Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummers.

„ Van het in kolom 1 genoemde aantal Van het in ^kolom 2 genoemde aantal

* ^ta^olom 3 wfeld*3^ geuldens)0°P _ Van bet in kolom 2 genoemde aantal

Schade ten gevolge van het kreupel o» worden In kolom 5^ bedoeld

V- he. in kolom J f noemde aantal „ werden kreupel,

oo ^zlek wordfr^^kouTm ï'woeld^

(in gulden»). •

_ Van het in kolom 2 genoemde^aantal

S ^kolo'r/bedodd*^^^^ m Van het in holoni^ genoemde aantal

K ongeschikt^ideVn'kolom ^bedo^ld " (in gnldens).

g tet^Mliebs*aanmê!k\nM^

£ van^verH^ . " bedoeld (in guldens).

3 * 6 00r(lnrguldTns)yeeSC 5 Overige schade (in guldens).

g Totale schade (in guldens). '

—~"_~~_ _ _ _ 100— — 100—

11. Hoogkerk ®ïl lh ~ ~ ~ - -

12- Leek 97b 299 Z> 2fi— Z ___ _ - -- - - - -. 26—

13. Marum 826 146 - - 2 26— ________ - -

\i S?: :zTz: 341 8? 1 20"- = = • = = - -

fi Stoe" :::::: ü % = = 1 i- = = = = = _ _ z~ z E z êf,

W. ZuMhorn 278 49 — — — — —

Totaal uit de 23 gemeenten der :

on&"pira»\Waarhe: 8815') 2263 16 330- 5 90- 1 16- 4 200- - - 448 60- - - 706- 1400-

Provincie Drenthe.

1. Assen 112 52 I - - - - . - _ _ ___ _ _ _

2. Beilen ..: 124 26 — • — — - — — ___ - - — —

8. Diever 54- 8 --- " ___ _ _ _ _

4. Dwingeloo 128 87 — — — — ____— — — — — —

6. Eelde ........ 91 6— — — — —

l SïïX-iS S - - ! I-' - E E E E = z z E E E z 5~

ï &:::::: :| J = = = = z = _'_- z z z z z z z z ™-

10. Norg 268 182 — — — —

11. Oosterhesselen 964 149 - - 1 6— ~~ZZZZZZZ

12. Peize 128 16---- _ _ _ ___ _ _ 25— - 25—

18. Rolde 498 364 — — — — — _ _ ___ _ _ 25— — 65—

14. Ruinen 483 85 4 40— — — — _ _ ___ _ _ 5— — 35—

16. Ruinerwold 430 126 1 6— - - - - - 1 »• .

18 Smilde 42 21---- ~ _ _~ ~ ZZZ Z Z

17. Vledder 46 1— — — — — __ _ __ _ _ — 10— — 60—

18. Vries 96 25 1 40— - = _ 1 20— - _ - - - - - 80—

19. Westerbork 486 40 1 10— — — _________

20. Wijk (de) 140 49 ' — — — —

Totaal uit de 80 gemeenten der C~

onderzoek plaats'had. ™* . . 4802*) 1874 7 95— 7 95— - | - H 245—

in: Gieten iAnloo 6, Gaïsdte 7, Borger 58, Dalen 59, Odoorn 71 en Sleen 171, zoodat het to-al-djfer van kolom 1 wordt: 6176.

Provincie Ljmburg.

1. Amby II 12 3 ' — — — - - " _ _ ___ _ - -.

2. Amstenrade 4 4 - — - - - — " _ __ — — - 270— — 270—

8. Beegden 87 69 — — — — - _ _ - — — -

4. Beek 13 6--- - T ___ _ - - - -

6. Beesel 23 1- - - - - , ~ * *

6. Bemelen 56 2 - - - Z iZ ~~ Z ZZZ Z - ft- 70—

7. Berg en Terblijt .... 108 92 - - - - 1 10— -

8. Bergen. . 147 126 — - — — — — . _ _ _ _ — 20— — 20—

9. Bingelrade 10 10--- - - ~ Z _ _- - -

10. Bocholtz 24 17— — — — — —

11. Borgharen 17 6 — — —, — — " —

12. Born 8 2 — — — — — ■ _ _ _ _ _ _ _ — — — —

14 Brunkssum!'d: 22 15---- ~ _ ZZ Z Z Z Z

15. Bunde 16 3 - - - - - - ~ ~

Sluiten