Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer. I

Bijzonderheden betreffende Datum van het middel of de behandelings- Demonstratie NAAM. WOONPLAATS. aanbieding. methode, door den inzender op

vermeld.

__l .

<6 Dr 1 H Monné . I Voorburg April 1920 Een middel, dat ingespoten in het begin 21 Juni 1920

50 ur. J. n. HiuiiHc & der z.ekte een mlld verioop geeft.

57 C. K Muf! • • • Nidau ^ 9 Nov. 1920 Biedt een behandelingswijze aan.

«8 R W Munniksma. Koudum 15 Juli 1920 Genees- en voorbehoedmiddel ƒ 375

58 iv. w. WwraiBiu» pM flesch yoor lQ run<jeren.

T A V Onderhout den Haag 22 Maart 1920 „Kalz", een aanvullingsvoedermiddel,

59 J. A. V. Oosterhout oen naag ^ ^ ^ ^ voorkoming

en ter bestrijding van de ziekte en naziekten.

60 P. Pauwe .... Amsterdam April 1920 Bezit een middel.

61 C A Pechtold . . Boxmeer 10 Dec. 1920 Een middel ter voorkoming en genezing u ' der ziekte.

I „ _ . Heenvliet 1 Mei 1920 Het middel bestaat uit een wit poeder, 29 Mei 1920

62 H. v. Pernis . . . Heenvliet y ^ ^ ^. q{ karnemelk wordt toe.

gediend.

6* T H Plukker . Amsterdam 30 April 1920 Middel ter voorkoming en genezing van Mei 1920

63 1. H. riUKKer •> dg ziekte h~ hoornvee en schapen.

64 N v. Pommeren . Koog a/d. Zaan Nov. 1920 Een middel ter voorkoming van de ■ - ziekte.

«e A C C Post Arts Utrecht 5 Mei 1920 Mededeeling omtrent ervaring van een

65 A. C. G. Fost, Arts u treem doelmatig middel tot het tegengaan

van de ziekte.

66 „Prana" Bioch. fabr. Amersfoort 12 Mei 1920 middel ™»k°mi<* ™ de B. D. Poldervaart

67 Witwe T. Rabe . . Sept. 1920 Bezit een „heilmittel."

*R P T G Reoelius Utrecht 18 Sept. I9l8 Middel, bestaande uit een poeder in 3 J"H IQ2C

68 L. J. O. Kepelius . u treem v * opgelost in te geven, waardoor

de genezing zou bespoedigd worden.

69 C. J. vanRoon. . den Haag 20 Jan. I92O Een middel ter genezing van de ziekte.

70 J. de Rijk .... Utrecht 25 Nov. 1919 Heeft een middeL

Sluiten