Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werking van h< middel volgens de eigenaar.

Demonstratie.

Resultaat. Eindconclusie.

behandeling van mondholte en spenen en ter sterkte van 5 % voor de behandeling der klauwen.

Een in het middel gedrenkte doek wordt daartoe in de mondholte gebracht en ermede gewreven, terwijl de klauwen door middel van een borstel ermede worden gereinigd.

Deze behandeling heeft eenmaal per dag, gedurende 7 dagen plaats. « De „Formal" werkt desinfecteerend, de ziekte voorkomend en genezend.

n Overigens kon de eigenaar geen garantie geven, aangezien hij het voor het eerst aanwendde en de demonstratie derhalve als een proefneming beschouwde. Een en ander is door den heer sevenster schriftelijk bevestigd. Deze heeft door sevenster plaats gehad bij het veebeslag van den veehouder KL. Meidersma te Miedum, welk beslag 24 stuks hoornvee telde.

De ziekte kenmerkte zich hier door hevig mond- en speenzeer, terwijl klauwzeer slechts gering voorkwam.

Evenals bij de demonstratie van het middel van bakker heb ik ook in dit geval voor het trekken van een juiste conclusie, het gewenscht geacht de eene helft van het vee volgens de methode sevenster en de andere helft met een creoUne-oplossing, overeenkomstig het hieromtrent in het rapport over het middel van bakker medegedeelde, te behandelen.

Het verloop van de ziekte, de behandeling en de bijzonderheden daarvan zijn op Bijlage 3 vermeld.

Het Formal bleek slechts geringe desinfecteerende eigenschappen te bezitten; de werking er van was geringer dan van de creoline-oplossing. De aan laatstbedoelde behandeling onderworpen runderen waren eerder genezen dan die met Formal behandelde dieren. Voorbehoedend had Formal geen resultaat. Naziekten niet voorgekomen. De terugkeer tot de normale melkgift werd er in het geheel niet door bevorderd.

Het Formal heeft geringe desinfecteerende eigenschappen. De genezing werd er minder door bevorderd dan door creoline. Voorbehoedend had het geen resultaat.

Sluiten