Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgnummers.

I

W Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 n> genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in. kolom 2 geat - .noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van t*> den verkoop in kolom 8 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 o* genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het at kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 4*enoemde aantal werden kwijnend ziek (nietkreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in I p kolom 7 bedoeld

(in guldens;.

Van het in kolom 2 co genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van p het sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

_ Schade door verlies aan "* vleesch en vet (in guldens).

_, Overige schade

(in guldens).

_ Totale schade

(in guldens).

51. Krimpen a/d IJsel ... i(u or • _

52. Langerak.' ...... 181 48 _ Z' Z 6 300.- - 300—

53. Leerbroek 216 81 _ — — — —

54. Leerdam 279 126 — 21 94°— — — 940—

55. Lekkerkerk iiofi «u — — H 210— — — 210—

U* -*1 24 600— 47 .1360— - - 1960—

66. Lekkerland (Nieuw-) . . 823 75 _ .

67. Lexmond 368 138 _ TiS'- ~ 24 500— - - 800-

58. de Lier 395 267 _ ~ ™ ~ - - 16 300- - 420-

69. Maasdam. ...... 68 8 77 2419— - _ 2419—

60. Maasland qqfi ec . 1 1 oa — — — — —

adb 666 1 10°- ~ - 161 3787— - - 8987—

61. Meerkerk S7« 1<n

62. Melissan, 196 " 64 Z -Zn 4 100- - 14 420- - - 620-

63. Middelharnis 65 5 _ m_ 8 230— - _ 380—

64. Mijnsheerenland .... 86 42 2 KOn 1 100.— - 100—

65. Molenaarsgraaf. .... 186 47 500'~ _ 7 280— 180— - 960—

.. 8 260— - - 260—

66. Naaldwijk . , . . I anq oqq

67. Nieuwenhporn 135 72 1 ~o 60 2490— 800— - 3290—

68. Nieuwland gO _ _°— _ 16 355— - - 605—

69. Nieuwpoort 48 32 — — — — —

70. Noordeloos 850 lflü ~ 3 460.— 160.— — 600—

— - 15 570— 100— - 670—

72! OoTgT„t.aat \ \ \ \ \ ^ _ i ™~ 4 700- - - 900-

78. Oostvoorne 130 tvt — — — — —

74. Ottoland ........ 268 70 — 8 240— — — 240—

75- °uddorp303 27 2 150- .g = ia2 Htz 8oo- Z 6„:Z

76. Oudenhoorn iki co,

77. Overschie 3_ 271 9 ~ ~ ~ 2 60— 12 480— - - 540—

78. Papendrecht ..... fnl u 1 . 150- 1 0 180- 86 925- - - 1280-

79. Pernis 50 24 ■ 23 740— - - 740—

m Peursum' 226 194 4 100- - - Z _ 5 370._ Z Z 4-99-

81. Piershil 74' 32 «

82. Poortugaal ...... 48 21 Z 71 ~ — 7 460— — 460—

88. Puttershoek SS o. 1 35— — — 5 125— 260— — 410—

84. -Rhoon 7715ZZZ - -

35- Ridderkerk ftfi Al — — — — — —

OA 2 140.- 840.- , - 980—

86. Rockanje 137. 7.

87. Rotterdam I 428 1» — — — — 12 530— — — 580—

88. Rozenburg 477 304 ~ — - 88 1490— - — 1490—

89. Schelluinen 72 39 Z 8 240— 48 665— - - 905—

90. Schiebroek ino o c — — — — —

162 65 - 850- - 360-

■91. Schiedam

92. Schoonhoven . .... 40 10 — — — — —

S3. Schoonrewoerd 259 65 Z T- 1 260— - - 250—

94. Sliedrecht g ~ J 40— _ 28 . 660— - - «00—

95. Sommelsdiik iro 71 1f. onr. 24 750.— — ■— 760.—

n 10 200— - —■ 2 300— - — 500—

O?! lPeSam 'M .4Éf' i 1 g 2 100- - - 1 50- - - - _ 160-

98. Streefkerk 432 «R ~ ~ 9 300— I — 800—

99. Strijen 277 qn , ~ ~ ~ — 7 500— — — 600—

100. Tienhoven 138 32 _ _ 7 275— | — 850—

101. Tonge (Nieuwe-)... 36 .0

102. Tonge (Oude-) .... 77 qn

108. Vianen. . . . . . it» fi. I - - 1 80— - 80—

104. Vierpolders 98 65 Z Zr, i3 560— - 560—

106. Vlaardingen 123 89 Z _ ~ 17 400— - 5(*—

11 380-— — — 380.—

107. Sr*""' • • é 408 2 "O- 1 25- 26 2220- 56 2466.-' - . 4810-

108. Wijngaarden 2fi6 om | 15 600— - 600—

109. Zuidllnd ...ma. 38 2130— - - 2130—

110. Zwartewaal 33 fi ~ 2 120— - - 120—

33 - Z ~ - - 1 80— - - 80—

111. Zwijndrecht 41 81 2 100— - - _ _ _ ' _ _ m _

Totaal uit de 115 gemeenten

van het veeartsenijkundig district

„Rotterdam" waar het onderzoek

P'aa'S had • • •••••• I 22446«) I 10230 71 | 6370- 18 925- 92 | 4150- | 1639 63235- 6047- 50- | 69777-

-•) Door het verwerpen van biggen.

«en mLrf"Jn"^" Wj" d' D»yolS.nd« 8em~°"n <*t de 115 gemeenten van het veeartsenijkundig district „Rotterdam", alwaar het ondersoek plaats had, varkens voor, die

geen mond- en klauwzeer hadden, te weten in: Maassluis 6, Herkingen 11 en Asperen 18, zoodat het totaal-cijfer van kolom 1 wordt: 22481.

Sluiten