 - _ 10 • iBn_ "Zi.Z _ " — - - - _

61. Nieuwe-Niedorp .... 796 98 - _ ! ~ ~ ~ ^~

l goS" ■' ■ • ■ ï£ 7l . L° '_- » E = ] = = = = - = = = I 1925-

65 Oos i,„ 743 «ed' 2 100— - _ _ ~ 2 7B— - - - 75—

0°StZaan863 101 - - 57 380- - Z -2 J Z Z ■ - - «~ - f10-

66. Opmeer ...... 827 ged ~ — _ 485_

67. Opperdoes ] 209 104 - _ Z Z ~ _ 150— - -'_ - _ _ 206— _ 266—

■ 08. Oteileek .- 1806 ged — _ — — — ~ — — — — — — — __

m nUdev.ja 402 23 - _ _ Z _ _ 1 20— - - - _ _ _ goo._ _ 920—

70. Oude-Niedorp 551 ged. — — — _Z —

71. Ouder-Amstel 1658 840 - _ _ _ .

i| Süd„™"P 170 20 20 200- - _ Z Z 1 16 _ ------ _ 15—

11^,8,.,: :::: z, 10lï z z _ 12°- - - = = = = - - z z ^ z gfc

'°' Pet,en 146 ged. - __Z Z ~ Z KZ _ - - - - - - - -

I — I 1 60— — — | — — | _ _ 120— _ i70._

Sluiten