Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel III.

Overzicht der aangetaste dieren per 100 stuks vee der veehouders, waar de ziekte uitbrak, gerubriceerd naar de onderscheidene soorten, voor iedere gemeente, waar het onderzoek plaats had.

i . I S fj g | 3 .j E £ | e I ll c ] I

I o £ v g-jj £ fl I GEMEENTEN. I .« _ _ - I I «

GEMEENTEN. i -S 3 8 1 • »1 '» ' U ' fi = \\ & % S" .5 w- = H

m TJ " '3 I <"~ £ -f 3 ff S ■* '

S o g i E o «

A ■ > \\ ^ .

Volgnummers

, iïi' r- • i — 100.— 80.— ' 100.— — — «".ia

62. Goirle °V _ g.33 64.36

Provincie Noord-Brabant. .| gs^ . : : : : I io=_ ^ ^ ^ || ^_ ^ SS

„„ TT , po Q3 7R 76.23 60.77 — 38.18 67.58

- -----ie»"- 'Ss S£ &S SS 2I0I SS | |ren: :::::: j|- | f- ™ JII SS

5. Andei c.i : :::: I 100.- os— s&is «.is 12.20 21*2 70.45 70. Hee»»^ iuu-

■ . . _ 62 50 100— 100- - 28.67 57.14 71. Heeze V*»— ~ ~__ _ 42.88 80-

s^ ii k f ü ii 11 1 til--- ^l'S fe<* d«

in Beek en Donk . 100— 93.70 74.68 54*4 53.85 14.84 62*1 75. Herpt <t>- JOJ

"Z7 .«,«*>,«. »*. «- «. »'i »ï»3«—,s= ,sr >x= s s™ ss

: : : : «ï «5 S» m- BS 88 -SS-t*-*: - »; - »; ~

5r- „- £ K r = SS BS ftSWSSrrrr: j£ ,|ï £88 £ * ||

8«°yen]50- 99:1 9ol 84.85 60- 29.27 72.41 88. Huybergen .. . 100- 100- 20 • 66.67 _ ^

: |uW.v :,: :: 50- ** ^ gg SS SSS It: ë=£?.V\: : : : SS

• ri0'3100- *»' «» 58.54 83^ 49.83 68.91 8, Leende - -48 88*9 64.29 100.- 18.18 86.32

i Sr-:;!;:: LJsS SS «ï.5- SS SS SilSr:;:(:;;v;t - 54,5 ^ .22 -I -

Qftöfi rs 82.14 — 20.13 oz.oZ

ë^&L 100- ^67 - 7Ó- 1:1 lp-. ::i::.:J - ^ if ^ ^ ^llt|

S fe, :::::: K SSS 7,- 33.33 - 69.34 » .... . - m - * y.

31. Cuijkca , 38.88 91.12 6824 61.02 22.22 9.42 48.09 96. Maashees ca 25- 75.7_ ^ ^ 70.6,

!• gi—• • : ■ : : 10°- SS S II? 7273 SS |S | m™...: : : : . U_ m* gg ,«s :

| |SF: : • ■ • " 1^1 11:1 Sf? S& SS SS Z&^eics,:,::: 10°- ■ «u. -1 72.55 20- 26.07 7,2,

i:Sel,;;;;;Lr fels i-.ii ü ss s aaste::-.: = « :: :;: ^ =J «

.. ft« «7 06 09 84 71 62 60 50— 28.30 7349 106. Nistelrode 40— •■ _ ]6.67 67.46

°^nc :\ 764? 40- 50- - 20.59 51.33 107. Nuland - 88.37 71.88 5a ,13.33

iSa*;:;;}\_ h ss ss st a ss s at a ff fc es » s

46. Eersel - 100- - - - 100- I 100- Ueffe"7^9 64.44

46. Empelca 100- 100- 92.29 48.76 24.39 83.41 111- gerte ^ 100- 90.91 100^ ^ ^ 56.23

ï? Fneelen 100— 99.61 96*9 47.50 - 10— 8281 112. Oijen c a _ 8710 100— 87.50 66*7 - 63.24

|S h- m- iST ^ ^ - - S 8» :::::: - i|-° ^ ^ 10Cr_ SS

90: EsoLen::::::: 100- ^ 43.02 87.oi 8.47 !| 51.32 115. o««.b«.c 100- 55- 96.97 «o.

! conn ciRiA fiOfifi 56.20 33.33 19.60 ö'**r

51. Enen ca. 44.44 82.25 84*7 58.19 20*7 69.61 116. Oosterhout . 62*0 96.1* i^ ffl Q. 15.07 ^7.70

1 llte-': : : : LL Itlï Ss SS .»- SS ; ItS SS 8=S£S: : : : : : 10°- - 9,37 5,25 - «« -

56. Gemert . 100- 97.27 90.91 87.60 66.22 31*4 70.79 121. Oud-en Nïeuw-Gastel. . 86.36 86*1 68-90 ^7.16 ^.78 78.71

S GeTderen: ! ! . . . 1O0- 92.99 '«SB 88.72 26.83 10.68 83.36 122. Oud eusden . 38*3 94.12 9o74 ^ 75.94

ro n»-*-l 100.— — — — 100.— 1^3- rnncennage ü»er qöqq «o 95 75.94 — '-41 't*-*50

S oKen •;::::: - 100- 75*8 42.10 23.57 - 65.10 124. ^.«««lonk \ ^ br° _ II ss*9

60: GHze c.a. :.:... | 60— 90.16 82.40 51.09 55.56 8*9 li 52.92 125. Kavenstein ...... II - 1W

Sluiten