Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/oorbeen, beginnend bij de knie, een uitgebreid phlegmoon. ue iniecue *pjp*« tich uit tot diep in de schouderspieren, onder gasvorming. Patiënte stierf.

Van een bijzondere werking van het middel op de melkproductie is mij niet gebleken. Het aantel behandelde melkkoeien is wel wat gering om daarop een behoorlijk gemotiveerde conclusie te kunnen stellen.

Resumeerende, is uit de gehouden proef gebleken dat het middel van Mej. ensing Meyer noch preventief noch curatief de waarde heeft, die het volgens haar, blijkens hetgeen ze dienaangaande in antwoord op mijn vragen schriftelijk heeft vastgelegd, zou moeten hebben. De verkregen negatieve resultaten zijn van dien aard dat er naar mijn meening niet de minste reden bestaat, de proefnemingen met dit middel voort te zetten.

(w.g.) W. TEN HOOPEN.

Later is door den heer A. W. geerts te Harderwijk, als gemachtigde van Mej. ensing Meyer, nogmaals verzocht te demonstreeren; zooals vele andere bezitters van geheimmiddelen, meende ook hij, dat de beoordeeling niet juist was geweest. Gezien echter het rapport van den heer ten hóopen, heeft de Commissie geen gelegenheid voor demonstratie meer gegeven.

Verklaring omtrent de werking van het Geneesmiddel.

i Het voorbehoedmiddel beschermt de behandelde dieren gedurende

dagen voor besmetting, m.a.w. dieren, daarmede behandeld, krijgen geen mond- en klauwzeer binnen dagen na de behandeling?

2. Het geneesmiddel wordt toegepast en welk minimum succes wordt

dan gegarandeerd ten aanzien van eetlust, melkopbrengst enz. ?

3. Kan U het ontstaan van blaren bij besmette dieren voorkomen door behandeling en zoo ja hoe lang moet U ze dan behandelen?

Verklaring en Antwoord op bovenstaande Vragen.

1 Het voorbehoedmiddel beschermt de behandelde dieren gedurende minstens 14 dagen (naar alle waarschijnlijkheid voor een langer tijdstip), met andere woorden, dieren (koeien) met een voorbehoedmiddel behandeld krijgen geen mond- en klauwzeer binnen 14 dagen na de behandeling.

2. Het geneesmiddel wordt inwendig toegepast door een drank en door smeren in den bek van het dier en uitwendig door wassching der klauwen.

Het verloop der ziekte tijdens behandeling is aldus: de tweede dag na de behandeling kan de koe weer alleen vreten, de derde dag begint de koe weder normaal te vreten, terwijl de vierde dag weer teekenen aanwezig *.jn van volkomen genezing.

Sluiten