Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderzoek geheimmiddel tegen het mond- en klauwzeer van HERMANUS

BAKKER, toegepast op het vee van FRANS POELSMA te Leeuwarden.

- — 1 1 ! fi , —

Naam of r»'™, Behan-

dier- m

nummer van deld mei. gesteldheid. mei. gesteldheid. mei. gesteldheid. mei. gesteldheid MeI gesteldheid. mei. gesteldheid. mei. gesteldheid. mei. gesteldheid. JViü.1. het dier. SOORr. DOOR

Elizabet 13 pink Bakker 17 erg mondzeer 18 norm. beterende [9 norm. beterende 20 norm. beterende I 21 norm. beterende 22 norm. beterende 24 norm. beterende 25 niet meer behandeld

Renske 13 pink „ 17 erg mondzeer 18 norm. beterende 19 norm. beterende 20 norm. beterende 21 norm. beterende 22 norm. beterende 24 norm. beterende 25 niet meer behandeld

Renske 15 pink „ 17 3 a 4 dagen m. zeer 18 norm. beterende 19 norm. beterende 20 norm. beterende 21 norm. beterende 22 norm. beterende 24 norm. beterende 25 niet meer behandeld

Bouke 9 pink „ 17 stijf, achter, over 18 mondzeer 20 norm. beterende 21 norm. beterende | 22 norm. beterende 24 norm. beterende 25 gebeterd 25 niet meer behandeld

koot

Jantje 21 pink „ 19 beg. mondzeer 20 mondzeer 21 norm. beterende 22 norm. beterende 24 norm. beterende 25 norm. beterende 26 gebeterd 27 niet meer behandeld

Fraukje 13 pink „ 18 1 dag ziek 19 norm. beterende 20 norm. beterende 21 norm. beterende 22 norm. beterende 24 norm. beterende 25 norm. beterende 26 m. noim. bet. iets klz. 27 niet meer < ^

Paulina 14 koe „ 22 beg. mondzeer 24 licht mondzeer 25 norm. beterende 26 norm. beterende 27 norm. beterende 28 snel beterende 29 vrijwel gebeterd 31 niet meer behandeld T9> 20 Mcl v00r • * '

Fraukje 12 pink „ 20 beg. mondzeer 2i beterende 22 norm. beterende 24 norm. beterende j 25 norm. beterende 26 norm. beterende 27 m. norm. beterende 28 niet meer behandeld 19 Mei voor . e.

iets kl.zeer

rv 1 • . 1 -ij . . iq 20 2i,22Meivoorb.beh.

Dirkje 10 koe „ 24 23 ziek geworden 25 licht m. en kl.zeer 26 norm. beterende 27 norm. beterende 28 norm. beterende 29 vrijwel gebeterd 31 niet meer beh. > b 1 '1

Fraukje 14 pink „ 21 beg. mondzeer 22 licht mondzeer 24 norm. beterende 25 norm. beterende 26 norm. beterende 27 mond norm.beterende 28 niet meer beh. '9> 20 el

klauwzeer

Elizabet 14 pink „ 19 beg. mondzeer 20 beterende 21 norm. beterende 22 norm. beterende 24 norm. beterende 25 norm. beterende 26 norm. beterende 27 niet meer behandeld

Wilson pinkstier „ 19 beg. mondzeer 2o snel beterende 21 beterende 22 beterende 24 vrijwel gebeterd 25 gebeterd 26 niet meer beh.

.->!■., i . . 10 20 21 22Mcivoorb.beh.

rmzaDet 12 koe „ 24 beg. mondzeer 25 m. norm. beterende 26 norm. beterende 27 norm. beterende 28 norm. beterende 29 norm. beterende 31 niet meer beh. " '

licht kl.zeer

T.-r 1 , . j , 10 °o Mei voorb. beh.

