Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KALVEREN.

Naam en woon- Ziek of gestorven I TT T \ ~

plaats van den op het tijdstip hygiënische inge- con- verloop veehouder. der inspuiting. maatregelen. spoten. trole. verloop.

W. Verwey ... i rund ziek isolatie voeding 11 kalveren geen alle ziek geworden; geen gestorven,

de Meern. met gekookte van 8—14

melk dagen

A- Brev 1 kalf gestorven geene 5 — nog 2 gestorven 2 dagen na inspuiting;

Maarsenbroek. de overigen gezond gebleven.

A. Vendrig . . . alle vee ziek geene 2 — beiden ziek geworden en genezen.

Linschoten.

W- Peek geene geene 3 I 3 ziek geworden en genezen; controle

Linschoten. gestorven.

Kippesluis . ... 3 koeien ziek; geene 11 — alle ziek geworden; geen gestorven.

Jutfaas. 2 kalveren gestorven

J. v. Eek .... 6 koeien ziek; geene 8 3 geen gestorven;-ook de contróle niet.

Maarssen. 1 kalf gestorven

J. V. Soest ... 1 kalf gestorven; geene 11 nog 2 gestorven, 3 dagen na inspuiting.

Maarsenbroek. 3 kalveren ziek

H. v. Rossum. . 1 koe ziek; geene 7 3 3 contróle gestorven; overigen gezond

Jutfaas. 2 kalveren ziek gebleven.

J. A. Oskam . . tijdens inspuiting 1 geene 10 — nog 5 gestorven binnen 3 dagen.

Oudenrijn, kalf stervend, nog 2 worden ziek

A. G. Oskam . . 1 kalf gestorven geene 4 nog 2 gestorven na 1 en 2 dagen.

Jutfaas.

J. T. Bos . . . . 2 kalveren gestorven geene 2 — ziek geworden en hersteld,

de Bilt.

N. v. Schaik . . 2 koeien ziek geene 10 — allen gezond gebleven.

Harmeien.

J. A. v. Schaik. 4 koeien ziek geene 6 — gezond gebleven.

Jutfaas.

v. d. Grift. ... 5 koeien ziek geene 7 — geen gestorven,

de Bilt.

E. L. v. Dijk . . zieke koeien geene 10 — 2 ziek geworden; overigen gezond ge-

Haarzuilen. bleven

Doornenbal ... 4 koeien ziek geene 5 — gezond gebleven,

de Bilt.

Gebr. v. Dijk . . 1 koe ziek geene 2 — gezond gebleven.

Oostbroek.

Sluiten