Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A82. Middel van j. VAN DER ioum re ==,

Commissie.

Bij s. v. D. geer in de Lanen te Maarssen is in Mei 1920 het middel van VAN DER TOOM gedemonstreerd.

Het bestaat uit een aftreksel van planten waarvan den eersten dag tweemaal een flesch werd ingegeven, meestal zou een derde flesch niet meer noodig zijn.

Bijtijds ingegeven zou het middel voorbehoedend kunnen werken.

Bovendien had hij een smeersel voor tepels en klauwen, dat tweemaal daags

werd aangewend.

De dieren werden persoonlijk door hem behandeld.

Het vee was reeds voor ± 10 dagen ziek geworden, eenige kalveren en een koe waren reeds gestorven. Bij runderen met tepelzeer werd het smeersel gebruikt de tepels zijn dik en hard en deels met korsten bedekt, de melk is er moeilijk uit te krijgen. Na twee dagen zouden ze dun zijn en weer goed melk geven.

Twee runderen hadden klauwzeer, een der dieren was wat stijf, overigens bestond geen kreupelheid. Ook deze dieren moesten na verloop van een paar

dagen hersteld zijn. • , , _

Toen deze tijd verloopen was, bleek inderdaad bij één rund de gezwollen tepel wat dunner en weeker te zijn geworden. Bij de andere dieren was geen merkbaar herstel opgetreden, hetgeen trouwens ook wel buitengewoon v ug zou zijn geweest. Dat overigens een behandeling tweemaal daags met een olieachtig middel de wondgenezing ten goede moest komen, lag voor de hand

Een eenigen tijd daarna ingesteld onderzoek gaf geen hoogen dunk van de

""^Een^runderen waren droog geworden, daar de melk niet meer uit de

tePdS ^erttn bekend en zeer moeilijk te genezen lijden wanneer het gepaard gTat met een sterke zwelling der tepels en een sluiting van het tepelkW.

Het verwonderde ook niet, dat de behandeling ongunstig was verloopen, ondanks de veelbelovende voorspellingen van demonstrant.

Aan de uitnoodiging, om de werking van de drank ook te; is geen gevolg gegeven. Wel is daarna door v. D. TOOM het midde meermalen toegepast onder den naam van „het middel van v. d. Berg' (zie blz. 19). BIL Middel van J. van der Wal, Tiendstraat if te Rotterdam, gecontroleerd door den districtsveearts te Rotterdam, den heer Dr. A. A. overbeek, die daarover het volgende bericht:

Bij T slobbe, Kralingsche Weg te Rotterdam, werden op 7 Mei voor •teerst 7 koeien behandeld, welke alle aan mond- en klauwzeer lijdende waren. De behandeling geschiedde verder tweemaal per dag door den eigenaar met de verstrekte

Sluiten