Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A 75. Middel van J. Schortinghuis te AiKnwar, r,aWJau^u^., b

,• ^ Aium,,, rle heer K DE VlNK, die daarover het

door den distnetsveearts te Alkmaar, oe neer rv. ur. ,

volgende bericht:

De heer J SCHORTINGHUIS, wonende Kabeljauwstraat alhier, verzocht mij te willen controleeren een geheimmiddel tegen het mond- en klauwzeer, dat zoowel een voorbehoedende werking zou hebben, als een zeer snelle genezmg van reeds aangetaste dieren zou bewerkstelligen. Het betreffende middel, een aromatische mixtuur van onbekende samenstelling, was afkomstig van den heer J. J. VAN MEDENBACH DE ROOY, apotheker te Bilthoven, die vooral in Indie met het middel veel succes beweert gehad te hebben, zooals o.a. moet blijken uit een nnj ter inzage ter hand gestelde brochure van de N. V. Chemicaliënhandel „de Voorzorg" te Buitenzorg-Djocja. In dit reclamegeschriftje komen tal van attesten voor, afkomstig van verschillende personen, waaronder echter geen namen van veeartsen worden aangetroffen. Wel waren er twee losse afschriften van attesten bijgevoegd, waarvan één afkomstig van den veearts J. H. RUTGERS te Zetten (niet onderteekend) en één van den Königl. Kreistierarzt OELERICH te Neus (Duitschland). Eerstgenoemde had een adstringeerende en therapeutische werking geconstateerd De laatste zegt een snellere genezing te hebben gezien. Onder mijn contróle is het bedoelde middel bij drie verschillende veehouders aangewend en wel met de volgende resultaten:

, In een weide van den veehandelaar J. VETHAAK alhier, bevonden zich 7 koeien, waarvan 2 niet ernstig ziek. Van de 5 nog gezonde koeien werden 3 voorbehoedend behandeld door deze dieren gedurende eenige dagen het middel per os in te geven ; deze koeien zijn tot op heden gezond gebleven. Van de 2 met behandelde dieren is één ziek geworden. Bij deze proef dient de opmerking gemaakt te worden, dat de runderen pas gedurende eenige maanden in het bezit van dezen veehandelaar waren en omtrent de herkomst der dieren niets bekend was, zoodat het dus zeer wel mogelijk is, dat hierbij dieren waren, die reeds in den afgeloopen staltijd ziek waren geweest.

2 Bü den veehouder H. MULDER te Heiloo waren uit een koppel van O koeien \ vrij ernstig aangetast en op stal gezet. De overige 6 koeien hepen in • de weide. Hiervan werden 3 voorbehoedend behandeld, welke alle drie ziek werden, terwijl de overige niet behandelde koe.en tot op heden zijn vrij gebleven. Al deze runderen waren ook het vorige jaar ziek geweest.

- Bij den veehouder S. DE Geus te Heiloo bevonden zich in één koppel in de weide 12 koeien, waarvan 2 m niet ernstige mate ziek. Voorbehoedend werden behandeld 6 stuks, waarvan | ziek zijn geworden; van de overige 4 met behandelde dieren zijn 3 riek geworden en één vrij gebleven.

Betreffende het verloop der ziekte zij opgemerkt, dat geen verschil gezien

Sluiten