Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de gelegenheid om in verband met het kleine aantal dieren, dat een besliste meening omtrent het middel niet toeliet, nogmaals te demonstreeren, is geen gebruik gemaakt.

A 3. Middel van h. Banning, te 's-Gravenhage *), gecontroleerd door den districtsveearts te Leiden, Dr. D. G. ubbels, die hieromtrent het volgende mededeelt:

In verband met het onderzoek van een geheimmiddel, van den heer h. banning te 's-Gravenhage, heb ik de eer u te berichten, dat mij op 18 Mei 1920 bij de Erven Burger te Wassenaar twee koeien werden getoond, welke sedert twee dagen met voornoemd middel waren behandeld.

De dieren waren pas aangetast toen de behandeling werd ingesteld, welke behandeling bestond in het 2 maal daags ingeven van een handvol poeder, waarin o.a. werden opgemerkt Fructus Juniperi e.a. plantenpoeders. Tot dien tijd was geen verschil merkbaar en bij mijn bezoek op 24 Mei was ook geen verschil tusschen de behandelde en niet behandelde dieren te bespeuren, toen waren alle dieren zoo goed als hersteld.

De kruiden moesten afkomstig zijn van München van een of ander Landbouwinstituut.

A7. Middel van «h. W. • van den Berg te Schaesberg bij Heerlen, gecontroleerd door den districtsveearts te 's-Hertogenbosch, den heer 't hooft.

Demonstrant heeft eerst in zijn woonplaats zijn middel willen demonstreeren, doch daar hij de verantwoordelijkheid voor schadelijke gevolgen op de Commissie wilde leggen, kon destijds de demonstratie niet doorgaan. Later heeft hij gedemonstreerd voor eigen risico.

De heer 't hooft rapporteert hierover:

De proefneming had plaats bij 7 melkrunderen, loopende in de weide van J. van Erp-Thijssen te Oss.

De runderen hadden in Juli 1919 alle aan mond- en klauwzeer geleden.

Volgens van den berg werkte het middel niet voorbehoedend, hij had deze werking althans tot dusver niet waargenomen, doch mogelijk was het wel, „want curatief was de werking schitterend".

Curatief zou het middel in 3, hoogstens 5 dagen volkomen herstel brengen, waarbij onder herstel werd verstaan, dat de runderen weder normalen eetlust

*) De Heer Banning heeft een export- en importzaak en had .het middel van een zijner vrienden in Beieren gekregen. Het zou aangewend zijn onder veeartsenijkundig toezicht op de landgoederen van Prins Ludwig von Bayern en wel met succes doch een deskundige verklaring is niet overgelegd.

Sluiten