Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot nu toe rijn uitsluitend werkzaamheden van voorbereidenden aard verricht, doch nu deze afgeloopen zijn, gaat men experimenteeren met de smetstof welke, zoo noodig. uit het buitenland zal worden betrokken.

Een in de nabijheid gelegen schip is ingericht voor de stalling van proefdieren.

Hoewel alle voorzorgen zijn genomen om te voorkomen dat de smetstof vanaf de schepen naar den wal wordt overgebracht, schijnt de voortdurende aanwezigheid van zoon drijvende smetstofbron niet ongevaarlijk, indien men de theorie van de in de lucht zwevende smetstof aanvaardt.

H. REMMELTS. L. DE BLIECK.

j. A. Klauwers.

Sluiten