Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieren alle 2 uren een theekop vol telkens in den mond gegoten en den mond geiloten gehouden. Drie mannen minstens zijn hiervoor noodig. Rekent men voor de jehandeling van elk dier telkens 3 minuten, dan kunnen dus 20 stuks in een uur di 40 stuks in 2 uur worden behandeld. Voor een stal van ongeveer 40 dieren lebben dus 3 personen voortdurend werk.

Op den stal van P. V. GRINSVEN waren aanwezig: 4 melkkoeien, 1 vaars,

2 graskalveren.

Met de behandeling werd den 21 November 1919 begonnen. Gecontroleerd werd verder de werking der 28 November d.a.v. Den 21 November was de toestand aldus:

No. 1, melkkoe, defect, tandel. rand, versche blaren op de tong.

No. 2, melkkoe, iets erger aangetast, versche blaren op dé tong.

No. 3, melkkoe, defect tong voor de helft het slijmvlies er af, ook aan de punt).

No. 4, melkkoe, nog versche blaren.

No.. 5, vaars, reeds afgestoten blaren.

No. 6, graskalf, nog versche blaren aanwezig.

No. 7, graskalf, als No. 6.

Behandeld werden de Nos. 2, 4, 5 en f.

Voor controle dienden de Nos. 1, 3 en 6.

Na 7 dagen was de toestand aldus:

No. 1. De blaren aan den tandeloozen rand zijn genezen, de tong is nog van slijmvlies ontbloot.

No. 2. Zelfde litteekens als No. 1. Nog geen nieuw slijmvlies aanwezig. No. 3. Zeer mooi genezen, nog een litteeken op de tong ter grootte van een rijksdaalder.

No. 4. Mooi genezen; ook de op 21 Nov. versche plekken.

No. 5. Flink herstellende, maar niet zoo goed genezen als de Nos. 2 en 3.

No. 6. Ziet er goed uit, maar nog niet heelemaal genezen.

No 7 Ongeveer als No. 6, maar nog niet zoo ver.

De eigenaar deelde verder mede, dat na 3 a 4 dagen al zijn dieren weer voedsel opnamen, voornamelijk „nat" voer. Bij behandelde- en niet behandelde dieren had hij hierin geen verschil kunnen opmerken.

Bij de controle op den 28 November werd allen dieren een stuk raapknol voorgeworpen. Geen van de zeven nam het met de tong van den bodem op. In den mond gebracht, aten alle het met graagte op.

Conclusie: Het middel van BUYS heeft geen zichtbaar gunstige uitwerking bij deze proef gehad.

B5. Middel van W. J. F. BIJLMER te Amsterdam, gecontroleerd door de Commissie.

Sluiten