ü-UzaDet 10 koe ,, 21 beg. mondzeer 22 norm. beterende 24 norm. beterende 25 norm. beterende 26 norm. beterende m. norm. beterende 28 niet meer beh.

licht kl.zeer

Kenske 14 pink Tenhaeff 17 beg. mondzeer jg norm. beterende 19 norm. beterende 20 norm. beterende 21 norm. beterende 22 m. norm. bet. kl.zeer 24 norm. beterende 25 norm. beterende 26 met meer e

Mmke 12 pink „ 17 beg. mondzeer 18 beterende 19 snel beterende 20 vrijwel gebeterd 21 gebeterd — —

Minke 12a pink „ l7 beg. mondzeer 18 norm. beterende 19 norm. beterende 20 norm. beterende 21 norm. beterende 22 norm. beterende 24 norm. beterende 25 niet meer behandeld ^

Jantje 20 pink „ 20 beg. mondzeer 21 norm. beterende 22 mond n. b. kl.zeer 24 m. norm. beterende 25 norm. beterende 26 norm. beterende 27 norm. beterende 28 j niet meer behandeld >9 Mel vo01 1 5e

klz. langz. beterende . yoor^ ^en

Minke 13 pink „ 21 beg. mondzeer 22- erg mondzeer 24 ziek 25 ziek, mond langzaam 26 ziek, mond langzaam 27 ziek, mond langzaam 28 langzaam beterende 29 niet meer behandeld '9> 20 ei voor . e.

beterende beterende beterende, kl.zeer licht kl.zeer ^

Fraukje 11 pink „ beg. mondzeer 22 licht mondzeer 24 m. norm. beterende 25 m. norm. beterende 26 langzaam beterende 27 langzaam beterende sneller beterende 29 niet meer behandeld l9, 20 el voor

begin kl.zeer begin klauwzeer .

Dirkje 8 koe , 20 beg. mondzeer 21 norm. beterende 22 norm. beterende 24 norm. beterende 25 m. norm. beterende 26 norm. beterende 27 norm. beterende 28 niet meer behandeld l9 Mel voor ' e 1'

klauwzeer .

Boukje 9 koe „ 20 beg. mondzeer 21 mond n. b. kl.zeer 22 norm. beterende 24 norm. beterende 25 norm. beterende 26 norm. beterende 27 m. norm. bet. iets klz. 28 niet meer behandeld

Nummer 1 koe Bakker 21 beg. m. en kl.zeer 22 norm. beterende 24 norm. beterende 25 norm. beterende 26 langzaam beterende 27 langzaam beterende 28 langzaam beterende 29 nietgeh.bet.,n.m.beh.

» 2 koe Tenhaeff 22 21 ziek geworden 24 norm. beterende 25 norm. beterende 26 norm beterende 27 langzaam beterende 28 langzaam beterende 29 beterende 31 niet geheel beter,

klauwzeer niet meer behandeld

» 3 koe Bakker 24 beg. mondzeer 25 toenemend m.zeer 26 mond beterende 27 mond beterende 28 beterende 29 norm. beterende 31 norm. beterende 1 Juni niet meer behandeld

begin kl.zeer klauwzeer verergerd

» 4 koe Tenhaeff 24 beg. m. en kl.zeer 25 toenemend 26 m. norm. beterende 27 beterende eet niet 28 langzaam beterende 29 norm. beterende 31 norm. beterende 1 erg vermagerd, niet

kl.zeer, achter ziek ziekelijk aanzien begint te eten meer behandeld

5 koe Bakker 24 beg. mondzeer 25 verergerd 26 m. norm. beterende 27 mond beterende 28 norm. beterende 29 norm. beterende 31 norm. beterende 1 niet meer behandeld

klauwzeer klauwzeer verergerd

6 koe Tenhaeff 24 23 m. en kl.zeer 25 beterende in den 26 langzaam beterende 27 m. norm. beterende 28 langz. beterende 29 norm. beterende 31 m. norm. beterende 1 niet meer behandeld

mond alleen klauwzeer langzaam klauwz. langzaam

7 koe Bakker 24 23 m. en kl.zeer 25 toenemend kl.zeer 26 beterende 27 norm. beterende 28 norm. beterende 29 norm. beterende 31 norm. beterende 1 niet meer behandeld

Sluiten