Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage IV*

Onderzoek over de werking van zure kaaswei en het fikraat van karnemelk op de smetstof van het mond- en klauwzeer.

Deze proeven hadden ten doel een onderzoek in te stellen, in hoeverre zure wei en het fikraat van karnemelk het vermogen bezitten de smetstof van het mond- en klauwzeer onschadelijk te maken.

De runderen, die voor deze proeven gebruikt, werden, waren ossen van de Rijksseruminrichting, welke dieren nog niet aan mond- en klauwzeergeleden hadden.

Proeven met kaaswei.

3 November 1919. Bij 25 kubieke centimeter kaaswei werd 0,3 kubieke Proef I. centimeter blaarinhoud gevoegd en 24 uren bij 20° C. bewaard. Het mengsel had toen een titerzuurgraad van 8,2 (SH). Het werd daarna bij een os intraveneus ingespoten. Het dier reageerde niet op de inspuiting en werd niet door monden klauwzeer aangetast.

Bovendien bleek uit deze proef, dat de intraveneuze inspuiting van 25 kubieke centimeter versche kaaswei in de bloedbaan van een rund voor het dier zelf geen nadeelige gevolgen opleverde. Een contr6le-os ontving van denzelfden blaarinhoud dezelfde hoeveelheid physiologische keukenzoutoplossing, eveneens intraveneus. Dit dier had na 36 uren een temperatuur van 40° C. en na drie dagen blaren in den mond en aan de klauwen.

Uit deze proef is gebleken, dat de ^aaswei, die slechts een zeer lagen titerzuurgraad van 8.2 (SH) had, in staat is geweest, de smetstof van het monden klauwzeer, na een inwerking van 24 uren, onschadelijk te maken.

23 Februari 1920. Bij 10 kubieke centimeter kaaswei. welke een titerzuur- proef & graad had van 18,2 (SH), werd 2 kubieke centimeter blaarinhoud gevoegd en daarna gedurende »/, uur bij 15 0 C. bewaard. Deze hoeveelheid werd toen intraveneus bij een os ingespoten. Het dier heeft niet op de inspuiting gereageerd en bleef van mond- en klauwzeer verschoond.

Een contröle-os, die dezelfde hoeveelheid blaarinhoud in physiologische keukenzoutoplossing intraveneus ontving, werd door mond- en klauwzeer aangetast.

Sluiten