Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w s

d 55

Bijzonderheden betreffende NAAM. WOONPLAATS Datum van het middel of de behandelings- Demonstratie

aanbieding. methode, door den inzender op vermeld.

42 A. Japies Kzn. . . Wormerveer 3 Mei 1920 Heeft een geneesmiddel ter voorkoming —

en genezing van de ziekte. Na toediening zou het vee nooit ziek zijn geworden. Tegen vergoeding van kosten wil de eigenaar demonstreeren.

43 Mevr. M. Klaver . Hilversum Mei 1920 Doet mededeeling van in het bezit te —

zijn van een goed werkend geneesmiddel.

44 W. de Knegt. . . Moerkapelle 27 Oct. 1919 Het middel bestaat uit een siroopachtige 16 Dec. 1919

drank met water in te geven.

45 Dr. v. d. Knop . . Blaricum 4 Juni 1920 Deelt mede een behandelingswijze te -

kennen.

46 S. Koning. . . . Amsterdam 28 April 1920 Bezit een middel, dat in 8 dagen ge- —

(Zie ook Schreuder). nezing brengt.

47 P. Kouprie . . . Leiden 29 Nov. 1920 Heeft een middel, dat biy één rund —

slechts in toepassing is gebracht.

48 G. Kraakman. . . den Haag Mei 1920 Bezit een desinfectiemiddel ter be- -

strijding.

49 T. de Leeuw. . . Rotterdam Mei 1920 Heeft een middel. _

50 A. van Lier . . . Rotterdam Maart 1919 Heeft een middel tei spoedige genezing —

van de ziekte. .

51 H. Lindeman. . . Utrecht Dec. 1919 Doet mededeeling omtrent het in bezit

hebben van een middel ter bestrijding van het mond- en klauwzeer.

52 Luytz Amsterdam Oct. 1919 Doet mededeeling van een middel, —

zonder verzoek om te mogen demonstreeren.

53 A. Maneer. . . . Strasbourg 11 Dec. 1920 Aanvraagtotproefnemingmet„Athanal". —

54 G. Mekking ... Bennekom Aug. 1919 Deelt mede een goed middel te bezitten.

55 H. D. B. Meyer. . Amsterdam Mei 1920 Bezit een middel, zijnde een zuiver —

luchtprocédé; een in water opgelost, uit de lucht onttrokken, geen plantaardige noch dierlijke stoffen bevattende substantie. Werkt genezend bij tuberculose en huidaandoeningen.

Sluiten