Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zich laten hoeren, totdat de Commissie m April 1921 een brochure ontving van de hand van den heer DE VRIES, getiteld: „Een bundel hchtstralen m de „duistere 20° eeuw, opgevangen door een helderzienden leek.

Zkkten en kwalen van de maatschappij als gevolg van de ziekten en kwalen „van menschen, dieren, planten en bodem door het verdooven van onze eerste-hands levensgidsen: de vijf zintuigen.

Een vluchtige blik over de juiste oorzaken en radicale genezing van deze ziekten, waaronder meer uitvoerig de veeziekten: mond- en klauwzeer veepest enz.

Het wil een ernstige les zijn aan regeeringspersonen, veehouders en landbouwers en voor alle verbruikers van vleesch, melk en melkproducten, alcohol, ".tabak enz., tevens practische wenken bevattend voor zoogende vrouwen en op-

„voedsters van kinderen."

Deze brochure bevat een verwarde opeenhooping van fantastische begrippen over besmettelijke ziekten. Wat het mond- en klauwzeer betreft zegt DE VRIES o.a.:

Mond- en klauwzeer ontstaat door overtredingen van het natuurwettenstelsel. "ReSumeerende komen we met ons betoog tot de hoofd-conclusie, dat monden klauwzeer ontstaat door overtreding van het Natuurwettenstelsel op de volgende „wijze:

!• Het land waarop het vee graast wordt meestal te veel rusteloos geëxploiteerd, zoodat een natuurlijk proces en ontwikkeling van den bodem met kan 'plaats hebben alvorens deze weer in het normale evenwicht is gebracht, terwijl die '/.bodem door toevoeging van giftige, branderige uitwerpselen van vee en vooral van „gebruikers van giftig dierlijk voedsel (van menschen, varkens enz.) als grondoorzaak, zeer logisch gras levert van lijk-giftig en branderig gehalte, temeer c^ar „in de uitwerpselen van menschen buitendien-nog indirecte andere vergiften voorkomen zooals van alcohol, nicotine enz.

2' Het lijk-, alcohol- en nicotine-giftig branderig gras en hooi, dat door het „vee gebruikt wordt, levert als gevolg giftige, branderige uitwerpselen op, die op land besproeid, elk jaar gras levert met verhoogd gehalte van giftigheil en branderigheid, vooral door toename van vleesch- en sigarettengebruik door menschen „wier uitwerpselen ook op het land komen, terwijl het weerstandsvermogen van elk volgend geslacht van het vee, tegen de elk jaar sterker worde gifL in het gras en hooi steeds kleiner wordt, ten eerste door erfelijke belasting "van branderig giftig bloed en vervolgens door het inzogen van branderige, eenigs'/zins giftige melk e! het eten van lijk-, alcohol- en nicotine-giftig branderig gras en , ,hooi.

V De vee-ziekte „mond- en klauwzeer" is overigens te beschouwen als een krachtige poging van de Natuur om de gezondheid van het dier te herstellen en de /.opgehoopte branderige en giftige elementen in het bloed, veroorzaakt door het

Sluiten