Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummer».

i

■ Aantel stuks vee.

Van het in kolom 1 fo genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 geoa noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van j»> den verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 y genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het os kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 _j genoemde aantal werden kwijnend ziek(niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend nek worden in kolom 7 bedoeld (in guldens).

. Van het in- kolom 2 50 genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte. .

Schade ten gevolge van S het sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

^ Schade door verlies aan F vleesch en vet (in guldens).

M Overige schade

(in guldens).

h Totale schade

(in guldens).

Provincie Limburg.

1. Amstenrade II 20 18

t ins*" : : : ■ H _ r «*- ™-

4. Bemelen 162 66 — _

5. Berg en Terblijt .... 426 189 - 21 ags.- 330- - 7187 B?nfeTrade171 SS ~ 26 1076— 316- - 1890-

io9: ^f™ :::::: Mg 1 2 ™- 2 _■- z~ «£=

11. Broekhuizen 282 97 — — _ _ _ _ 37 «an rot,

12 Broeksittard 11 8 8 40— _ _ _~ Z Z &mZ

U Buggenum^99 32 ^ " ' 6 360- - - sS-

it BÜnde :::::: S 8 z z z z 1 _°- - _°-

16. Cadier en Keer . . . . 128 35 — _ _ _ _ 13. «m «in

17. Echt 49 8 _ _ Ml? __ Z

18. Eijgelshoven 60 21 — _ fi «n ~n

19. Eijsden. 633 248 - _ _ 40 J$r~ ^O—

20. Elsloo 202- _ _ ~ Z Z.

i g:fer.id.(StJ: : ■ • Ml I 7 10 *»- - 500-

tt otST: : : ll- ;.f' - Ml ï 5- |:- = iÊfc:

26. Grathem 9 9

26. Grevcnbicht 320 37 n - ,rt

27. Gronsveld 209 56 — — ~ U°—

28. Grubbenvorst . ... 90 18 3 60— — — 1 . 60—

29. Gulpen. . . . . . 55a 330 Z Man ~ ,2 ?M ~ ~ . 200—

80. Hêeïen Panheel (Z ] "g ^ _2 ^~ g 305- 1606- - 2000-

1: Heerlen ! '.Z ! ! ' ' \%% 83 • ~ ~ - " l 10— 10—

33. Helden. . . . j .! ?7 11 Z 355— 365—

34. Herten 07A kq

35. Hoensbroek. . . . ! . 76 .23 Z _ 2°'~' Z 117_°—

II: lor," :::::■• • ?gj "g 2 J«>- ja uoo- «M _ mo-

38. Houthem. . . 161 28 Z Zt 24 480— 12B— ~ 606—

89. Hulsberg 90 go _ J6^ «0— - 506—

40. Hunsel 39. 91 ~~

32 Jl — 13 260.— 60.— — 3.X0-—

41. Itteren. .*...*.. 4.9 1

42. Jabeelt '39 14 2 _

43. Ke r k rade gg ^9'

■Is: umbricb.: 'II s 1 "°- 5 eio- ah-

'° 1M — — — 1 32— — — 32

46. Maasbracht 261 14

47. Maasbree. . . . ïoo inQ 35.— — — 35.—

4a Maasniel . . . 222 7Q ~ T ' 66 2580— - - 2580—

49. Maastricht . . .' ' li Ifi 1 40— - 11 56- - 95—

50. Margraten . . . ! . . 424 .99 Z | 260— 260—

51. Meerssen 200 74

1: S.beëkHerkenbOSCh • Jg " i 1250- 160- Z 1400-

54. Mesch. . . . ü H Z f 195— 42- - 237-

*■ Mheer382 168 "_ 12 184- Z Z 134-

56. Montfort loo iq „.

57. Mook . . . . 303 iX - - 210— • - 210—

58. Nieuwenhagen . ' ' * 50 ?2 24 750— 460— - 1210—

59. Nieuwstadt . . : ' ' ' 8 1 Z Zo 1 60- . - 60—

60. Noorbeek I9S 07 J?" ~ - - — 12—

laz d7 1 2o— — — — — — 100— — 125—

61. Obbicht en Papenh.. 9 8

li 8hfenZ£kSt)- • " Zn U2 385- « 1165.— 240- 1) li)- 1930-

64. Oirsbeek . . . . ' ' 109 ,„ — — — — 40— — 40—

66. Ottersum. . . ' ' 295 fi? Z Zr 1 25.- 8 160— - - 175—

■ 1 I 61 | 1 35— _ | _ — — 13 I 560— 125— | — || 720—

Sluiten