Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De opbrengst der melk van een zwaar aangetaste koe is gewoonlijk, gemiddeld genomen, deze: een koe met een opbrengst van 20 Liter per .dag komt in 1 a 1% dag op 2 Liter per dag, daarna onder de behandeling komt deze koe de tweede dag weder op 5 Liter, de derde dag op 8 Liter, terwijl ze daarna met nog 3 a 4 dagen op 13 a 15 Liter per dag komt.

Wanneer de besmette koe zeer in het begin der ziekte is en nog geen blaren heeft, kan dit krijgen der blaren door ons geneesmiddel voorkomen worden. Bovenstaande is naar mijn meening volgens opgedane ondervinding.

Door mij geteekend 10 April 1920. (w.g.) Y. ENSING MEYER.

Sluiten