Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummer-,.

H

h» Aantal stuks reeVan het in kolom 1 to genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van bet in kolom 2 ge60 noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van * den verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 en genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het o> kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden •* kwijnend ziek (nietkreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in •°° kolom 7 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 co genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van o het sterven in kolom 0 bedoeld (in guldens).

,_ Schade door verlies aan. vleesch en vet (in guldens).

Overige schade P (in guldens).

M Totale schade

™ (in guldens).

Provincie Noord-Holland.

1 A=um»,, 279 172 — — — — 1 100.— 48 1300.— 1685— — 8085—

2 AbbS' : 193 109 1 76— - 1 160— 200— 1) 1060— 1476— l AkerslÓo.: .' . .. .. . . UI 76 10 310- 100- ») 180- 690-

i &dam:: : : : : H lo = . - 22 m&- - 5 «*_ 100- - «a-

f £n„.e;n; il t - - - = - - ~2 120- = - m-

8 Anna-Paulowna' ' ' . . .'96 56 1 50— 23 760— - ») 50— 850—

ft LsendeKt . . . 147 89 26 1060- 19 480- 8 250- 200- 1930-

10. Avenhorn 277 ■ 158 - 11 200— - 200-

_ SST™ • : : : : i& ™ 5 ™.- ü ik-1 - = i 4^5- m-Vit'

I . : |4 52 i 150- _9 300- 19 1290- - - _ 1740-

\t Serkhön.: | ! '. I '. [ 452 129 4 120- 7 535- 390- 1046-

16. Blaricum 48 8 — - — — — — ~

17 BWmmil..l B9 11 — — — — — 560— — 560—

II: Mokwdial. : : : : : si u .§ - W- . " «ft- ™- - «>**-

19. Broek in Waterland. . . 40 11 1 100— - 4 250— 300— - 650-

20. Buiksloot 8 8 - - 3 76— - 30— - 105-

21. Bnssnm 50 24 - 11 140- 1 30- 6 240- 410-

22. Callantsoog 138 60 J 80— - - - gj_

24 Dieme7 ' ' ' .' .' '. 40 26 7 364- - 2 320- -' 684-

1: idlm : . . : . . . 2Ó0 ™ • 29 590- 25 1020- 2210-

26. Egmond aan Zee . ... 11 9 - 7 70- - - 70-

27. Egmond-binnen .... 86 88 - •- ~ _J"

ll GraftuiMn. :::::: m ïio ïi m- - s m- «a.- i) 450- 1538-

80. 's-Graveland 58 21 — — — — _ "TT —

32 Haarlenmerl' en Soaarnw' li 89 1 300— - - ~2 180— 1 680— 2670— - 3780-

33. rlrar!:^"^8^: 1U9 677 1 30- 108 2115- 96- 72 2589- 2745- 7575-

34. Harenkarspel 204 101 6 200— 11 500— 200— HOU.

35. Heemskerk 15 4 — — — — — —

36. Heemstede 48 4 — — TT TTT ,on OQK

37. Heerhugowaard .... 262 188 6 130— 1 26— - 14 500— 180— - 835.-

38. Heiloo 120 39 . i\ i on ion _

S Soek:::::: 11 1 lm- io._ > ™ iSt

tk S3=U ::!::";i I 1 \ j£; 1 ™- J **- J 1= §°- - j|:

43. Hoogwoud 500 209 4 320— - - 16 490— 280— - 1090.-

44. Hoorn 69 50 — — , 10A io*t_

45. Huizen 80 20- - - 4 120— - i-W.

,„ „ . ,m ln o on_ _ _ 12 360— — 5) 150— 600-

?£ndam{_ % Z Z 1 - - - 11 550- 1260- - 18.0.-

48. Katwoude [ . \ . \ . ™ li - - 3 90.- - 90.-

49. Koedijk ........ 16 12 — — — — —

50. Koog aan de Zaan ... 16 2 — — —

51. Kortenhoef 49 28 1 40— 1 30— - 4 120— - 100.-

62. Kwadijk ....... 42 80 - — ' ' oS "

68. Laren 46 26 - 16 400— - 9 480— 890.-

64. Limmen 64 2 — — — — — —

66. Maarten (St.) 61 17 — — — —

56. Medemblik 39 '18 — — — — — — _

57. Middelie 38 3-- - - - 92B_ _ 855..

58. Midwoud 861 77 - - - - - ~ ,18 630— 225.- »m-

59. Monnickendam 86 86 - 5 100— - - 10 600— '00.-

60. Muiden 219 106 10 800— 4 40— 8 160— 1 250— - 1260.

61. Haarden 134 53 1 «O- 1015- - 1075.-

62. Nederhorst den Berg . . 167 88 - — - — - 28 2750— 725— —

63. Nibbixwoud. . . . . 826 121 5 200- 1 35- 20 1120- - - 1356.-

64. Nieuwendam 80 18 \ 200- 206.- 406-

66. Nleuwe-Niedorp .... | 215 73 | — — — — — — 4 80— 4<o— ooo.

Sluiten