Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderzoek geheimmiddel tegen het mond- en klauwzeer van HERMANUS BAKKER, toegepast op het vee van Tj. G. DE ]ONG te Sneek.

„ Gesteld- Gesteld- at Gesteld- Gesteld- Gesteld- „ Gesteld- Gesteld- Gesteld-

Naam van het Dier- Behan- Gesteld- Gesteld- Gesteld- Gesteld- Gesteld- Gesteld- Mei Mei Mei Mei Mei mei mei heid

Mei Mei Mei Mei Mei Mei heid. heid. heid. heid. heid. heid. heuj.

dier. soort. deld heid. heid. heid. heid. heid. heid.

Anne III pink Bakker 6 2 Mei ziek 8 vlug io beterende, n beterende 12 beterende 13 beterende 15 genezen

geworden beterende granulaties

Eke pink „ 63 Mei ziek 8 beterende 10 beterende 11 beterende 12 beterende 13 beterende l$ genezen

geworden gezond 22 ziek, een 24 beterende 25 beterende 27 genezen 29 genezen

Libje pink „ 6 gezond 8 gezond 10 gezond 11 gezond 12 gezond 13 gezond 3 0 blaarb.lip

• 1 j 1 j '5 gezond

Heermga XXIII stier „ 6 m.zeer een 8 ziek, een 10 genezen 11 gezond 12 gezond 13 gezond

blaarb.lip blaar ^ jg Mei ziek 2Q ziek 22 ziek 24 7,iek 25 beterende 27 beterende 29 beterende

Toontje koe „ 6 gezond 8 gezond 10 gezond 11 gezond 12 gezond 13 gezond geworden

, , , ,15 gezond

Zwierstra koe ,; 6 gezond 8 gezond 10 gezond 11 gezond 12 gezond 13 gezond > se7.0Dd 18 17 Mei ziek 20 ziek 22 ziek 24 beterende 25 beterende 27 beterende

Corrie koe „ 6 gezond 8 gezond 10 gezond 11 gezond 12 gezond 13 gezond 3 ë ' geworden

,5 gezond 2o ziek 22 ziek 24 ziek 25 ziek 27 beterende 29 beterende 3. bijna genezen

Sjoukje koe „ 6 gezond 8 gezond 10 gezond 11 gezond 12 gezond 13 gezond °ezond 20 ziek 22 ziek 24 ziek 25 beterende 27 beterende 29 beterende 31 beterende

Seike koe „ 6 gezond 8 gezond 10 gezond .1 gezond .2 gezond 13 gezond 5 » ^ licht ziek 25 licht ziek 27 genezen 29 genezen 31

Bebbe koe „ 6 gezond 8 gezond 10 gezond 11 gezond 12 gezond 13 gezond

„ . , f , 15 genezen

kalf ,, 6 gezond 8 gezond 10 ziek, een 11 beterende 12 genezen 13 | genezen D "

blaar b. lip ,

j j 15 gezond

kalf 6 gezond 8 gezond 10 gezond 11 gezond 12 gezond 13 gezond J "

" , j ji5 gezond

kalf 6 eezond 8 gezond 10 gezond 11 gezond 12 gezond 13 gezond

, , j11) gezond

kalf „ 6 gezond 8 gezond 10 gezond 11 gezond 12 gezond 13 gezond ^ ^k ^ ^ beterende 27 beterende 29 genezen 31 goed

kalf „ 2o ziek 22 ziek 24 beterende 25 beterende 27 m.beterende 29 m.beterende 31 m. bijna, ge-

Tjitske pink Tenhaeff 8 gezond 10 gezond 11 gezond 12 gezond 13 gezond 15 gezond klauwzeer hchtkl.zeer nezen, dikke

poot links achter

,7 ziek l8 beterende 20 beterende 22 beterende 24 beterende 25 beterende

Hofstra koe „ 8 gezond 10 gezond 11 gezond 12 gezond 13 ziek 15 ziek ^ ^ ^ ^ ^ ^ ziek 2^ ziek 2? m.beterende 29 m. gebeterd

Zijlstra koe „ 8 gezond 10 gezond 11 gezond 12 gezond 13 gezond 15 gezond klauwzeer lichtkl.zeer

20 ziek 22 ziek 24 beterende 25 beterende 27 beterende 29 beterende 31 genezen

Tjerkje koe „ 8 gezond 10 gezond 11 gezond 12 gezond 13 gezond 15 gezond ^ ^ beterende 25 beterende 27 beterende 29 genezen

Anne II koe „ 8 gezond 10 gezond 11 gezond 12 gezond 13 gezond 15 gezond

Klaaske koe „ 8 gezond 10 gezond 11 gezond 12 gezond 13 gezond 15 gezond

kalf „ 8 gezond 10 gezond 11 gezond 12 gezond 13 gezond 15 gezond ^ ^ ^k ^ 2J klauwzeer 2Q m.beterende 31 beterende

kalf „ 8 gezond 10 gezond 11 gezond 12 gezond 13 gezond 15 gezond lichtkl.zeer klauwzeer

stierkalf „ 8 gezond 10 gezond 11 gezond 12 gezond 13 gezond 15 gezond

stierkalf „ 8 gezond 10 gezond n gezond 12 gezond 13 gezond 15 gezond ^\ t 1

Melkopbrengst van 16 Maart tot 12 Juni, per dag.

Naam van het 16 Maart- ,5 mei 15-29 Mei 29MEI-12juni be"™ld

dier. i Mei 3 3 y y J door

Toontje 28.5 L. 19.5 L. 16 L. 20 L. Bakker

Zwierstra — -- 16 „ 20.5 „ „

Corrie 23.5 „ 23 „ 16 „ 20.5 „ „

Sjoukje 19 „ 15 n "-5 » 11 » »

Seike 16.5 ,, 16 ., 11 „ 14 ;> „

Bebbe 22 „ 20.5 „ 16.5 ,, 18 „ „

Hofstra 19.5 „ 8 „ 16.5 „ 19.5 „ Tenhaeff

Zijlstra 14 „ 13 ■> 11 >. 8-5 » 1»

Tjerkje 19 „ i7-5 , '3-5 » l6-5 n »

Anne II 16 „ 15.5 „ 13-5 » '4-5 » »

Sluiten