Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage VL

Bereiding en toepassing van immuunserum tegen mond' en

klauwzeer.

Bij de bereiding van serum tegen het mond- en klauwzeer werden in de allereerste plaats pogingen aangewend om de smetstof kunstmatig te kweeken met de bedoeling de gekweekte smetstof in te spuiten bij runderen, die voor de serumproductie bestemd zijn.

Ter bereiking van dit doel werden de meest verschillende voedingsmedia in toepassing gebracht, waaronder vooral ook media, waarin aanwezig waren rundereiwitten, epithelium van rundertongen, enz.; echter in geen der aangelegde culturen kwam de smetstof tot ontwikkeling en in den regel bleek, dat de inge├źnte smetstof spoedig hare levensvatbaarheid en virulentie verloren had. De inenting in deze culturen geschiedde in den regel uit verschen blaarinhoud, bacterievrij verzameld. Ofschoon deze operatie met ,zorg geschiedde, bleef elke ontwikkeling in de inge├źnte media geheel uit.

Bij het microscopisch onderzoek van dezen blaarinhoud werden meermalen ronde of ovale vormen gevonden, die zeer klein waren, echter geen karakteristieke kenmerken van levende wezens vertoonden, zoodat het niet gelukte den waren aard van deze vormen vast te stellen.

Wijl de pogingen om het virus kunstmatig te kweeken of door den microscoop aan te toonen zonder resultaat bleven, werd besloten het serum voorloopig op eene andere wijze te bereiden.

De bereiding van dit serum geschiedde bij ossen, omdat deze dieren zelden aan tuberculose lijden en meer weerstandbiedend zijn tegenover de behandeling, die hierbij moet gebeuren.

Ten einde ossen voor de productie van een goed werkend serum tegen mond- en klauwzeer voor te bereiden, worden zij herhaalde malen ingespoten met de smetstof van het mond- en klauwzeer.

Deze smetstof komt vooral voor in de blaren, die zich bij deze ziekte o.a. in den mond ontwikkelen.

Het is daarom gebruikelijk dezen blaarinhoud voor genoemd doel te verzamelen.

Echter gaat dit gepaard met niet geringe bezwaren, omdat de meeste blaren na hare ontwikkeling spoedig openbreken, waarbij de inhoud wegvloeit. Bovendien

Aan

de Staatscommissie inzake mond- en klauwzeer.

Sluiten