Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummers.

I

■ I

** Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 k> genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 geoo noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van ,#» den verkoop in kolom 8 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 w. genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het <n kreupel worden in kolom 6 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 ^ genoemde aantal werden kwijnend ziek (nietkreupel. wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in kolom 7 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 ■o genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van p. htt sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

.. 'Schade door verlies aan " vleesch en vet (in guldens).

. Overige schade

(in guldens).

Totale schade

67. Sbd».r'Am.,e! : : : • \]\ ?_% _ 10BO- «* *m- t B2o.- 47 1285.- " _ 7096_

68. Oosthuiten 150 88 — 1 46,~ 17 860.— — — 905'_

69. Oostzaan 66 6 7 i7n 1 25'- 39 975.— 106.- - 1106—

70. Opmeer 58 36 _ _ ~ 160.-

71. Opperdoes 107 55 _ _

72. Oterleek 101 80 - _ 7, oX, 3 50— 200.- - 260—

78. Oudendnk 103 48 1 Bn_ — ~ ~ , — — 280— «) 200— 630—

74. Oude-Niedorp 42 17 25- Z 5 16°' 420— - 620—

75. Ouder-Amstel 707 408 2 60— - _ Z ™ 9™ 26—

— 70 2580— — — 2640—

76. Oud-Karspel 17 13 3 75- _ _

77. Oudorp 38 36 6 owi— ~ — 75

78. Pancras (St.) 2 2 - _ 17 610- 100- - 860-

79. Petten 8 8 -

80. Purmerend ' . 19 17 _ — 210— - 210—

— — — S 75— 250— - .325—

81. Ransdorp. 22 4 _ _ • „ -„

f2' RiJP<de> 4 2 2 80.- F J Z - 60-

83. Schagen . 105 51 — _ . — — — 80—

84. Schellinkhout 198 148 2 inn ~ — —

85. Schermerhorn 41 3 1_,'_ ~ 26 1511— - _ i6u._

■86. SchoorI ,. 94 00

87. Schoten 71 6 — _ _'~ ~ 15 470'— 75.— 1) 300.— 870—

«1: IpanSroek : : : : : : lil \_ | ^- 49 675- 1 ïo- _ £%z

90. Sijbekarspel 374 199 20 700 Z ~ 26 2040- 75- - 2616-

— - _ 21 1070— 100— «) 260— 2120—

91. Twisk 150 'gi 2 . .n

92. Uitgeest 120 32 — — — 7 400— 250— 1) 126— 915—

98. Uithoorn 401 223 - ~ J 80— — — 80—

94. Ursem : . 91 62 — ~ "T ~ 27 565— 3575— — 4140—

95. Velsen 88 l_ 9 5°0— 1 40— 200.-r - 740—

- - - - 1 150— - _ 150—

5 Warder"" \ \ \ . ] [ f& fQ _ = " - 26 1410- - - 1810-

98. \Var men huizen 125 39 — — — — —

99. Watergraafsmeer .... 18 4 _ 2 100— — l) 300— 400—

100. Weesp 15 2 ~~ — — — —

101. Weesper karspel .... 466 qnn . ari

102. Wervershoof 195 88 2 100'_ 1 Ïm~ 42 17b0— 1770— - 3750-

103. Westwoud I 109 101 ï 7 150— - - 1 280— — _ 530-

104. Westzaan. .... . . | 26 ^ 1 10°- 4 80. - 16 1120- 400- - I 1700-

105. Wieringerwaard .... 212 85 — — 9 270— 35— p - 805—

- 20 1600— - - 1600—

106. Winkel 104 40 _

107. Wognum 8i6 ^ g 3Z0_ Z Zt 4 20°- 2 U0— 31.)-

108. Wormer J34 gj, _ *tt 3 45— - 16 . 780— 260— - 1445—

109. Wormerveer 19 7 1 50— 295— - 345—

110. Wijdenes 100 56 8 oqn — — 175— — 175—

3 280— - _ 12 490— 400— - 117a-

111. Wijdewormer .... 131 '05 o

112. Wijk aan Zee en Duin. .10 6 — tó'~ - — 4 400— 240— 1) 400— 1085—

118. Zaandam 41 3 — — — _ 60— — 60—

114. Zuid-en Noord-Schermer . 154 87 Z iZn — — 60— - 60—

m Zwaag 147 80 7 2>5- - -- il Sz f0?:z z 96l|z.

116' Zijpe683 360 4 650. - - - 29 1780- 380- - 2760-

Totaal uit de 130 gemeenten

der provincie „Noord-Holland", 1

waar he. onderzoek plaat, had. || 18284•) | 8865 | 209 10269- 476 11390- 76 2621- | 1145 51166- | 26029- 4945- | 106419- •

') Biggen verworpen.

2) N'et drachtig geworden en biggen doodgeboren.

») Een beer ongeschikt om te dekken.

*) Biggen verworpen, biggen doodgeboren.

5) Onujdig biggen.

6) Biggen doodgeboren.

Bovendien kwamen e weten in: Zaandij

zoodat het totaal-cijfer van kolom

l , j *' , Bovendi?n kw*m™ ln de -volgende gemeenten uit de 130 gemeenten der provincie Noord-Holland, alwaar het onderzoek plaats had, varkens voor die geen mond- en klauwzeer

^^^^^it^TX^ e" Wier,nge" dk 10' —"* U' Spa"nd"1" z«id^'™d« - *<*^-*^*V,Jl2tt

Sluiten