Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAMEN

DER VEEARTSEN, DIE HET IMMUUNSERUM HEBBEN AANGEWEND.

WOONPLAATS.

Besmette stallen.

koeien kalveren

varkens

biggen

schapen of geiten

koeien kalveren varkens

biggen

schapen 01 geiten

A. J. Holtz Gorinchem 8 57 11

J. Hordijk Piershil 10 2

D. A. Oskam Lekkerkerk 719 388 25 127

J. D. Keukenmeester .... Vlaardingen 9 _

, 11 10

8

„ 7 9

„ 8

J. Knape Brielle 7

, . . . 40

J. Kranenburg Klaaswaal 13 4

, „ 4

6

„ 10 3

„ 4

8

„ 14

„ 4

„ 3

S. Mogendorff. Schoonhoven 148 32

J. Moolhuizen. ...... Dubbeldam 90 32

A. B. Vaandrager Rijsóord 20 18

P. v. d. Berg Waddinxveen I 12 1 6

W. v. Doorn Woerden 100

M. Karsemeyer Nieuwveen 18 38

K. R. Kuipers Alphen a/d. Rijn 8 16

uit de opgaven bleek niet of de stallen waren besmet.

RESULTATEN.

Gezond gebleven. Gunstige resultaten. Gezond gebleven.

Bij 36 eigenaren werden 719 runderen en pinken behandeld, waarvan 6 zijn gestorven. Dikwijls, vooral wanneer ten spoedigste hulp werd ingeroepen, werd wel een gunstige werking waargenomen. Toch was het verloop der ziekte te grillig, om een definitief oordeel uit te spreken.

388 kalveren werden met serum behandeld, waarvan er 36 zijn gestorven. Verreweg de meeste dieren die gestorven zijn, waren reeds ziek bij de behandeling. Vele dieren die bij de behandeling nog gezond waren en later de smetstof met melk of wei opnamen werden wel ziek, doch bleven dan toch behouden.

In de omgeving zijn zeer veel kalveren aan de ziekte gestorven, zoo zelfs, dat menig veehouder niet één kalf behield, zoodra echter de kalveren met serum werden behandeld, bleef het succes niet uit.

1 gestorven. Overige gezond gebleven.

Gezond gebleven.

5 ziek geworden; 2 gezond gebleven.

1 gestorven; de overige bleven gezond of werden licht aangetast. De kalveren gezond gebleven. 2 zieke koeien hersteld. 2 gestorven. Werden heel licht ziek. 5 hersteld; I gestorven.

1 koe en 3 kalveren gestorven. 9 werden licht ziek. Ziek geworden; hersteld. Gezond gebleven.

Hebben bijna onmerkbaar geblaard. Hersteld.

28 kalveren en 2 varkens gestorven. Gunstig resultaat. 1 kalf gestorven. De koeien kregen de ziekte minder hevig. De koeien ziek geworden; de kalveren gezond gebleven. Geen sterfgevallen.

Zeer tevreden over de resultaten. Enkele sterfgevallen. Bij koeien gering, bij kalveren zeer goed resultaat Geen bevredigend resultaat.

Sluiten