Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de opgaven bleek niet

a tlit t* tvt Besmette stallen,

namen of de stallen waren besmet.

vtMKlbM' Ult Ht-1 WOONPLAATS.

IMMUUNSERUM HEBBEN AANGEWEND.

koeien kalveren varkens

biggen

schapen of geiten

koeienkalveren varkens

biggen

schapen op geiten

RESULlAlfin,

J. L. Moerkercken v. d. Meulen. . Zegwaart 20 4 44 Zijn blijven leven. Bij zeer zieke koeien geen bevredigend resultaat.

H. de Ronde Delft 15 25 Curatief toegepast zonder resultaat. Preventieve behandeling gaf lichter verloop.

y Werden ziek; geen sterfgevallen.

N. R. Slop Nieuwerk a/d. IJssel 8 1 gestorven.

G. C. Verkaik Woerden De inspuiting bij kalveren geeft beslist gunstige resultaten.

K. Waal Voorschoten Bij jonge dieren met veel succes toegepast.

J. Koelemey Westwoud 36 8 2 4 kalveren ziek geworden; 1 gestorven.

C. Sieswerda de Rijp 60 37 ziek geworden ; 4 gestorven. Bij gezond geënte dieren geen enkel sterfgeval voorgekomen; bij ziek behandelde

dieren, zeer licht verloop.

M. ten Broek Tiel Bij kalveren en biggen gunstige resultaten.

G. Daams Baarn 20 Gezond gebleven.

H. den Daas Druten 2 6 20 De koeien ziek geworden, gewoon verloop; 6 kalveren gezond gebleven. 20 biggen ziek geworden.

g 24 g7 t koe, 9 kalveren en 12 biggen ziek geworden; 2 kalveren en 14 biggen gestorven.

F. A. A. v. Diermen ' Doorn Bij jonge dieren zeer gunstige werking. Preventief bij runderen geen succes. Serum van de Rijksseruminrichting

was van meer beschuttend gehalte, dan gedefibrineerd bloed.

J. Harp Veenendaal • 14 45 ; koeien ziek geworden ; de overige gezond gebleven.

C. A. Eggink Gorredijk 14 15 10 100 14 koeien en 1 kalf ziek geworden; licht verloop; de overige gezond gebleven.

K. Edel Sneek 19 2 kalveren gestorven.

H. T. Eggink Beetsterzwaag 8 I Gezond gebleven.

R. Feddema Ferwerd 32 81 Gedeeltelijk gunstig; gedeeltelijk ongunstig. 7 kalveren gestorven.

H. R. Hofstra Sneek 32 ?

J. Nauta Witmarsum 1 194 10 biggen gestorven; gunstig resultaat.

W. Oostenbrug Leeuwarden 27 20 ziek geworden, licht verloop. Geen gestorven.

D. Rijpkema Drachten 38 5 1 kalf en 5 biggen gestorven.

S. Schaap Twijzel 15 Geen gestorven-

G. Terpstra Roordahuizum 43 1 kalf gestorven-

A. Veenbaas Leeuwarden # Bij koeien niet te bemerken; bij kalveren goedaardig.

J. Westra Balk 50* 2 kalveren gestorven. Zeer goed resultaat.

H. Ymker . . . ' ' Koudum 20 Gunstig resultaat.

J. A. M. Zwart Leeuwarden 20 1 kalf gestorven, was reeds ziek.

p gchat Zwolle Bij jongvee zijn de resultaten volkomen gunstig, bij volwassen runderen afwisselend.

A. J. Abspoel Ede 7 5 ■ kalf en 5 biggen gestorven.

Sluiten