Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage VIL

RAPPORT omtrent onderzoekingen betreffende mond- en klauwzeer, verricht ingevolge de door Z.Exc. den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, bij schrijven d.d. 20 Augustus 1919 verstrekte opdracht.

Aan de Staatscommissie in zake mond-' en klauwzeer.

Ik heb de eer Uwe Commissie rapport uit te brengen omtrent de door mij in opdracht van Z.Exc. den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel verrichte onderzoekingen.

Deze onderzoekingen hebben zich uitgestrekt over verschillende onderwerpen, het mond- en klauwzeer betreffende en zijn in 3 hoofdstukken ondergebracht.

I. Het bloed van dieren, die van mond- en klauwzeer hersteld zijn, als voorbehoed- en geneesmiddel bij runderen, kalveren en biggen.

II. De werking van Trypaflavine bij mond- en klauwzeer. III. Eenige onderzoekingen over de smetstof van het monden klauwzeer, in het bijzonder met betrekking tot actieve immunisatie.

Alle experimenten zijn verricht in samenwerking met Dr. A. J. Winkel, die voor deze onderzoekingen aan het Instituut voor parasitaire- en infectieziekten was gedetacheerd.

Het lid der Commissie,

DE BLIECK.

Sluiten