Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel VU.

OVERZICHT van de beantwoording door de veehouders van de vraag: „Welke maatregelen zijn door U genomen om de schade te „beperken, b.v. opstallen, geneeskundige behandeling, enz."

Gevallen waarin werd:

_r& „ 11307 Kracntvoer verstrekt 21520

gedeeltelijk opgestald 1873 | veeartsenijkundige hulp ingeroepen . 5800

Gevallen waarin de mond werd behandeld met:

^'J11 7 aluin en zout 3

strooP 4 borax 2

azijn en stroop 4 pekel "

stroop, zoutzuur en bruine teer ... 2 zuiveringszout 2

CTeoline 43 brandewijn . 2

aluin 62 „Kloosterbalsem" 2

aluinoplossing 2

Gevallen waarin de klauwen werden behandeld met:

schoon water 233 creoline en zout . . . 8

kalkwater 44 „ „soda 20

meStwater 3 „ „zeep „8

sodawater 42 ^ „ vet . . . Q

en wilde thijm 2 „ „teer Si

en groene zeep .... 8 „ petroleum ...... 45

aluinwater 54 ^ n ^ ^

„ en brandspiritus .... 2 „ „ kalk 3

en kopervitriool .... 2 „ „ kalkwater 69

zeewater 8 „ paardevet 22

carho1 51 „ „ vaseline 5

carbolzeep en water ...... 44 „ „ terpentijn 3

creoline • • • 7544 „ „ vitriool 3

Sluiten