Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodzakelijk is. met het oog op de verspreiding van het mond- en klauwzeer, de kaaswei. de karnemelk en de verzuurde ondermelk te pasteuriseeren.

Toch moet men er rekenschap mede houden, dat uitwendig aan de voorwerpen, waarin de verzuurde stoffen vervoerd worden, de smetstof van het mond- en klauwzeer kan blijven hangen, wanneer deze voorwerpen afkomstig zijn van door mond- en klauwzeer besmette erven. Het is daarom noodzakelijk, dat in de praktijk met deze omstandigheden rekening gehouden wordt

Uit deze proeven mag men echter geenszins de conclusie trekken, dat de genoemde stoffen, in verzuurden toestand, ook het vermogen bezitten, tuberkelbacillen of andere ziektekiemen te dooden.

Uit eene reeks van proeven, ingesteld aan de Rijksseruminrichting. is gebleken, dat de tuberkelbacillen in kaaswei geenszins gedood worden, maar nog in staat zijn. tuberculose bij caviae en kalveren te doen ontstaan.

Behalve de titerzuurgraad. werd ook de reëele zuurgraad van de bi, deze proeven gebruikte stoffen (de waterstofionen-concentratie) bepaald.

In eene latere publicatie over deze aangelegenheid, zal hierover tevens

mededeeling gedaan worden. \„„a~ Het ligt in het voornemen, de onderzoekingen over karnemelk en verzuurde

ondermelk verder voort te zetten.

ROTTERDAM. 30 December 1920. '• POELS-

Sluiten