Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer

Bijzonderheden betreffende NAAM. WOONPLAATS. het advies:

T Rakker Wieringerwaard De klauwen moeten worden gewasschen met

j. uw™ .... ^ verdunde kopervitriooloplossing.

I A. Beket .... Rotterdam Schrijft het ontstaan der ziekte toe aan de dauw.

r a TW„,,m Utrecht 2 eetlepels teer, een handvol zout, een hand-

3 C. A. v. Beynum. . Utrecht ^ , eetlepel moederkruid of

kamillen, i eetlepel pestkruid of hoefbladen, I eetlepel mierik, 2 eetlepels gebrande en gestoten jeneverbessen. Van dit mengsel moet een eetlepel vol in den mond worden gestreken.

J. Blokker .... Westzaan Sterke pekel in te geven aan de zieke dieren.

C S Boogaard . . . Middelburg Verstrekken van warme spoeling aan het zieke

' vee.

6 p DeVs Rotterdam Cooper's fluid; als ontsmettingsmiddel te ge-

' bruiken.

7 E v Dieren . i . Amsterdam Inwrijven in den mond met of event. inenting

7 v- 1-,,c,cu van door verwarming verzwakte smetstof.

0 t v , A TWt Hemen Extract van exotische plantendeelen, welke

8 T. E. v. d. Drift . . Hemen om hun hoog looizuurgehalte als voorbe-

bij wycnen hoedmiddel waarde zouden hebben. Heeft in een brochure hierover gepubliceerd. Raadt ook aan de zieke dieren te plaatsen op paardenmest, welke om haar ammoniakgehalte gunstig zou werken.

9 D. Drukker. . . . Amsterdam Gebruik van vischmeel als bijvoeder.

10 H W Duyts . • Amsterdam Gebruik van glauberzout en roggebrood, met

1 ' ' stroop in te geven.

T . „ . Vpln Bepaalde wijze van voeding; dieren moeten

11 J. J. Duyvine . . . Velp worden „gepild" 2 a 3 maal daags een pil

uit lijnkoek en meel, 5-10 stuks daags; advocaat ingeven, waarna de dieren na 14 dagen hersteld zijn.

« 1 tv*--. 7nidland Gebruikmaking van het volgende recept: zout,

12 H. J. Dykers . . . Zuidland . . . knoflook)kamillen>pestkruid,mierik,jenever-

bessen. Overgenomen uit een boek van 1843.

Sluiten