Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pi

pj

„ Van hetjn kolom 1 genoemde aantal _ Van ^het injcolom 2 genoemde aantal

* ^ndLiom 3 l^oeldlmg'^

Van het in kolom 2 genoemde aantal f bleven kreupel.

Van het in kolom 2 genoemde aantal

ztek worden^injzoh™ , bedoeld _ Van het in kolom 2 genoemde^aantal

, Van het in koloni^ genoemde aantal

K oïgeihiktheidTn kolöm l^Sl " (in gulden.).

K ^CTB«Mnmelk'^

S va^he^verÏÏeZ^^^^

* bedoeld (in guldens).

" kolom* 18 bêdoddZ?n guldenl* S S°hade d°0r (ügeuldaens)VleeSCh

_ Totale schade (in guldens).

11. Cothen I 22 22 - - 16 125— _ _ _ - _ - ~ ~ Z Z _3'~

12. Driebergen 62 30 --- - - ~ _ _ _ _ _ _ 30_

13. Eemnesj 38 12 - 2 30— j - - — -

16. Hoenkoop 17 4 — — — — — — — — ZZZZZ Tö—

17. Hoogland 81 24 - 1 15- _____ _ _

18. Houten 299 164 --- - - - --

19. IJsselstein 502 148 — - 4 40— _—_—_— _•

20. Jaarsveld 57 10 - — - - _- •- - - - -

21. Jutphaas 18 18 - - 2 20— 1 82— ZZZZZ Z 40—

22. Kamerik 1007 391 - - - . - - - 2 *°— --_____ _ _

28. Kockengen 30 11— — — — — ~ f — _____ — _

24. Laag-Nieuwkoop .... 38 20 — — — — — — — _ _____ _ —

25. Langbroek 13 1 - - - - - - — -

26. Leersum ....... 266 164 - ' - - - - 4 6 90— _ Jg—

27. Leusden 216 186 - - 1 20— — - 4 116.- - - _ _ _ _ 80-

28. Linschoten 888 356 — - 8 80.-^ - - . - - _ _

29. Loosdrecht 81 16— — — — — -~T,Z ____ — 16—

80. Lopik 269 66 — — — — — — 1 lb— — —•

Ü Maartensdijk'. '. '. '. .181 76 2 186— 10 50— - - 2 60— ZZZZZ _5'~

86. Mijdrecht 514 53 — — — — — — — ~

36. Montfoort 86 50 — — 6 240— — — — — ZZZZZ a—

87. Nigttvecht 197 104 - - J __Z Z Z Z Z Z Z -

40! Polsbroe'k. '. '. '. '.: '. 28 18 - - - -

42 SneUewaaVd! 174 45 - - - - - ~ Z Z Z Z Z Z Z Z 60—

43. Stoutenburg. . .... 54 38 - - 8 50— - - - - ____ _ _

44. Tuil en 't Waal .... 47 6 — — — — — — — — ____ — —

45. Veldhuiien 141 65 — — — - — — ~

46. Vinkeveenca 82 80 - - 16 130— - - - - 1_)'~

47. Vreeland 126 101— — - - - _ _- _ _ _ _ _ 180—

48. Vreeswijk 48 43 - - 6 180— - - Z inTT _____ 240—

49. Westbroek 201 148 - - 5 140— - - 3 100— _ _ _ _ _

50. Willeskop | 241 120 — — — — — — " —

______ 10—

51. Willige—Langerak ... I 63 18 — — 1 10— — - — ~ ____ — —

62 Wilnis 104 26 — — — — — — ~ 10T _ _ _ _ _ 147—

58. Woudenberg 117 68 2 20— _ — — — 3 127— - _ _ _ _ _

64. Zegveld 68 14------ -- ___ _. _

55. Zuilen. 181 88 - - - — - — ~

Totaal uit de 65^ gemeenten

onder„ekCpUaB^^^ 8295') 3504 22 245— 85 11178— - - 26 | 715— - - 100-~

») Bovendien kwamen in de navolgende gemeenten, uit de 65 gemeenten der provincie Utrecht, alwaar hetonderzoek plaats had, schapen voor, die geen mond- en klauwzeer ha en, te in: Soest en Vleuten elk 6, in Zeist 10, in Doorn 15 en in Utrecht 47, zoodat het totaal-cijfer van kolom 1 wordt: 83<U f^'T'

1. Achtkarspelen II 1760 | 648 - | - 3 56— - | - - - 228 _~ _ _ _\\Z - II 811—

2. Aengwirden 742 878 5 260— 2 - 1 35— - - _ _._ 125._ _ \\ 1240—

3. Baarderadeel 5534 3806 6 215— 12 109— - - 14 740— — - # 10. _ _ _ _H_

4. Barradeel 211 172 — — — — — — — —I— _ _ _ _ _

5. 'tBildt - 388 276 — — — — — — — ~ ~

6. Bolsward 702 234 - - - - - - 3 140— - - - — Z Z 26- - 955Z

7. Dantumadeel 2684 1497 15 395— - 440— _ - 8 85— _ — - — ' — — -

8. Dockum . 65 14 — — ' — — — — — — . _ ' _ _ 112— — 892.—

9. Doniawerstal 1763 1251 2 15— 7 80— — — 6 185— — _ _ B1n_ _ 944—

10. Ferwerderadeel . . . . i 2655 1808 14 349— _ - - _ 8 86— - - -

Provincie Friesland.

Sluiten