Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wnureru nci uuuuu —~f —— —

worden medegedeeld, dat door Mr. Th. DIJKSTRA, advocaat te Zutphen, verzocht was den heer STEGEMAN te laten demorstreeren. Daar de termijn reeds lang verstreken was, is de heer STEGEMAN op zijn verzoek door de Commissie in gehoor ontvangen en heeft zijn zienswijze medegedeeld. Daarbij bleek, dat hij omtrent den aard en het wezen der ziekte zeer verkeerde begrippen had, terwijl zijn mededeelingen omtrent de werking van zijn middel van dien aard waren, dat van verder onderzoek is afgezien.

Sluiten