Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONCLUSIE.

Wanneer wij nu het geheel overzien, dan komt men tot de conclusie, dat het onderzoek geen enkel middel van waarde voor het voorkomen of genezen van mond- en klauwzeer heeft opgeleverd. Het antwoord op de vraag van den Minister moet dus luiden, dat aan de verschillende in de laatste jaren aangeprezen middelen ter voorkoming en genezing van mond- en klauwzeer, voor zoover deze ter •kennis van de Commissie gebracht zijn en waarvan zij de werking heeft kunnen nagaan geen waarde is te hechten.

De vraag of het onderzoek eenig nut heeft gehad kan dus met betrekking tot het aan het licht komen van nieuwe middelen, die de gevreesde ziekte zouden kunnen bestrijden, volmondig met „neen" beantwoord worden.

Met betrekking tot het onthullen van de geheimen der kwakzalverij, het ontmaskeren van personen, die uit winstbejag nietswaardige middelen in den handel brengen, is ook weinig bereikt. De kwakzalverij is door het werk van de Commissie niet bestreden; integendeel ons zijn gevallen ter oore gekomen, dat bezitters van geheimmiddelen den brief der Commissie, waarin zij werden uitgenoodigd te demonstreeren, als reclame gebruikten voor hun middel. Merkwaardig was een advertentie van een middel waarin het middel als heilzaam werd aangeprezen en voor reclame zeer vet was gedrukt „toegepast ónder contróle van Prof. DE BLIECK". Het resultaat dier toepassing werd niet vermeld. Zoo diende het onderzoek door de Commissie tevens als reclame-middel.

Zij, die niet en zij, die wel gedemonstreerd hebben, gaan toch door met hun practijken; de meesten dezer menschen zijn niet te overtuigen van het waardelooze van hun middel, velen willen ook niet overtuigd zijn; dat is finantieel te nadeehg.

Summa summarum heeft de Commissie dan ook grootendeels een nutteloos werk verricht, dat veel tijd heeft gekost (de correspondentie omvatte circa 700 brieven); een uitzondering zij gemaakt voor het middel van FROS en het Tryposafrol van Prof. KRAUSE en BRIEGER.

De Commissie moet dan ook ernstig ontraden in den vervolge een onderzoek van geheimmiddelen, zooals dat thans is geschied, wederom te doen plaatsvinden. Zeker, het heeft zijn nut, middelen te probeeren met betrekking tot hun

Sluiten